• Úvodní stránka

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – únor 2022

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 7. – 11. 2. 2022. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení jsou vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané) a datový nosič, kde je práce nahraná (podrobnosti opět na webu katedry). V okamžiku odevzdání práce je student již přihlášen k obhajobě přes IS STAG.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : práce budu vybírat ve dnech: 9. 12. (sekretariát, místnost č. 2.010), 10. 12. (místnost 2.030 – paní Žwaková) a 13. 12. 2021 (sekretariát, místnost č. 2.010), vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin.

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

  1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín
  2. odevzdat jeden svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním a datovým nosičem, vytisknutý „Údaj“ o kvalifikační práci, vše podepsané a to do stanoveného termínu.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu a vygeneruje a odešle údaj o kvalifikační práci, není již možné práci editovat.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf

Nabídka praktické stáže ve Stálé misi ČR při Úřadovně OSN, Ženeva

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáže se předpokládá od 21/02/2022 do 08/07/2022.

Platnost nabídky je do 30/11/2021. Studenti nechť se k tomuto termínu hlásí na emailovou adresu marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v EN. Vybraný student obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 CZK/měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK plus cestovní pojištění.

Klima se mění. A co my?

 
Jak učit o klimatické změně? Co nám změna klimatu přinese? Těmto tématům se věnuje Festival globálního rozvojového vzdělávání v rámci Mezinárodního týdne GRV. 
 
Přijďte nebo se online připojte na zajímavé workshopy a panelovou diskuzi ve středu 24.11.2021 od 14h v Praze!

Čekají vás 4 tematické workshopy: 

  • Řekni to příběhem aneb jak s globálními tématy zaujmout žáky 
  • Čtyři globální témata napříč učebnicí -Světové dějiny“ – online workshop
  • Jak na udržitelné cestování
  • Jak pracovat s environmentálním žalem
panelová diskuze na téma Klimatická změna v příbězích, kde budou diskutovat vzácní hosté: Petr Daniš (spoluautor nové metodiky Klima se mění, ředitel vzdělávacího centra TEREZA), Jan Svitálek (konzultant na přírodní zdroje a tropické zemědělství, Člověk v tísni) a Barbora Kvasničková (mladá delegátka OSN), Yvonna Gaillyová (ředitelka Ekologického institutu Veronica)
 
Diskuzi budeme přenášet online.
 
 
Zaregistrovat se můžete zde a podrobnosti najdete v příloze v pozvánce. 
 
Těšíme se na vás!
 
Za spolupracují organizace FORS – české centrum pro rozvojovou spolupráci 
 
Alena Kohoutová
metodička GRV, ADRA