Archiv autora: businova

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – únor 2021

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 8. – 12. 2. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení budou v nejbližších dnech vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: vzhledem k nedobré epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že práce se budou odevzdávat elektronicky a to do vypsaného termínu (kalendář na stránkách katedry), tedy do 14. 12. 2020 .

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín

2. nahrát práci elektronicky do IS STAG a vygenerovat „Údaj o kvalifikační práci studenta“. Údaj nepodepisujte (podepíšete ho u obhajob), ale zašlete ho do stanoveného termínu, tedy do 14. 12. 2020 na e-mail: marie.businova@upol.cz. To, že jsem údaj převzala a je vše v pořádku vám bude do dvou dnů potvrzeno e-mailem.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu ji již není možné editovat!

Vlastní práci pak student odevzdá v jednom výtisku, podepsanou s vevázaným „Zadáním kvalifikační práce“ a zároveň 1 x na datovém nosiči a to v den obhajoby, před jejím započetím na sekretariát katedry.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf

 

 

Stáž v Hnutí DUHA – Sedmá generace

Zajímáte se o životní prostředí? Rádi píšete nebo jinak komunikujete s lidmi?

V redakci Sedmé generace můžete získat či rozvinout žurnalistické schopnosti, zúčastnit se zajímavých akcí (festivalů, veletrhů, konferencí), namlouvat audioverze, organizovat debaty pro veřejnost a pomáhat s chodem malé neziskovky.

Žurnalistické zkušenosti jsou vítané, nicméně nejsou podmínkou, stáž v 7.G může být skvělým úvodem do problematiky a žurnalistické činnosti.

Je možné spolupracovat i na dálku!

7.G vychází každé dva měsíce, pracovní náplň i vytížení stážistů a stážistek jsou proto poměrně volné a flexibilní.

V případě zájmu prosím zašlete své CV a krátký motivační dopis na sgenerace@hnutiduha.cz.

  • 1
  • 2
  • 4