Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc.

Kontakt

Místnost: 2.029

Tel.: +420 585 634 515

E-mail: pavel.novacek@upol.cz

www: www.PavelNovacek.eu

Konzultační hodiny

středa 13.00–15.00

Pedagogická činnost

  • Globální environmentální problémy (MRS/GEP)
  • Principy udržitelného rozvoje (MRS/PUR)
  • Úvod do rozvojových studií (MRS/RST)
  • Úvod do prognostiky (MRS/UDSP)
  • Global Challenges (MRS/CHAL)

Vzdělání

1986

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Obor Ochrana přírodního prostředí

1992

CSc.
Slovenská akademie věd, Ústav krajinné ekologie
Obor Biologie

2005

Doc.
Univerzita Konstantina Filozofa, Přírodovědecká fakulta
Obor Environmentalistika

Profesní činnost

1985–1990

Slovenská akademie věd, Ústav krajinné ekologie (odborný pracovník)

1990–1998

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie (odborný asistent)

1996–2005

Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum interdisciplinárních studií (ředitel)

2006–2007

Univerzita Palackého v Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (docent)

od 2007

Univerzita Palackého v Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií (vedoucí katedry)

Přehled publikací

Odborné zájmy

Udržitelný rozvoj, globální problémy, prognostika.

Členství v organizacích

Člen řídícího výboru Millennium Project, Washington, DC (od 1998).