Zaměstnanci

Akademičtí zaměstnanci

Administrativní zaměstnanci

Interní Ph.D. studenti

Externí spolupracovníci

  • RNDr. et PhDr. Božena BALUCHOVÁ, PhD.
  • Mgr. Radovan DLUHÝ-SMITH
  • RNDr. Marek JUKL, Ph.D.
  • PhDr. Lubor KYSUČAN, Ph.D.
  • Mgr. Petr PAVLÍK 
  • MUDr. Michal PLINTOVIČ
  • Mgr. et Mgr. Agnieszka ZOGATA KUSZ