Katedra rozvojových a environmentálních studií

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Jsme otevřené a dynamicky se rozvíjející akademické pracoviště. Poskytujeme vzdělání a realizujeme výzkum v oblasti rozvojových a environmentálních studií.

Chceme inspirovat studenty, odbornou i širokou veřejnost a přispívat k řešení otázek udržitelného rozvoje a k lepšímu fungování lidské společnosti. Osobnostní růst a uplatnitelnost studentů podporujeme prostřednictvím individuálního přístupu a mezinárodní spolupráce.

Katedra rozvojových a environmentálních studií byla založena v září roku 2007 pod názvem katedra rozvojových studií. Od roku 2017 nese současný název. Nabízí bakalářský (Bc.) a navazující magisterský (Mgr.) obor Mezinárodní rozvojová a environmentální studia. Dále katedra nabízí rigorózní řízení (RNDr.) a doktorské studium (Ph.D.) v oboru Mezinárodní rozvojová studia.

S více než patnácti lety zkušeností v oblasti rozvojových a environmentálních studií nabízíme širokou paletu studijních programů v českém i anglickém jazyce. 

15+

let existence

3

české programy

1

 anglický program

Aktuality

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ DEADLINE: 6. června 2022 – 15h  – kancelář M. Bušínové – 2010. V týdnu od 30/5 noste prosím práce do kanceláře 2030 – též vždy do 15h. Student odevzdává: 1x výtisk BP/DP v pevné vazbě s vevázaným Zadáním práce Podepsaný dokument Údaj o kvalifikační práci (vygenerovaný ze STAGu) Podepsaný datový nosič, kde […]

Zobrazit detail zprávy

Zdravotní kurz – záloha

Zálohu na zdravotní kurz ve výši 2.000 Kč budu vybírat v termínu od 25. 4. do 6. 5. 2022, vždy v čase 10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin. Ve výjimečných případech pak dle individuální domluvy. Více informací o „Zdravotním kurzu“ naleznete Z D E Zároveň se zálohou doneste prosím vyplněnou přihlášku, kterou naleznete […]

Zobrazit detail zprávy

Předběžné info k předmětu Terénní praktikum z ekosystémového managementu 2022 MRS/PRAK2

Exkurze proběhne v termínu 5.- 9. 6. 2023 navštívíme několik specifických území v různých koutech Českíé republiky (bude upřesněno) Po zkušenostech z minulého roku jsme spolu s průvodcem nuceni k organizační změně. Ve snaze nabídnout možnost účasti co největšímu počtu zájemců, jeli jsme vloni dvakrát třídenní exkurzi na stejné lokality, se dvěma turnusy po 30ti […]

Zobrazit detail zprávy

Odevzdávání podkladů pro zadání DP

Vzhledem k výjezdnímu zasedání katedry, kdy ve dnech 23. – 25. 1. 2023 bude sekretariát katedry uzavřen se prodlužuje termín pro odevzdání podkladů pro zadání  DP do 3. 2. 2023. 

Zobrazit detail zprávy

Neseďte doma, vyrazte na vycházku k mokřadům

Česká společnost ornitologická (ČSO) srdečně zve na oslavu Světového dne mokřadů, kterým si 2. února  připomeneme podepsání Úmluvy o mokřadech (1971), majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti si pro vás dobrovolníci (profesionální i amatérští ornitologové) připravili rekordních 30 vycházek do nejrůznějších mokřadních lokalit, od těch městských […]

Zobrazit detail zprávy

Kontakt

Katedra rozvojových a environmentálních studií
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12
771 46 Olomouc
+420 585 634 503
marie.businova@upol.cz