• Úvodní stránka

Deadline odevzdávání žádostí o Vavrouškovo stipendium posunut na 12. 5.

Vzhledem k technickým problémům některých uchazečů při načítání vzorů žádostí o Vavrouškovo stipendium posunuji deadline odevzdání žádostí o Vavrouškovo stipendium na 12. 5., 12:00. Vzory žádostí (přihlášky) jsou ke stažení na této stránce. Pohovory k přihláškám proběhnou dle původního plánu v pátek 13. 5. od 10:00 v prostorách KRES.

Odevzdání „Podkladu pro zadání BP“

Jen připomínám…

Zadání práce je nutné vložit do STAGu do druhého pátku měsíce května předcházejícího roku odevzdání

bakalářské práce.

Po vložení do STAGu vytiskne student „Podklady pro zadání kvalifikační práce“, nechá je podepsat

vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry, kde mu sekretářka obratem vygeneruje „Zadání kvalifikační

práce“. Bližší postup naleznete na
https://www.development.upol.cz/prostudenty/studijniinformace/.

Téma práce je nutné konzultovat s vedoucím práce minimálně tři týdny před termínem odevzdání zadání

práce. V případě, že student nesplní jeden z těchto termínů, nebude mu v daném semestru udělen zápočet

z předmětu Bakalářská práce 1 (resp. analogické předměty ve starších akreditacích).

Zadánní vybírám v čase od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin každý den mimo pátek, případně je možné se na jiném termínu domluvit e-mailem.

MOSPREMA: nový projekt na naší katedře

Cílem projektu je realizace pilotního projektu založeného na tvorbě integrovaného managementu území ke zvládání kalamitních stavů komárů s ohledem na zlepšování stavu ekosystému lužního lesa za současného zachování a posilování biodiverzity v CHKO Litovelské Pomoraví. Přenosem dobrých praxí ze zahraničí a s využitím vytvořené metodiky za pomoci nejmodernějších technologií bude umožněno implementovat výsledky geoinformatického, zoologického, biochemického a sociálního výzkumu do reálných opatření. Realizací projektu dojde především k zefektivnění a minimalizování používání larvicidů na území CHKO a eliminaci rizik souvisejících s dlouhodobou necílenou aplikací těchto přípravků.