• Úvodní stránka

Termín odevzdání zadání bakalářských prací.

Termín pro odevzdání podkladu pro zadání kvalifikační práce se nemění.

Z důvodu epidemiologické situace v ČR se bude zadání kvalifikačních prací odevzdávat pouze elektronicky.

Nadále platí povinnost konzultace zadání s Vaším vedoucím bakalářské práce.

Až po odsouhlasení je možné zadání vložit do STAGu a vygenerovat podklad pro zadání kvalifikační práce. Tento podklad zašlete nepodepsaný na adresu: marie.businova@upol.cz.

Po odsouhlasení podkladu s vaším vedoucím vám vygeneruji vlastní „Zadání kvalifikační práce“, které Vám bude zasláno na e-mail. Toto zadání si uschováte pro pozdější potřebu (vevazuje se do kvalifikační práce).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ SZZ A OBHAJOB

Z důvodu epidemiologické situace v ČR dochází ke změnám v termínech odevzdání a postupech odevzdání kvalifikačních prací.

Práce se budou odevzdávat pouze elektronicky. Elektronickým odevzdáním je myšleno nahrání práce do STAGu a to do termínu 7. 5. 2020 (termín pro odevzdání na srpnové obhajoby je 3. 7. 2020).

Práce se budou odevzdávat i fyzicky, a to v den obhajob (student k obhajobě donese jeden výtisk kvalifikační práce s datovým nosičem a „Údajem o kvalifikační práci“. Tento údaj si student vygeneruje ze STAGu při nahrávání kvalifikační práce. Údaj podepíše a vloží do kvalifikační práce.

Kvalifikační práce musí být svázaná v pevné vazbě a datový nosič označen (jméno studenta, zda se jedná o BP či DP a název práce).

Na SZZ a obhajoby je potřeba se přihlásit přes STAG a to stejně jako na zkoušku. Bude vypsaný termín 16. 6. 2020. Termín zápisu a odzápisu je 17. 5. 2020.

Tento termín berte prosím jako předběžný a je možné, že bude změněn dle aktuální epidemiologické situace v ČR.

U SZZ si musí student zapsat zároveň všechny čtyři okruhy – tedy tři povinné a jeden volitelný.

Znovu upozorňujeme, že NESTAČÍ, ŽE SI STUDENT ZAPSAL PŘEDMĚTY SZZ ČI OBHAJOBU V PŘEDZÁPISU! JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT NA KONKRÉTNÍ VYPSANÝ TERMÍN SZZ VE STAGu!

zkouška MRS/GLOP

❗️Zkouška z MRS/GLOP – Globální problémy – dne 19/3/2020 v 13 h se ruší. Náhradní termín bude stanoven po obnovení výuky na UP. Děkuji za pochopení Pavel Nováček ❗️❗️

Univerzita Palackého dočasně ruší výuku

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 11. 3. 2020 kontaktní výuku, a to s platností do 22. 3. 2020. Alternativní forma výuky a studia v tomto období je na individuální domluvě vyučujícího se studenty. https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/univerzita-palackeho-docasne-rusi-vyuku/?fbclid=IwAR38-aL2Z_eZpPaEY-WLw_FYLbLtp8Xs2J-tVQ2ZZcsFEgT5qJeepySeWrQ

POZOR – Zrušení MRS/PRAK1

Z důvodu omezení výuky na vysokých školách rušíme do odvolání všechny plánované exkurze v rámci předmětu MRS/PRAK1. Zůstaňte přihlášeni na termín zápočtu, neodhlašujte se prosím. Pokud nebude možné realizovat exkurze v jiném náhradním termínu, zápočty vám udělím. Ivo Machar