Mgr. Lenka DUŠKOVÁ, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.007

Tel.: +420 585 634 989

E-mail: lenka.duskova@upol.cz

Konzultační hodiny

Zimní semestr 2019/2020: pondělí 14:00 – 15:00

ve zkouškovém období pouze po emailové dohodě

Pedagogická činnost

  • Security, Conflict and Development (MRS/SCD)
  • Negotiation, Facilitation and Mediation (MRS/NFM)
  • Mezinárodní vztahy (MRS/ZPMV)
  • Rozvojové teorie (MRS/RT)
  • Blok expertů (MRS/BEX1, MRS/BE3, MRS/BEX2, MRS/BE4)
  • Geografická exkurze do rozvojového regionu (MRS/EXR)
  • Exkurze do evrospkých institucí 1 (MRS/EEI1B, MRS/EEI1M)
  • Politico-geographical Processes in Developing World (MRS/PGP, MRS/XPGP)
  • Kvalitativní metody (MRS/KLMR, MRS/KVAL)
  • Qualitative Methods (MRS/XQLM)

Vedení kvalifikačních prací

bezpečnost a rozvoj, conflict-sensitive development,  bezpečnostní složky v rozvoji: např. PRT, analýza konfliktů, začleňování ex-kombatantů, humanitární intervence, peacekeeping, peacebuilding, transformace konfliktů, role rozvojové spolupráce v prevenci, transformaci konfliktů, post-konfliktní rekonstrukci), dobré vládnutí (good governance), zhroucené státy