Lucie MACKOVÁ, M.A., Ph.D.

Kontakt

E-mail: lucie.mackova@upol.cz

Místnost: 2.030

Konzultační hodiny

Po domluvě emailem

Pedagogická činnost

  • Migrace v dnešním světě (MIG)
  • Migration in Today’s World (WMW)
  • Rozvojové aspekty migrace (MIGRA)
  • Urbanizace (URBAN)
  • Foresight (WFOR)
  • Anglický jazyk (ANG1, ANG2)
  • Konverzace v anglickém jazyce (ZKAJ1, ZKAJ2)

Vzdělání

2014-2019

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia (závěrečná práce – The impact of international migration on development: The case of return migration to Armenia)

2012–2013

Central European University, Maďarsko 

M. A. International Relations and European Studies (závěrečná práce – Tale of Two Organizations: UNRWA and UNHCR in Lebanon)

2008–2012

University of St Andrews, Velká Británie

M. A. International Relations and Social Anthropology (závěrečná práce – Refugee Warriors: The Case Study of Goma)

2010 University of Copenhagen, Dánsko – studijní pobyt Erasmus, 5 měsíců

Publikace

Aktuální seznam publikací naleznete na Researchgate.

Macková, L., & Filipec, O. (2022). COVID-19 and return migration to the Czech Republic. Český lid: etnologický časopis (Český lid: Ethnological journal), 109(1), 123-144.

Macková, L. (2022) Transnacionalismus a stálost návratu v arménské
návratové migraci. Sociologický časopis 58(1).

Medová, N., Macková, L., & Harmacek, J. (2021). The Impact of COVID-19 on
Hospitality Industry in Greece and Its Treasured Santorini Island. Sustainability, 13(14),
7906.

Hlaváčková, H. N., & Macková, L. (2020). Attracting Skilled Migration to the Czech
Republic–Lagging Behind?. Slovak Journal of Political Sciences, 20(1).

Šerá Komlossyová, E., Schlossarek, M., Macková, L., & Medová, N. (2020). One step
ahead? The use of foresight by Czech and Slovak non-governmental organizations.
European Journal of Futures Research, 8.

Pánek, J., Ivan, I., & Macková, L. (2019). Comparing residents’ fear of crime with
recorded crime data—Case study of Ostrava, Czech Republic. ISPRS International
Journal of Geo-Information, 8(9).

Macková, L., & Harmáček, J. (2019). The Motivations and Reality of Return Migration
to Armenia. Central Eastern European Migration Review, 8(2).

Macková, L., Harmáček, J., & Opršal, Z. (2019). Determinants of International
Migration from Developing Countries to Czechia and Slovakia. Ekonomický časopis,
67(9).

Filipec, O., & Macková, L. (2019). Fortifying against the threat: Can walls stop irregular
migration?, Slovak Journal of Political Sciences, 19(1).

Říkovský, J. & Macková, L (2017). Providing aid in complex refugee situations: A case
study of Belgrade. Development, Environment and Foresight 3(1).

Odborné zájmy

rozvojové aspekty migrace, návratová migrace, kvalifikovaná migrace, migrace a města