Doc. Mgr. Jiří PÁNEK, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.009

Tel.: +420 585 634 985

E-mail: Jiri.Panek@upol.cz

Konzultační hodiny

Po dohodě emailem

Pedagogická činnost

 • Geografické informační systémy 1 (MRS/GIS1) – ZS
 • Geografické informační systémy 2 (MRS/GIS2) – LS
 • EduChange (MRS/EDC) – LS
 • Sběr a analýza dat (MRS/DATA) – ZS/LS
 • Introduction to GIS (MRS/WIG) – ZS (in English)
 • Impact of European Union Policies on GeoSciences (PRF/EUGEO) – ZS/LS (in English)
 • Komunitní rozvoj a participace (MRS/KROPA) – ZS
 • Zásady odborné práce (MRS/ZOPR) – ZS
 • Participativní mapování a GIS (MRS/PGIS) – LS

Vzdělání

2021

Doc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

obor: Regionální a sociální rozvoj

2010–2015

Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia

2007–2010

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
magisterský obor Aplikovaná geoinformatika

2004–2007

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
bakalářský obor Geografie-geoinformatika

Profesní činnost + publikace, aj – viz aktuální CV

Odborné zájmy/Vedení kvalifikačních prací

Geoinformatika ve vzdělávání, rozvojové vzdělávání, humanitární GIS, Participativní GIS, komunitní mapování, pocitové mapy, mentální mapy v rozvoji, aj.

Volná témata bakalářských a diplomových prací:

 1. Mentální a pocitové mapy v regionálním rozvoji,
 2. Biblio-metrická analýza rozvojových studií v odborných časopisech,
 3. Biblio-metrická analýza environmentálních studií v odborných časopisech,
 4. Olomouc – percepce centra a periferie,
 5. Jaké jsou prostorové představy o významných afrických městech?
 6. Hodnocení geografických znalostí pomocí automatizovaného postupu.
 7. Geoparticipativní nástroje v českých městech – Smart cities.
 8. Mobilní aplikace pro komunikaci občan-město
 9. Strategické hry ve vzdělávání
 10. Vlastní téma, které bude v oblastech mého odborného zájmu – nutno konzultovat předem.