Zaměstnanci

Akademičtí zaměstnanci

Administrativní zaměstnanci

Interní Ph.D. studenti

Dálkoví Ph.D. studenti

Externí zaměstnanci

 • RNDr. et PhDr. Božena BALUCHOVÁ, PhD.
 • Mgr. Jarmila BEKOVÁ, Ph.D.
 • Bc. Tamara ČERNÁ
 • Mgr. Radovan DLUHÝ-SMITH
 • Mgr. Milada DUŠKOVÁ
 • JUDr. Marek HODULÍK
 • RNDr. Marek JUKL, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Jan KELLER, CSc.
 • Ing. Ivan KLINEC
 • Pavel KOLÍNSKÝ
 • PhDr. Lubor KYSUČAN, Ph.D.
 • MUDr. Juraj MESÍK
 • Mgr. Helena NOVÁČKOVÁ
 • MUDr. Michal PLINTOVIČ
 • Prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc. MSc.
 • Prof. RNDr. Jarmila RIEGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Petr RYCHTECKÝ
 • Mgr. Steven SCHWARTZHOFF
 • Mgr. et Mgr. Agnieszka ZOGATA KUSZ