Autor: businova

Nabídka pracovní pozice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa:
referent odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství.
více ZDE

Terénní a zdravotní kurz 13. – 17. 5. 2024 – informace k zaplacení zálohy.

Studenti, kteří se budou kurzu účastnit, musí uhradit nevratnou zálohu ve výši 1.000 Kč. 

Záloha se bude vybírat na sekretariátu katedry a to v měsíci březnu od 11 do 22. 3. 2024 vždy v úterý a čtvrtek v čase od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin. 

Přihláška je platná po uhrazení zálohy.

Zároveň se zálohou prosím přineste i vyplněnou PŘIHLÁŠKU

Bližší informace o kurzu naleznete na odkaze ZDE

 

Zadávání kvalifikačních prací v cizím jazyce

Při zadávání práce v jiném, než českém či slovenském jazyce je nezbytně nutné, aby student zároveň s „Podkladem pro zadání kvalifikační práce“ odevzdal i žádost, kde možnost práci vypracovat v cizím jazyce odsouhlasí vedoucí katedry. Tuto žádost student doručí na sekretariát katedry. Samotné zadání musí být již v daném jazyce.