Stipendia

vavrousek_small„Já jsem záměrně šel tam, kde problémy životního prostředí a lidstva je možné spojovat, zejména v sociální oblasti. To není otázka přírodovědná, přírodní věda nám poskytuje základní informace o tom, jak funguje příroda; technika umožňuje hledat technická řešení, ale klíč k tomu je v sociálních vědách, počínaje filosofií, přes psychologii, sociologii. Propojení sociálních, technických a přírodních věd je prostě nevyhnutelné, protože to nutí lidi uvažovat v souvislostech.“

Josef Vavroušek

 

Vavrouškovo stipendium je iniciativou Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je určeno bakalářským a magisterským studentům Katedry rozvojových a environmentálních studií. Jeho cílem je podpořit studijní pobyty, odborné stáže, výzkumné projekty a další aktivity studentů v oblasti rozvojové spolupráce a udržitelného rozvoje. Mnozí studenti tyto odborné stáže a pobyty využívají také k přípravě a vypracování bakalářských (BP) či diplomových prací (DP).

Udělení stipendia je podmíněno doložením potvrzení o dofinancování ostatních nákladů a podepsáním „Memoranda o porozumění“. Podrobné informace o procesu přihlašování a výběru naleznete v příloze. Studenti si zároveň mohou stáhnout přihlášku pro zahraniční aktivity nebo přihlášku pro aktivity realizované v Česku.

Zkušenosti studentů, kteří byli podpořeni Vavrouškovým stipendiem

Adrian Machyniak (Stellenbosch University, Jihoafrická republika)

„Prax v rámci Vavrouškového štipendia mi priniesla neoceniteľné praktické a teoretické poznatky o živote, kuMachyniak1ltúre a spoločnosti v konkrétnej krajine tzv. tretieho sveta, v tomto prípade v Juhoafrickej republike. Bola to pre mňa prvá reálna skúsenosť s tzv. komunitným rozvojom a prácou s miestnou komunitou. Osvojil som si rôzne techniky práce v teréne a mal som možnosť kreatívne pristupovať k riešeniu viacerých problémov týkajúcich sa vzdelávacieho systému v tejto krajine. Štúdium v zahraničí a skúsenosť s iným vysokoškolským systémom hodnotím ako veľkú pridanú hodnotu pre môj ďalší osobnostný a kariérny rozvoj. Nesmiem zabudnúť na možnosť prvý krát robiť výskum zameraný na konkrétnu problematiku v Juhoafrickej republike, ktorého výstup bola moja diplomová práca.“     

Patrícia Čižmáriková (Namasté, Nepál)

„Praxe mi přincizmarikova1esla osobní zkušenost s jinou kulturou, s mentalitou lidí v Nepálu a s jejich životním stylem a názory. Také jsem poznala realitu školství v rozvojové zemi (časté prázdniny, stávky, slabá docházka dětí, absence známkovacího systému či nízká úroveň angličtiny). Učila jsem angličtinu a příprava byla nakonec vždycky jiná než reálná výuka. Poznala jsem rozdíly v učebních návycích dětí u nás a v Nepálu a jiný přístup ke kolektivu a k individualitě žáka. Pro mě osobně bylo důležité naučit se využít asertivní chování, komunikovat s lidmi z odlišné kultury s odlišným jazykem, často bylo potřeba uplatnit neverbální komunikaci.“

Veronika Semelková (Professional Aliance for Development, Etiopie)

„V Etiopii jsem v rámci svého výzkumu spolupracovala s místní neziskovou organizací PADet. Jeho cílem bylaSemelkova1 kvalitativní analýza jednoho z komunitních projektů organizace. Díky práci v terénu jsem měla příležitost zažít si roli výzkumníka a proces spojený se sběrem a vyhodnocováním dat. Blíže jsem poznala realitu jedné z rozvojových zemí a výzvy spojené s pohybem v kulturně i jazykově velmi odlišném prostředí. Současně jsem si uvědomila, že Etiopie je zemí, do které se chci co nejdříve vrátit za dalším výzkumem.“

Blanka Poštulková (Zastoupení Olomouckého kraje při EU, Belgie)

„Pracovní stáž mi umožnila zblízka zjistit fungování evropských institucí v Bruselu, Postulkova1zlepšit jazykové dovednosti a seznámit se s lidmi z celé Evropy. Zahraniční stáž mi také ukázala nové pracovní možnosti. Během stáže jsem si urovnala své priority a ujasnila si, co bych chtěla dále studovat a čemu se v budoucnu věnovat. Je to také jedinečná příležitost se osamostatnit a získat více odpovědnosti.“

