Archiv autora: businova

Stáž v Hnutí DUHA – Sedmá generace

Zajímáte se o životní prostředí? Rádi píšete nebo jinak komunikujete s lidmi?

V redakci Sedmé generace můžete získat či rozvinout žurnalistické schopnosti, zúčastnit se zajímavých akcí (festivalů, veletrhů, konferencí), namlouvat audioverze, organizovat debaty pro veřejnost a pomáhat s chodem malé neziskovky.

Žurnalistické zkušenosti jsou vítané, nicméně nejsou podmínkou, stáž v 7.G může být skvělým úvodem do problematiky a žurnalistické činnosti.

Je možné spolupracovat i na dálku!

7.G vychází každé dva měsíce, pracovní náplň i vytížení stážistů a stážistek jsou proto poměrně volné a flexibilní.

V případě zájmu prosím zašlete své CV a krátký motivační dopis na sgenerace@hnutiduha.cz.

SZZ a obhajoby v termínu 24. – 28. 8. 2020.

OBHAJOBY:

Termín pro odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob byl stanoven na 3. 7. 2020. Práci je potřeba odevzdat fyzicky a to v jednom výtisku plus 1 x na datovém nosiči. Do práce je třeba vevázat zadání kvalifikační práce (ne podklad ani údaj o kvalifikační práci). Zadání zůstane bez podpisů. V okamžiku odevzdání práce musí být student přihlášen na obhajobu přes STAG. Termíny jsou již vypsané. Po termínu zápisu a odzápisu již nebude možné se dodatečně přihlásit či odepsat, proto tomuto kroku věnujte prosím pozornost.

Práce musí být v okamžiku odevzdání nahraná ve STAGu a student vytiskne „Údaj o kvalifikační práci studenta“. Ten podepíše a odevzdá spolu s prací.

Termín a čas pro odevzdávání kvalifikačních prací: 29. 6. – 3. 7. 2020 v čase od 9.00 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin.

 

STÁTNICE:

Na každý okruh se musí student přihlásit přes STAG. Jednotlivé okruhy jsou již vypsané. Po termínu zápisu či odzápisu nebude možné se přihlašovat, proto věnujte tomuto kroku pozornost.

Časové rozpisy budou vyhotoveny v druhé polovině srpna dle počtu přihlášených studentů.

 

 

  • 1
  • 2
  • 4