Bakalářské studium (do roku 2023)

 

НАВЧАЙСЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Přijímací řízení

Elektronické přihlášky lze podávat od 1. listopadu 2022 až do 15. března 2023.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Letáček

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte – eva.zwakova@upol.cz.

 

 

 

O programu

Prezentace z úvodního informačního setkání se studenty 1. ročníku.

Seznam přednášek (studijní plán) zde

Bakalářské studium programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (MRES) je tříleté a probíhá v prezenční formě. Program MRES vznikl sloučením dvou bakalářských studijních programů Mezinárodní rozvojová studia (MRS) a Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR) a navazuje tak na jejich tradici.

Program Mezinárodní rozvojová a environmentální studia má dva samostatné tematické okruhy studia – rozvojový a environmentální. Studentům tak umožňuje zaměření podle oblasti svých zájmů. Rozvojový tematický okruh je zaměřen zejména na socio-ekonomické a politické souvislosti rozvoje převážně mimoevropských regionů. Environmentální tematický okruh se soustředí na environmentální souvislosti udržitelného rozvoje a ochranu přírody a přírodních zdrojů zejména v českém kontextu.

 

Rozvojové zaměření

Rozvojový tematický okruh se skládá z několika studijních bloků. V prvním bloku A (povinné předměty) jsou zahrnuty předměty společné pro obě zaměření – rozvojové i environmentální. Předmět Rozvojová a environmentální studia představí různá zajímavá témata, se kterými se studenti setkají v průběhu studia. V rámci předmětu se střídají různí přednášející, studenti tak mají možnost setkat se již v prvním semestru s většinou vyučujících naší katedry.

Další předměty bloku A jsou zaměřeny na porozumění základních společenských a přírodních fenoménů a výzev (například Globální problémy, Ekonomická geografie, Fyzická geografie). Součástí tohoto bloku jsou také metodologické (například Zásady odborné práce) a projektově orientované předměty (Projektový management). Nabyté znalosti a také praktické dovednosti studenti uplatní při dalším studiu, vlastní odborné práci, i v rozvojové či environmentální praxi.

V rámci Povinně volitelných předmětů A1 jsou rozvojovému zaměření určeny bloky Geografie rozvojových regionů a Rozvojová studia. Studenti si volí oba bloky:

Geografie rozvojových regionů (s předměty):

KGG/POLG Politická geografie
KGG/RGAFR  Regionální geografie Afriky
KGG/RGASI  Regionální geografie Asie
KGG/RGLAM Regionální geografie Latinské Ameriky

Rozvojová studia (s předměty):

MRS/RAS  Rozvojová antropologie a sociologie
MRS/RTMV Rozvojové teorie a mezinárodní vztahy
MRS/ROSP Rozvojová spolupráce

Povinně volitelné předměty A2 jsou strukturovány do tří bloků, respektive zaměření – Ekonomické aspekty rozvoje, Environmentální aspekty rozvoje a Sociální aspekty rozvoje. Tyto bloky jsou inspirovány třemi pilíři udržitelného rozvoje a jsou proto relevantní jak pro rozvojovou, tak pro environmentální zaměření. Studenti si volí jeden ze tří bloků.

Ekonomické aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/EKON    Ekonomie
MRS/REKO Rozvojová ekonomie

Environmentální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/ENGEO    Environmentální geografie
MRS/ENETI  Environmentální etika
MRS/ENSOC Environmentální sociologie

Sociální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/URBAN Urbanizace
MRS/MIGRA  Rozvojové aspekty migrace
MRS/KROPA Komunitní rozvoj a participace

Ostatní povinně volitelné předměty B nabízejí širokou škálu předmětů, z nichž pro studenty rozvojového zaměření jsou zajímavé například jazyky (v nabídce je španělský, francouzský a ruský jazyk), předmět Blok expertů, v rámci kterého vystupují různí odborníci a lidé z praxe (v oblasti rozvoje a příbuzných oborů), předmět Bezpečnost, konflikt a rozvoj (reagující na dnešní nestabilní svět) či předměty Geografické informační systémy 1 a 2, které jsou zaměřeny na praktické využití GIS v rozvojové i environmentální praxi. V nabídce jsou také terénní exkurze či odborná praxe.

Environmentální zaměření

Environmentální tematický okruh se skládá z několika studijních bloků. V prvním bloku A (povinné předměty) jsou zahrnuty předměty společné pro obě zaměření – rozvojovou i environmentální. Předmět Rozvojová a environmentální studia představí různá zajímavá témata, se kterými se studenti setkají v průběhu studia. V rámci předmětu se střídají různí přednášející, studenti tak mají možnost setkat se již v prvním semestru s většinou vyučujících naší katedry.

Další předměty bloku A jsou zaměřeny na porozumění základních společenských a přírodních fenoménů a výzev (například Globální problémy, Ekonomická geografie, Fyzická geografie). Součástí tohoto bloku jsou také metodologické (například Zásady odborné práce) a projektově orientované předměty (Projektový management). Nabyté znalosti a také praktické dovednosti studenti uplatní při dalším studiu, vlastní odborné práci, i v environmentální či rozvojové praxi.

V rámci Povinně volitelných předmětů A1 jsou environmentální zaměření určeny bloky Environmentální studia a Aplikovaná environmentalistika. Studenti si volí oba bloky:

Environmentální studia (s předměty):

MRS/ENHO  Environmentální hodnocení
MRS/ENVIR  Environmentalistika
MRS/DZM    Člověk a příroda v dějinách západního myšlení

Aplikovaná environmentalistika (s předměty):

MRS/OBEK  Základy obecné ekologie
MRS/BOCH  Biologické principy ochrany přírody
MRS/KREK  Krajinná ekologie

Povinně volitelné předměty A2 jsou strukturovány do tří bloků, respektive zaměření – Ekonomické aspekty rozvoje, Environmentální aspekty rozvoje a Sociální aspekty rozvoje. Tyto bloky jsou inspirovány třemi pilíři udržitelného rozvoje a jsou proto relevantní jak pro environmentální, tak pro rozvojové zaměření. Studenti si volí jeden ze tří bloků.

Ekonomické aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/EKON Ekonomie
MRS/REKO Rozvojová ekonomie

Environmentální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/ENGEO Environmentální geografie
MRS/ENETI Environmentální etika
MRS/ENSOC Environmentální sociologie

Sociální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/URBAN   Urbanizace
MRS/MIGRA Rozvojové aspekty migrace
MRS/KROPA  Komunitní rozvoj a participace

Ostatní povinně volitelné předměty B nabízejí širokou škálu předmětů, z nichž pro studenty environmentální zaměření jsou zajímavé například předměty prohlubující biologické a ekologické znalosti (Přehled biologie pro environmentální studia, Terénní praktikum z biologie a ekologie, Terénní praktikum z ekosystémového managementu). Pro studenty se zájmem o environmentální vzdělávání je vhodná Environmentální a globální výchova. Předmět Geografické informační systémy 1 a 2, jsou zaměřeny na praktické využití GIS v environmentální i rozvojové praxi. V nabídce je také odborná praxe a týdenní terénní a zdravotní kurz. Konečně je možné rozšířit si jazykovou výbavu v rámci široké nabídky jazykových předmětů (v nabídce je španělský, francouzský a ruský jazyk).