Kamila Šimková (Aiesec Yaoundé, Kamerun)

„V Kamerunu jsem pracovala jako dobrovolnice na vzdělávacím projektu v rurálních oblastech země. Díky stáži jsem lépe porozuměla reSimkova1alitě života v této krásné, ale chudé zemi. V Kamerunu jsem na stáži nebyla poprvé a rozhodně své druhé návštěvy nelituji. Díky předchozím zkušenostem jsem si totiž mohla vyzkoušet i jednu z manažerských pozic organizátora výuky angličtiny. Jako velký přínos dnes tedy vidím možnost naučit se týmové spolupráci v multikulturním prostředí, ve kterém jsem se po celou dobu pohybovala. Nezanedbatelnou výhodou pro mne bylo i vylepšení komunikačních schopností jak v anglickém, tak francouzském jazyce.“

Kateřina Procházková (CEREGMIA, Martinik a Dominika)

„Několikaměsíční stáž ve výzkumném institutu CEREGMIA na Martiniku spojená s měsíčním terénním výzkumem na ostrově Dominika pro mne byla Prochazkova1přínosná v mnoha ohledech. V rámci stáže jsem ocenila možnost pracovat v národnostně pestrém kolektivu s francouzštinou jako hlavním pracovním jazykem, a zejména pak svěřenou zodpovědnost pracovat samostatně na zadaném projektu. Terénní výzkum na Dominice byl zaměřen na rozvoj alternativního cestovního ruchu ve vybraných komunitách, na zmapování jeho dopadů na život komunit a životní prostředí ostrova, potenciál a limity dalšího rozvoje. V praxi jsem se tak seznámila s nástrahami výzkumu v rozvojové zemi, mezi něž patří odlišné kulturní zvyklosti i částečná jazyková bariéra (krom angličtiny se zde mluví také kreolsky). Díky této zkušenosti bych ráda ve výzkumu alternativního cestovního ruchu pokračovala i v budoucnu, a to nejen v karibské oblasti, kam se chci určitě vrátit.“

 

Podpořené projekty 2024/2025

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2024 a květen 2025
TBA TBA XY Kč bude přidáno
TBA TBA XY Kč bude přidáno

 

Podpořené projekty 2023/2024

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2023 a květen 2024
Tereza Dvorská Týdenní školení v Česku 12 000 Kč bude dodáno
Eliška Matějková Šestitýdenní stáž v Indonésii 15 000 Kč plakát a fotografie
Tereza Stoupencová Šestitýdenní stáž v Indonésii 15 000 Kč viz Matějková
Eliška Stříbrská Měsíční stáž v Tanzanii 10 300 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentacea

 

Podpořené projekty 2022/2023

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2022 a květen 2023
Vojtěch Jochim Tříměsíční stáž – Asie, Evropa 20 000 Kč
Andrea Pevná Tříměsíční stáž v Angole 18 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Zuzana Hudcová Sedmitýdenní stáž v Jordánsku 12 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Andrea Pevná Dvouměsíční stáž v Tanzanii 13 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Lenka Drahá Pětiměsíční stáž v Tanzanii 18 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2021/2022

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2021 a květen 2022
Lenka Drahá Dvouměsíční stáž v Tanzanii 11 500 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kristína Cabalová Čtyřtýdenní výzkum na Balkáně 15 000 Kč

 

Podpořené projekty 2020/2021

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2020 a květen 2021
Veronika Diatková Osmitýdenní stáž v Tanzanii 22 000 Kč Stáž zrušena (stipendium vráceno)
Vojtěch Jochim Pětitýdenní výzkum 13 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Aneta Pavloková Dvouměsíční stáž v Tanzanii 28 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Lucie Podhorná Tříměsíční stáž v Ghaně 22 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Hlavičková Dvouměsíční stáž v Ugandě 10 000 Kč Stáž odložena

 

Podpořené projekty 2019/2020

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2019
Vojtěch Jochim  Šestitýdenní stáž v Tanzanii  15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Adéla Hemelíková Čtyřměsíční stáž v Indonésii  15 000 Kč závěrečná zprávafotodokumentace
Karolína Formánková Čtyřměsíční stáž v Bhútánu 12 500 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Zuzana Daubnerová Čtyřměsíční stáž v Bhútánu 12 500 Kč bude dodáno
Magdaléna Holmanová Dvouměsíční stáž v Kolumbii 5 000 Kč závěrečná zprávafotodokumentace

