• Úvodní stránka

Blok expertů ESUR

Zveme Vás na přednášku v rámci Bloku expertů ESUR
 
,,Krok za krokem ke klimatické odolnosti: Naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy“
 
která se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 od 15.00 do 16.30 v učebně LP-5007 Přírodovědecké fakulty UP. Přednáší Tereza Líbová (pozvánka).

Nabídka exkurze do části Vojenského újezdu Libavá, sobota 27. 4. 2024

Katedra rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP připravila jednodenní exkurzi do části Vojenského újezdu Libavá (příroda kolem řeky Odry, zbytky lidského osídlení). Exkurze se mohou zúčastnit zájemci z řad studentů i zaměstnanců katedry. Uskuteční se 27. dubna 2024 (sobota), odjezd autobusem v 8 hod. od fakulty, návrat kolem 17 hod. Pronájem autobusu uhradí katedra. Kromě toho každý účastník zaplatí 100 Kč, vybranou částku poskytneme jako dar místnímu okrašlovacímu spolku Lubavia. Provázet nás bude pan Jindřich Machala z tohoto spolku. Je třeba mít dobré boty (nemusí to být pohorky, ale uzavřená a pevná bota).

Od přednosty Vojenského újezdu máme povolený maximální počet 45 účastníků.

Pokud máte závazný zájem, nahlaste se u sekretářky katedry, paní Marii Bušinové, a to ve dnech 27.3. 9:00 – 11:00, 28. 3. 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00, 2. – 4. 4. 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00 hodin.

Potřebujeme jméno, příjmení, číslo Vašeho telefonu, nevratnou zálohu 100 Kč a Váš podpis (potvrzení), že se akce zúčastníte.

Prosíme však, abyste se hlásili jen v případě, že opravdu s účastí počítáte.

Blok expertů MRS

Zveme Vás na přednášku v rámci Bloku expertů MRS
 
,,Tváře české diplomacie“
 
která se uskuteční ve středu 27. března 2024 od 15.00 do 16.30 v učebně LP-5007 Přírodovědecké fakulty UP. Přednáší Jan Janda (pozvánka).