• Úvodní stránka

Pozvánka na vernisáž – Moldavsko

Milí studenti,
 
přijměte, prosím, pozvání na vernisáž fotek z exkurze do Moldavska, kterou připravili studenti Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP. Uskuteční se v Café Jan (Havlíčkova 11, Olomouc) ve čtvrtek 21. listopadu od 18:00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Pozvánka je dostupná i na FB.

 

Pozvánka na přednášku prof. Jean-Pierre Olivier de Sardan

Vážení studenti,

přijměte prosím pozvání na přednášku, kterou na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie prosloví profesor Jean-Pierre Olivier de Sardan (École des Hautes Études en Sciences Sociales, LASDEL), hlavní host konference Viva Africa 2019. Jedná se o významnou osobnost v oblasti rozvojové antropologie, prof. Olivier de Sardan má rozsáhlé zkušenosti s terénním výzkumem v Africe, o které se s námi podělí. Přednáška na téma „How to study bureaucracies ethnographically?“ se uskuteční dne 27. listopadu 2019 v posluchárně č. 2.05 na Tř. Svobody 8:00 od 11:30. Pozvánku s anotací přednášky naleznete v příloze nebo na webu naší katedry zde.

Nabídka stáže v Ženevě

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybraným zájemcům stáže na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví.
Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáží se předpokládá od 17/02/2020 do 10/07/2020.

Platnost nabídky je do 22/11/2019. Studenti nechť se k tomuto termínu hlásí na email adresu marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v EN. Vybraní studenti obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 CZK/měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK plus cestovní pojištění.

Výběrové řízení na zahraniční exkurzi EduChange (Nizozemsko a Norsko)

Realizační tým projektu EduChange, který je uskutečňován v rámci programu Erasmus+ vyhlašuje konkurz

… pro zájemce o:

 • tvorbu inovativních metod a ve vzdělávání o klimatické změně (playful learning)
 • terénní exkurze v zahraničí, obohacené o využití virtuálních technologií
 • práci ve smíšených kolektivech (akademici – vysokoškolští studenti – středoškolští studenti)
 • projektovou činnost cizojazyčném prostředí

Cílem projektu je hledat atraktivní, interaktivní způsoby vzdělávání o klimatické změně, které nejsou primárně založeny na standardní výuce. Chceme těžko představitelné, abstraktní a zkušenosti vzdálené poznatky o změně klimatu vztáhnout na lokální úroveň a na praktických příkladech v různých zemích ukázat, co znamená tento fenomén v realitě. Učitelé a studenti, sdružení v malých mezinárodních týmech, budou společně hledat nové přístupy k dopadům změny klimatu, které se následně pokusí přeměnit v reálné výukové postupy. Můžete se těšit na e-learningové platformy, multimediální online mapy, GeoGames, ukázky virtuální reality a mnoho dalších.

Kde, kdy a co?

 • terénní exkurze: Utrecht, Nizozemsko (23. 2. – 1. 3. 2020)
 • studentská konference (ScienceJam)Trondheimu, Norsko – 10. – 16. května 2020

Pro koho a za co?

 • studenti MRES, ESUR, MRS (hlavně pro zájemce o GRV či EVVO), učitelské obory geografie, či KGI
 • kurz za 4 kredity – MRS/EDC
 • studenti mají hrazenou cestu, ubytování a dostanou drobné kapesné na stravu

Přihláška

 • zájemci nechť pošlou krátké CV a krátký motivační dopis v anglickém jazyce (obojí maximálně jedna strana A4) na adresu jiri.panek@upol.cz
 • Informační schůzka pro zájemce: 11. 11. 2019 v 11.00 na LP 2.027, popř. info na EduChange.net či u účastníků předchozích ročníků. 
 • Deadline přihlášek: 18. 11. 2019 (23:59)     
 • Přijímací pohovor: 22. 11. 2019 (dopoledne na KGI)