 

Podpořené projekty 2018/2019

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2018 
Barbora Knížková  Dvouměsíční stáž v Kambodži  19 800 Kč závěrečná zprávafotodokumentace

 

Podpořené projekty 2017/2018

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrová řízení listopad 2017 a květen 2018
 Eliška Juřičková  Tříměsíční stáž v Ugandě  15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
 Nikola Harsová Tříměsíční stáž ve Vietnamu  12 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Mejsnarová Osmitýdenní stáž v Tanzanii a Zambii 10 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Michaela Žajglová Sedmitýdenní stáž v Indonésii 5 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace  
Eliška Juřičková Osmitýdenní stáž v Ugandě 15 000 Kč stáž zrušena

 

Podpořené projekty 2016/2017

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení květen 2017
Jitka Zmítková Měsíční stáž v Moldavsku 10 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Paulína Števíková Desetitýdenní stáž na Srí Lance 10 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2015/2016

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2015
Adéla Hemelíková Dvouměsíční stáž v Indonésii 12 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení květen 2016
 Renáta Matová  Šestitýdenní stáž v Tanzanii  15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
 Nela Římanová Desetitýdenní stáž v Indii  12 000 Kč stáž zrušena
 Petra Oravcová Osmitýdenní stáž v Tanzanii 9 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2014/2015

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení listopad 2014
Karolína Víšková tříměsíční výzkum ve Vietnamu 17 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Kulichová pětitýdenní stáž v Bosně a Hercegovině
7 500 Kč

závěrečná zpráva a fotodokumentace

Výběrové řízení duben 2015
Michaela Fridrichová tříměsíční stáž v Nepálu 17 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Mejsnarová tříměsíční výzkum v Malawi 13 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Barbara Hudcová dvouměsíční stáž v Tanzanii 11 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Simona Bočková dvouměsíční stáž v Thajsku 6 000 Kč zrušeno
Jiří Chovaneček čtyřtýdenní stáž v Egyptě 3 000 Kč

závěrečná zpráva a fotodokumentace

Anna Chrastinová čtyřtýdenní stáž v Egyptě 2 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2013/2014

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení květen 2014
Nikola Šašurová tříměsíční stáž v Nigérii 15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Anna Chrastinová dvouměsíční stáž a výzkum v Senegalu
14 000 Kč

závěrečná_zpráva a fotodokumentace

Vojtěch Mrázek pětitýdenní stáž v Izraeli 4 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Alžběta Sobotková pětitýdenní stáž v Izraeli 7 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2012/2013

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení říjen 2012
Simona Pathová Osmiměsíční stáž v Ženevě   (financováno z projektu UP PSTROS) 10 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Dan Vejrosta dvouměsíční stáž v Bruselu (financováno z projektu UP PSTROS) 20 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Veronika Ambrozyová dvouměsíční pobyt a výzkum v Tanzanii 15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Novotná dvouměsíční pobyt a výzkum v Ekvádoru 20 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení březen 2013
Marcela Janáčková šestiměsíční stáž v Demokratické republice Kongo, NNO Člověk v tísni 11 500 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kristýna Lungová šestitýdenní výzkumný pobyt na Haiti, v organizaci Fidcon 20 000 Kč závěrečná_zpráva a fotodokumentace
Johana Krajčírová šestitýdenní výzkumný pobyt v Indii, v organizaci M.O.S.T. 14 300 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Lenka Voleníková tříměsíční výzkumný pobyt v Zambii, Copperbelt University 10 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Zuzana Břehová dvouměsíční výzkumný pobyt v Tanzanii, v organizaci Maendeleo 12 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Šárka Hajtmarová výzkum v zemích EU, více organizací (financováno z projektu UP PSTROS) 18 000 Kč  zrušeno (finanční prostředky vráceny)

 

Podpořené projekty 2011/2012

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení říjen 2011
Patrícia Čižmáriková dvouměsíční pobyt na projektu v Nepálu 12 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Procházková čtyřměsíční pobyt a výzkum na Dominice 12 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Lenka Pažická sedmiměsíční pobyt na projektu v Ugandě 9 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení červen 2012
Kateřina Racková dvouměsíční pobyt na projektu v Ghaně 15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Martin Schlossarek šestitýdenní výzkumný pobyt v Tanzanii 13 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Kateřina Joudalová šestiměsíční pobyt na projektu v Indii 7 000 Kč  
Kamila Šimková dvouměsíční pobyt na projektu v Kamerunu (financováno z projektu UP PSTROS) 15 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2010/2011

