Autor: businova

SZZ – změna v časových rozpisech

Došlo ke změně v časových rozpisech v termínu 25. 5. 2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhgoUpnmAvvRZ8qUS4pV53oVgwQd94EoMHWJgEFASYY/edit?usp=sharing

Prodloužení termínu pro odevzdání podkladu pro zadání BP

Z důvodu sportovního dne UP a čerpání dovolené se termín pro odevzdání podkladu pro zadání BP prodlužuje o týden. Podklady tedy doneste v týdnu od 16. do 19. 5. v čase od 10.00 do 11.00 hodin nebo odpoledne od 13.00 do 14.00 hodin. Podklad musí být podepsaný vedoucím  práce.

Odevzdání „Podkladu pro zadání BP“

Jen připomínám…

Zadání práce je nutné vložit do STAGu do druhého pátku měsíce května předcházejícího roku odevzdání

bakalářské práce.

Po vložení do STAGu vytiskne student „Podklady pro zadání kvalifikační práce“, nechá je podepsat

vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry, kde mu sekretářka obratem vygeneruje „Zadání kvalifikační

práce“. Bližší postup naleznete na
https://www.development.upol.cz/prostudenty/studijniinformace/.

Téma práce je nutné konzultovat s vedoucím práce minimálně tři týdny před termínem odevzdání zadání

práce. V případě, že student nesplní jeden z těchto termínů, nebude mu v daném semestru udělen zápočet

z předmětu Bakalářská práce 1 (resp. analogické předměty ve starších akreditacích).

Zadánní vybírám v čase od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin každý den mimo pátek, případně je možné se na jiném termínu domluvit e-mailem.