Autor: businova

Časové rozpisy pro SZZ a obhajoby v termínu 23. – 26. 8. 2021

SZZ i obhajoby budou probíhat na učebně 2.027. Oficiální zahájení proběhne v 8.00 h.

Upozorňujeme, že časové rozpisy jsou pouze orientační a tudenti musí být připraveni s dostatečným časovým předstihem.

23. 8. 2021 zde

24. 8. 2021 zde

25. 8. 2021 zde

26. 8. 2021 zde

V případně nejasností mne kontaktujte na 733690477 nebo na e-mail: marie.businova@upol.cz

 

SZZ červen 2021 – nutnost negativního testu

Vážení studenti,

státní závěrečné zkoušky, na které jste přihlášeni ve STAGu v termínu 7. – 10. 6. 2021, proběhnou prezenčně na fakultě v místnostech 1.032 a 1.033. Rozpis najdete na webu katedry v aktualitách nebo pod tímto přímým odkazem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p4nMKggiX7IzjxGfjGYipyc5xNBM7VSxEZXtxAAT_Pw/edit?usp=sharing

U zkoušek bude vyžadováno krytí dýchacích cest v souladu s vládními opatřeními (respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, např. FFP2, KN 95), vzájemné rozestupy mezi účastníky zkoušky (požadované minimum je 1,5 metru), desinfekce rukou a bude zajištěno pravidelné větrání místnosti.

Zkoušky se mohou zúčastnit studenti, kteří jednak splnili své dílčí studijní povinnosti (a mají tak na svém studijním oddělení uzavřeno dílčí studium), ale také splní epidemiologické požadavky k testování/očkování uvedené na webu https://www.prf.upol.cz/doporuceni-v-souvislosti-s-covid-19/

Je možné nechat se otestovat před státními zkouškami přímo v budově, nebo mít lékařem provedený test odjinud, což ale může být pro studenty složitější zajistit (požaduje se test ne starší než 72 hodin). Dopolední blok zkoušení proto začne od 9.00, abyste mohli přímo v den zkoušky využít testovací kapacity přímo na fakultě. Testování probíhá od 8:00 (s výsledkem do 15 minut), rezervovat se můžete přes odkaz https://rezervace.upol.cz/Akce/testovani-studentu-prf-up/175?u=true. Kapacita testování má být dostačující pro všechny zájemce;

Přejeme ničím nerušené soutředění na poslední dny příprav před státnicemi a těšíme se na viděnou s Vámi na fakultě.

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – srpen 2021

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 23. – 27. 8. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení jsou vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané) a datový nosič, kde je práce nahraná (podrobnosti opět na webu katedry).

Práce se odevzdávaly elektronicky pouze po dobu konání nouzového stavu.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : práce budu vybírat ve dnech: 3., 4. a 7. 6. vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin.

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

  1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín
  2. odevzdat jeden svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním a datovým nosičem, vytisknutý „Údaj“ o kvalifikační práci, vše podepsané a to do stanoveného termínu.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu a vygeneruje a odešle údaj o kvalifikační práci, není již možné práci editovat.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf

Odevzdání kvalifikačních prací pro srpnový termín obhajob

Jelikož se množí dotazy na termín a formu odevzdání kvalifikačních prací pro srpnový termín obhajob, upozorňuji:

  • na stránkách katedry www.development.upol.cz naleznete nahoře na liště kalendář, kde se nachází veškeré termíny.
  • práce na srpnový termín obhajob se již odevzdávají klasicky – tedy student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané) a datový nosič, kde je práce nahraná (podrobnosti opět na webu katedry). Práce se odevzdávaly elektronicky pouze po dobu konání nouzového stavu.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : práce budu vybírat ve dnech: 3., 4. a 7. 6. vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin. Student musí být v době odevzdání práce přihlášený na srpnový termín obhajoby přes STAG (jako na zkoušku), práci musí mít nahranou ve STAGu a vygenerovaný „Údaj o kvalifikační práci“.

Prosím nachystejte si vše potřebné a práci i údaj podepište!

 

 

  • 1
  • 2
  • 7