Autor: Eva Zwakova

Nabídka placené praktické stáže ve Štrasburku – deadline do 17. června

V případě zájmu o stáž prosím zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce (max. jedna normostrana) na e-mail adresu marie.rakova@upol.cz, a to nejpozději do 17/06/2022. Jako předmět e-mailu prosím uveďte Praktická stáž The City of Strasbourg.

The City of Strasbourg is looking for 4 young volunteers for the period going to September 2022 to the end of May 2023.  

The opportunities that we are offering are the following :

–        Volunteering project Nr 1 : The young volunteer will work within the Department of European and international affairs, from September 2022 to the end of June 2023. The activities of the volunteer will include the development of actions in favour of the European youth and the European citizenship, in relationship with local NGOs, European institutions and partner cities. It will also help the team during the sessions of the European Parliament that Strasbourg is hosting every month.

–        Volunteering project Nr 2 : In the Lieu d‘ Europe (House of Europe), the young volunteer will fully contribute to the definition and realisation of the activities which aim at raising awareness about the European values and projects, among the people from Strasbourg, and especially the young people. He/ She will also be able to play an important role in the conception of pedagogic tools, the animation of debates and the development of communication tools adapted to different types of public. He/ She will have a role of mediation between the Lieu d‘ Europe and its visitors. For example, he will be able to deliver from his/ her personal perspective his/ her interpretation of the Lieu d‘ Europe permanent exhibition on the European construction and discuss some of its aspects with the public.

 

–        Volunteering projects Nr 3 and 4 :  Within the City of Strasbourg Education Department, the young volunteer will do his/her service in kindergartens and a day nursery. He/She will help on following children from 2,5 to 6 years old. He/She will take part in meals, DIY, music and singing times. He/She will help the team in daily tasks and will always be surrounded by a responsible. The volunteer will participate to the opening out of the children by bringing his/her own culture in the different activities proposed to the children: music, songs, paintings, …. He/She will participate in the everyday life of the kindergarten (lunches, arrival and departure, nap, to wrap…) and help by the preparation of Christmas, birthday, celebrations…

 

Motivation is the first criterion for the selection of the volunteers. French is not mandatory, knowledge in English is welcomed. Volunteers can be aged 18 to 30 years old.

Accommodation in a student hall of residence will be provided by the City of Strasbourg, as well as part of the food and accommodation costs (300 euros per month). The volunteer will also receive 115 € of pocket money from the Erasmus + programme.

Hledá se stážista do „Green Office“

Univerzita Palackého v Olomouci

Pracoviště:

Jsme nově založené oddělení udržitelnosti, které funguje od května 2021. Začínáme zavádět principy udržitelnosti do chodu univerzity. Nedávno byla na UP schválena Strategie udržitelného rozvoje a Akční plán na roky 2022-2023, ve kterém si klademe cíle na příští dva roky. Pořádáme také vzdělávací akce, workshopy, swapy, benefiční akce, spolupracujeme s fakultami, studenty a dalšími katedrami a externími partnery.

Pracovní pozice: Stážista v “zelené” kanceláři

Povinnosti a odpovědnosti:

– Podpora oddělení ve všech činnostech souvisejících s udržitelným rozvojem.

– Naplňování strategie udržitelnosti UP a akčního plánu.

– Provádění analýz na úrovni UP, ČR a celosvětové.

– Pořádání vzdělávacích, osvětových a popularizačních akcí.

– Psaní reportů, zpráv a aktualizací strategie.

– Účast a prezentování na konferencích, seminářích a workshopech, networking a národní i mezinárodní spolupráce.

Studijní obor/obory:

– environmentální vědy, udržitelnost, mezinárodní vztahy, geografie

Odborné kompetence:

– Znalosti v oblasti udržitelnosti/SDGs

– Základní znalosti národních a evropských strategií (Green deal, Fit for 55, zprávy IPCC)

– Znalosti v oblasti oběhového hospodářství výhodou

Klíčové kompetence/jazykové dovednosti:

– Angličtina – B2-C2 – Středně pokročilý (vyžadováno)

Klíčové kompetence/Počítačové dovednosti:

– znalost MS Office

– zkušenosti se zpracováním a vyhodnocováním dat výhodou

Klíčové kompetence/jiné:

 • Nadšení pro environmentální a sociální udržitelnost
 • Dobré komunikační a mezilidské dovednosti
 • Dobré písemné i verbální komunikační schopnosti
 • Dobré organizační schopnosti
 • Schopnost porozumět a implementovat interní procesy
 • Pozitivní a proaktivní přístup
 • Flexibilní přístup
 • Společenský přístup a dobré týmové schopnosti
 • Schopnost efektivně multi-tasking
 • Schopnost rychle se učit a rozvíjet nové i stávající dovednosti

V případě zájmu kontaktujte přímo Zuzku Huňkovou – zuzana.hunkova@upol.cz

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

DEADLINE: 6. června 2022 – 15h  – kancelář M. Bušínové – 2010. V týdnu od 30/5 noste prosím práce do kanceláře 2030 – též vždy do 15h.

Student odevzdává:

 1. 1x výtisk BP/DP v pevné vazbě s vevázaným Zadáním práce
 2. Podepsaný dokument Údaj o kvalifikační práci (vygenerovaný ze STAGu)
 3. Podepsaný datový nosič, kde je práce nahraná – nejlépe přilepený v DP/BP
 4. Nutno se zapsat na obhajobu do STAGu – stejný postup jako na zkoušku – MRS/OBHBP případně MRS/OBHDP – termín vyspaný ve STAGu je pouze orientační – přesný rozpis bude opět uveden na stránkách katedry. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v týdnu od 29/8-2/9.

Soutěž diplomových/bakalářských prací

Organizace LIPKA již tradičně vyhlašuje soutěž studentských prací věnující se tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2021/2022. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci. 

Více informací

PLAKÁT

MOSPREMA: nový projekt na naší katedře

Cílem projektu je realizace pilotního projektu založeného na tvorbě integrovaného managementu území ke zvládání kalamitních stavů komárů s ohledem na zlepšování stavu ekosystému lužního lesa za současného zachování a posilování biodiverzity v CHKO Litovelské Pomoraví. Přenosem dobrých praxí ze zahraničí a s využitím vytvořené metodiky za pomoci nejmodernějších technologií bude umožněno implementovat výsledky geoinformatického, zoologického, biochemického a sociálního výzkumu do reálných opatření. Realizací projektu dojde především k zefektivnění a minimalizování používání larvicidů na území CHKO a eliminaci rizik souvisejících s dlouhodobou necílenou aplikací těchto přípravků.

 • 1
 • 2
 • 7