• Úvodní stránka

Soutěž diplomových/bakalářských prací

Organizace LIPKA již tradičně vyhlašuje soutěž studentských prací věnující se tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2021/2022. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci. 

Více informací

PLAKÁT

SZZ – změna v časových rozpisech

Došlo ke změně v časových rozpisech v termínu 25. 5. 2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhgoUpnmAvvRZ8qUS4pV53oVgwQd94EoMHWJgEFASYY/edit?usp=sharing

Prodloužení termínu pro odevzdání podkladu pro zadání BP

Z důvodu sportovního dne UP a čerpání dovolené se termín pro odevzdání podkladu pro zadání BP prodlužuje o týden. Podklady tedy doneste v týdnu od 16. do 19. 5. v čase od 10.00 do 11.00 hodin nebo odpoledne od 13.00 do 14.00 hodin. Podklad musí být podepsaný vedoucím  práce.