Environmentální studia a udržitelný rozvoj (Bc.)

Od akademického roku 2024/25 je u nás na katedře možné studovat nový bakalářský studijní program Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR) – PODAT PŘIHLÁŠKU!

Globální změny klimatu, ubývání rostlin a živočichů, změny prostředí působením člověka, růst lidské populace, ekonomický růst překračující možnosti planety – to jsou jen některé z velkých a vzájemně propojených environmentálních výzev současnosti. Čelit jim znamená zorientovat se v nich, a správně je interpretovat. Chcete-li environmentálním výzvám současnosti hlouběji porozumět a přispět k jejich řešení, nabízíme vám mezioborově koncipovaný bakalářský studijní program, ve kterém vás seznámíme jak s přírodovědnými, tak společenskovědními aspekty udržitelného rozvoje. Konceptu, který je pojítkem i cílem, jenž při hledání řešení sledujeme, a s jehož pomocí – jak věříme – můžeme přispět k lepší budoucnosti.

Co se u nás můžete naučit (studijní plán)?

Seznámíte se s klíčovými globálními environmentálními problémy, geografickými a ekologickými poznatky, které vám možní pochopit, jak fungují lokální i planetární ekosystémy, zjistíte, co jsou to ekosystémové služby, co obnáší změny klimatu či biodiverzity, ale též jaké jsou filosofické, sociologické či etické aspekty environmentálních problémů. Prozkoumáme spolu pilíře konceptu udržitelného rozvoje, možnosti a úskalí jeho uskutečnění na úrovni obcí, měst i nadnárodních institucí, na úrovni osobní i společenské, a s některými z nich se pak setkáme v rámci společných exkurzí, nebo si je osaháte v rámci individuálních praxí a stáží. A pokud by vás zajímalo, jak k otázkám udržitelnosti přistupují kolegové v zahraničí, můžete vyrazit na studijní pobyt na některou z našich více něž třiceti partnerských univerzit. 

Na jaká zaměstnání vás připravíme?

Na takové, kde bude třeba zavádět principy udržitelného rozvoje, environmentálně vstřícné a šetrné postupy, principy ochrany klimatu, biodiverzity či péče o krajinu. Odborníci obeznámení s těmito problémy se uplatňují v orgánech státní správy, v národních i nadnárodních institucích, environmentálně orientovaných nevládních organizacích, informačních centrech správ chráněných území, ale také ve sféře vzdělání, zeleného byznysu či politiky. Anebo u nás můžete pokračovat v navazujícím studiu.