Doc. Ing. Mgr. Jaromír HARMÁČEK, Ph.D.

Kontakt

 • Místnost: 2.009 (2. nadzemní podlaží)
 • Tel.: +420 585 634 968
 • SMS / WhatsApp (jen zprávy): +420 607 640 175
 • E-mail: jaromir.harmacek@upol.cz

Konzultační hodiny

 • Úterý 08:00–09:00
 • jinak výhradně po předchozí dohodě e-mailem

Pedagogická činnost

 • MRS/KM2 Základy aplikované statistiky 2
 • MRS/XQNM Quantitative Methods
 • MRS/KM3 Kvantitativní metody
 • MRS/REK Rozvojová ekonomie
 • MRS/XDVE Development Economics

Vzdělání

2006

Ing.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Magisterský obor Mezinárodní a evropská studia – diplomacie

2010

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia

2012

Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Doktorský obor Mezinárodní ekonomické vztahy

Profesní činnost

od 2005

Portál BusinessInfo.cz (editor/redaktor rubriky Zahraniční obchod)

2007–2009

Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky (interní doktorand)

od 2009

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií (asistent)

Přehled publikací

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal, Z. In press (2017). Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod probit a tobit. Politická ekonomie. [65 %, IF2015 = 0,904]

Opršal, Z., Harmáček, Z., Syrovátka, M. In press (2017). Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie. [30 %, IF2015 = 0,415]

Harmáček, J., Syrovátka, M., Dušková, L. In press (2016). Pro-poor growth in East Africa. The Quartlerly Review of Economics and Finance. [65 %, Scopus]

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005. [55 %, IF2015 = 0,904]

Schlossarek, M., Harmáček, J., Pavlík, P. 2016. Ekonomický růst a lidský rozvoj v rozvojových zemích: zázračný, nebo začarovaný kruh? Politická ekonomie 64 (6), 651–673. [45 %, IF2015 = 0,904]

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The allocation of Czech foreign aid in Sub-Saharan Africa: The influence of historical relationships. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 9 (4), 325–343. [30 %, Scopus]

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2016. Are East African countries sustainable? Comparative analysis of two composite indicators. In: Heshmati, A. (ed.) Economic integration, currency union, and sustainable and inclusive growth in East Africa. Switzerland: Springer. [25 %]

Harmáček, J. 2014. Nejméně rozvinuté země. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. [100 %]

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2014. Klasifikace rozvojových zemí. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. [50 %]

Harmáček, J. 2013. Teorie, realita a rozvojové souvislosti ekonomického růstu v nejméně rozvinutých zemích (LDCs). Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc. [100 %]

Melichar, J., Kaprová, K., Máca, V., Braun Kohlová, M., Harmáček, J., Kryl, M., Krylová, P., Louda, J., Rečka, L., Sobotka, L., Syrovátka, M., Šedivý, M., Ščasný, M., Škopková, H., Urban, J., Vojáček, O., Zvěřinová, I. 2011. Applied environmental economics and econometrics: Czech perspective. Litomysl Seminar Publishing, Prague.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P. Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S., a kol. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2948-9.

Harmáček, J. 2010. Přehled ekonomických a sociálních efektů remitencí v rozvojových zemích. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 201-213. ISBN 978-80-244-2683-9.

Harmáček, J. Němečková, T. 2009. Vnější ekonomická diferenciace rozvojových zemí. In: Adamcová, L. Němečková, T. a kol. Rozvojová ekonomika. Praha : Oeconomica. s. 77–104. ISBN 978-80-245-1515-1.

Harmáček, J. 2009. Nejen ekonomický pohled na „rozvojovost” arabského světa. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-812-2.

Harmáček, J. 2008. EU – ACP: vyjednávání EPAs a dopady na regiony ACP. In: Mattoš, B. (ed.). Rozvojová pomoc a spolupráca 2008. Bratislava : Ekonóm, 2008, s. 118–128. ISBN 978-80-225-2640-1.

Harmáček, J. 2008. Moldavsko: nejchudší země Evropy nebo příležitost pro business? BusinessInfo.cz [online].

Harmáček, J. 2008. Vztahy Evropské unie a nejméně rozvinutých zemí (LDC). In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-664-7.

Odborné zájmy

 • Ekonomicko-rozvojová problematika zemí s nízkým a středním příjmem (zejména LDCs, Afrika a Blízký východ)
 • Rozvojová ekonomie: ekonomický růst, pro-poor růst, chudoba a nerovnost, remitence (vč. migrace)
 • Kvantitativní a ekonometrické metody v rozvojové ekonomii a rozvojových studiích

Vedení kvalifikačních prací

 • 1. Témata rozvojové ekonomie v aplikaci na určitý stát nebo region:
  • tématické preference: ekonomický růst, pro-poor růst, chudoba, nerovnost, remitence (vč. migrace)
  • regionální preference: Afrika, Blízký východ, LDCs
  • kvantitativní metody zpracování nejsou striktně vyžadovány, jsou však z hlediska vedení práce preferovány
 • 2. Různá témata (vč. například environmentálních či politických) zpracovaná kvantitativními metodami

Osobní vizitka

Kromě zkoumání rozvoje hlavně sport, především fotbal (aktivně) a NHL, zejména Los Angeles Kings (pasivně).