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Výběrové řízení říjen 2010
Tomáš Ouhel měsíční pobyt na projektu v Indonésii 25 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Ondřej Suchánek měsíční výzkumný pobyt v Ugandě (DP „Vzdělávání a rozvoj: případová studie NNO v Ugandě“) 8 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Hana Dudrová dvouměsíční výzkumný pobyt v Argentině (DP Vybrané projekty solidární ekonomiky a jejich přispívání ke snižování chudoby, případová studie z Córdoby, Argentiny) 9 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Veronika Korčeková dvouměsíční pobyt na projektu v Tádžikistánu 4 000 Kč závěrečná zpráva a fotodokumentace
Výběrové řízení duben 2011
Veronika Semelková čtyřměsíční výzkumný pobyt v Etiopii (BP Towards Understanding Underlying Processes of Collective Action) 18 000 Kč etiopský blog Veroniky,závěrečná zpráva a fotodokumentace
Veronika Šťastná pětiměsíčný pobyt na projektu v Kambodži 18 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace,
další novinky z povodní,
tisková zpráva ČvT o povodních, první zprávy, první fotografie
Martin Schlossarek tříměsíční výzkumný pobyt v Tanzanii 7 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Štěpánka Pecháčková šestitýdenní pobyt na projektu v Indii 4 000 Kč závěrečná zpráva, fotodokumentace
Anna Macková čtyřměsíční pobyt na projektu v Etiopii 3 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Výběrové řízení říjen 2011
Pavla Krystýnová měsíční výzkumný pobyt v Ghaně 14 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2009/2010

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Lenka Sobotová měsíční výzkumný pobyt v Indii (DP „Výzvy pro participativní přístupy v rozvoji městských chudinských komunit“) 4 000 Kč fotodokumentace a závěrečná zpráva,rozvojovka 1/2010 (str.4)
Petra Vymětalíková šestitýdenní výzkumný pobyt v Indonésii a Vietnamu 4 500 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Eva Krutílková pětiměsíční výzkumný pobyt v Keni (DP Vliv mikrofinancí na postavení žen infikovaných HIV/AIDS: případová studie z Keni) 12 000 Kč závěrečná zpráva
Adrian Machyniak šestiměsíční studijní a výzkumný pobyt v JAR (DP The role of higher education institutions in development of post-apartheid South Africa: Case study of Stellenbosch University) 19 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Martina Hájková tříměsíční výzkumný pobyt v Zambii (DP „Dopady měděného sektoru na ženy: případová studie komunit v blízkosti měděného dolu Lumwana v Severozápadní provincii Zambie“) 21 000 Kč záverečná zpráva a fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2008/2009

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Andrea Bušová měsíční studijní cesta zaměřená na Fair Trade a Adopci na dálku v Ugandě 26 000 Kč  
Jakub Przywara tříměsíční studijní pobyt na univerzitě v Zambii 23 000 Kč  
Martina Eliášová tříměsíční stáž na univerzitě EARTH v Kostarice 22 000 Kč záverečná zpráva,fotodokumentace
Marea Grinvald tříměsíční stáž na univerzitě EARTH v Kostarice 23 200 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Magdalena Jochcová tříměsíční výzkumný pobyt v Nepálu 10 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Pavla Šedlbauerová týdenní výzkumný pobyt v Srbsku (DP Srbsko: rozvojové příležitosti se zaměřením na romskou komunitu Bělehradu) 6 000 Kč závěrečná zpráva
Veronika Pazderová týdenní výzkumný pobyt v Moldavsku 3 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Jana Štrichelová týdenní výzkumný pobyt v Srbsku 3 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Radoslav Kulla měsíční pobyt na projektu v Indii 8 000 Kč závěrečná zpráva,fotodokumentace
Eva Bazgierová půlroční pobyt na projektu v Mexiku 6 000 Kč blog, závěrečná zpráva,fotodokumentace

 

Podpořené projekty 2007/2008

Jméno studenta Projekt Podpora katedry Materiály z pobytu
Eva Málková EARTH University v Kostarice 24 000 Kč  

foto-Draha