Autor: businova

Odevzdání „Podkladu pro zadání BP“

Jen připomínám…

Zadání práce je nutné vložit do STAGu do druhého pátku měsíce května předcházejícího roku odevzdání

bakalářské práce.

Po vložení do STAGu vytiskne student „Podklady pro zadání kvalifikační práce“, nechá je podepsat

vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry, kde mu sekretářka obratem vygeneruje „Zadání kvalifikační

práce“. Bližší postup naleznete na
https://www.development.upol.cz/prostudenty/studijniinformace/.

Téma práce je nutné konzultovat s vedoucím práce minimálně tři týdny před termínem odevzdání zadání

práce. V případě, že student nesplní jeden z těchto termínů, nebude mu v daném semestru udělen zápočet

z předmětu Bakalářská práce 1 (resp. analogické předměty ve starších akreditacích).

Zadánní vybírám v čase od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin každý den mimo pátek, případně je možné se na jiném termínu domluvit e-mailem.

Zdravotní kurz

Zálohu na zdravotní kurz ve výši 2.000 Kč budu vybírat v termínu od 25. 4. do 10. 5. 2022, vždy v čase 10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin.

Ve výjimečných případech pak dle individuální domluvy.

Více informací o „Zdravotním kurzu“ naleznete Z D E

Zároveň se zálohou doneste prosím vyplněnou přihlášku, kterou naleznete Z D E

SZZ a obhajoby květen 2022

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 23. – 27. 5. 2022. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení jsou vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané) a datový nosič, kde je práce nahraná (podrobnosti opět na webu katedry). V okamžiku odevzdání práce je student již přihlášen k obhajobě přes IS STAG.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : 14. 4. 2022

Práce budu vybírat ve dnech: 11. 4. až 14. 4. 2022, vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin na sekretariátu katedry.

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, se musí tedy do stanoveného termínu:

  1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín
  2. odevzdat jeden svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním a datovým nosičem, vytisknutý „Údaj“ o kvalifikační práci, vše podepsané

 

 

Zdravotní kurz – záloha

Zálohu na zdravotní kurz ve výši 2.000 Kč budu vybírat v termínu od 25. 4. do 6. 5. 2022, vždy v čase 10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin.

Ve výjimečných případech pak dle individuální domluvy.

Více informací o „Zdravotním kurzu“ naleznete Z D E

Zároveň se zálohou doneste prosím vyplněnou přihlášku, kterou naleznete Z D E