Exkurze

V rámci studia mají studenti možnost účastnit se mnoha rozličných exkurzí, které jsou buď součástí větších projektů, či jsou přímo implementovány do studijního programu. 

Exkurze na pracoviště zabývající se rozvojovou tematikou katedra pořádá zhruba jednou za 1-2 roky. Jedná se buďto o exkurze na česká pracoviště nebo do zahraničí. Zahraniční exkurze se konají mimo EU (Moldavsko) nebo se zaměřují na návštěvy evropských institucí, které se zabývají rozvojem (např. Evropská komise v Bruselu, OSN v Ženevě nebo OBSE ve Vídni).

Studenti takto mají možnost poznat budoucí zaměstnavatele, diskutovat do hloubky odborná rozvojová témata, se kterými se setkávají ve výuce a obohatit tak teorii praxí. V minulých letech si během exkurzí studenti také např. domluvili stáže či získali inspiraci pro témata bakalářských či diplomových prací.                                        

Exkurze se konají pravidelně i pro studenty environmentálně zaměřené specializace. Jejich cílem je přiblížit studentům nejnovější trendy v oblasti ochrany životního prostředí.