• Úvodní stránka

Blok expertů MRS 29.3.2023

Zveme Vás na přednášku v rámci Bloku expertů MRS
 
,,Unrecognized countries“
 
která se uskuteční ve středu 29. března 2023 od 15.00 do 16.30 v učebně LP 5007 Přírodovědecké fakulty UP. Přednáší Rolando Dromundo (pozvánka).

Blok expertů MRS 22.3.2023

Zveme Vás na přednášku v rámci Bloku expertů MRS
 
,,Vedení workcampů pro INEX-SDA“
 
která se uskuteční ve středu 22. března 2023 od 15.00 do 16.30 v učebně LP 5007 Přírodovědecké fakulty UP. Přednáší Lucie Horáková (pozvánka).

PRAK1 – nutnost zaplacení zálohy 

Informace k Terénnímu praktiku z biologie a ekologie – nutnost zaplacení zálohy 

Do pátku 24. 3. je nutné zaplatit zálohu 800 Kč na dvoudenní exkurzi do Jeseníků, která se bude konat 29. – 30. 5. 2023 (nevratná záloha na ubytování a dopravu). Peníze zaplaťte prosím paní sekretářce Marii Bušínové (kancelář 2.010), buď ještě dnes, nebo nejpozději 22. – 24. 3., a to v čase 9:00 – 11:00 h či 13:00 – 14:00 h.  

Další informace k praktiku dostali přihlášení studenti emailem. 1. výjezd bude 31. 3., druhý bude zřejmě 14. 4. (původně plánován 21. 4., ale koliduje s jinou akcí), třetí pravděpodobně 19. 5. Více viz emaily či osobně na prvním výjezdu 😉 

S pozdravem 

Petr Kovařík 

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – květen 2023

PRAK1 – nutnost zaplacení zálohy 

Informace k Terénnímu praktiku z biologie a ekologie – nutnost zaplacení zálohy  Do pátku 24. 3. je nutné zaplatit zálohu 800 Kč na dvoudenní exkurzi do Jeseníků, která se bude konat 29. – 30. 5. 2023 (nevratná záloha na ubytování a dopravu). Peníze zaplaťte prosím paní sekretářce Marii Bušínové (kancelář 2.010), buď ještě dnes, nebo nejpozději 22. […]

Zobrazit detail zprávy

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ DEADLINE: 6. června 2022 – 15h  – kancelář M. Bušínové – 2010. V týdnu od 30/5 noste prosím práce do kanceláře 2030 – též vždy do 15h. Student odevzdává: 1x výtisk BP/DP v pevné vazbě s vevázaným Zadáním práce Podepsaný dokument Údaj o kvalifikační práci (vygenerovaný ze STAGu) Podepsaný datový nosič, kde […]

Zobrazit detail zprávy

Zdravotní kurz – záloha

Zálohu na zdravotní kurz ve výši 2.000 Kč budu vybírat v termínu od 25. 4. do 6. 5. 2022, vždy v čase 10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin. Ve výjimečných případech pak dle individuální domluvy. Více informací o „Zdravotním kurzu“ naleznete Z D E Zároveň se zálohou doneste prosím vyplněnou přihlášku, kterou naleznete […]

Zobrazit detail zprávy

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 22. – 26. 5. 2023. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ nesplnil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení jsou vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: kvalifikační práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané). Podrobnosti opět na webu katedry.

V okamžiku odevzdání práce musí být student již přihlášen k obhajobě přes IS STAG.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : 13. 4. 2023 (student do tohoto termínu donese na sekretariát katedry jeden výtisk kvalifikační práce, Údaj o kvalifikační práci a je přihlášen k obhajobě přes IS STAG)

Práce budu vybírat ve dnech: 11. 4. až 13. 4. 2023, vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin na sekretariátu katedry.