Katedra rozvojových a environmentálních studií

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Jsme otevřené a dynamicky se rozvíjející akademické pracoviště. Poskytujeme vzdělání a realizujeme výzkum v oblasti rozvojových a environmentálních studií.

Chceme inspirovat studenty, odbornou i širokou veřejnost a přispívat k řešení otázek udržitelného rozvoje a k lepšímu fungování lidské společnosti. Osobnostní růst a uplatnitelnost studentů podporujeme prostřednictvím individuálního přístupu a mezinárodní spolupráce.

Katedra rozvojových a environmentálních studií byla založena v září roku 2007 pod názvem katedra rozvojových studií. Od roku 2017 nese současný název. Nabízí dva bakalářské (Bc.) programy (Mezinárodní rozvojová studia, a Environmentální studia a udržitelný rozvoj), a jeden navazující magisterský (Mgr.) program Globální udržitelný rozvoj.  Dále katedra nabízí rigorózní řízení (RNDr.) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru Environmentální a rozvojová studia.

S více než patnácti lety zkušeností v oblasti rozvojových a environmentálních studií nabízíme širokou paletu studijních programů v českém i anglickém jazyce. 

15+

let existence

3

české programy

1

 anglický program

Aktuality

!! DŮLEŽITÉ – ROZVRH MRES ZS 2024

Vážení studenti programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia – MRES PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST následujícím informacím ohledně rozvrhu na zimní semestr 2024. Z důvodů přechodu na nové akreditace, budou mít následující předměty výjimky ve výuce oproti studijním plánům MRES/ENSOC – BUDE VYUČOVÁN V ZIMNÍM SEMESTRU 2024 NASPOSLEDY, PROTO JE DŮLEŽITÉ, ABY SI HO ZAPSALI I STUDENTI DRUHÉHO […]

Zobrazit detail zprávy

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby květen 2024

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 27. – 31. 5. 2024. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo. Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny okruhy (v případně řádných SZZ) […]

Zobrazit detail zprávy

Terénní a zdravotní kurz 13. – 17. 5. 2024 – informace k zaplacení zálohy.

Studenti, kteří se budou kurzu účastnit, musí uhradit nevratnou zálohu ve výši 1.000 Kč.  Záloha se bude vybírat na sekretariátu katedry a to v měsíci březnu od 11 do 22. 3. 2024 vždy v úterý a čtvrtek v čase od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin.  Přihláška je platná po uhrazení […]

Zobrazit detail zprávy

Nabídka práce pro studenty

Více informací naleznete zde 

Zobrazit detail zprávy

!! DŮLEŽITÉ – ROZVRH MRES ZS 2024

Vážení studenti programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia – MRES PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST následujícím informacím ohledně rozvrhu na zimní semestr 2024. Z důvodů přechodu na nové akreditace, budou mít následující předměty výjimky ve výuce oproti studijním plánům MRES/ENSOC – BUDE VYUČOVÁN V ZIMNÍM SEMESTRU 2024 NASPOSLEDY, PROTO JE DŮLEŽITÉ, ABY SI HO ZAPSALI I STUDENTI DRUHÉHO […]

Zobrazit detail zprávy

Zadávání bakalářských prací

Upozorňuji studenty, že 10. 5. skončil termín pro zadávání bakalářských prací. Studenti, kteří si práce nezadali, nechť kontaktují své vedoucí práce, případně sekretariát katedry. Jak postupovat při zadávání práce naleznete na webu katedry Pravidla-pro-kvalifikacni-prace-2024.pdf (upol.cz)  

Zobrazit detail zprávy

Kontakt

Katedra rozvojových a environmentálních studií
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12
771 46 Olomouc
+420 585 634 503
marie.businova@upol.cz