Doc. Mgr. Jiří PÁNEK, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.011

Tel.: +420 585 634 985

E-mail: Jiri.Panek@upol.cz

Konzultační hodiny

Po dohodě emailem

Pedagogická činnost

 • Geografické informační systémy 1 (MRS/GIS1) – ZS
 • Geografické informační systémy 2 (MRS/GIS2) – LS
 • EduChange (MRS/EDC) – LS
 • Sběr a analýza dat (MRS/DATA) – ZS/LS
 • GIS in Environmental Research and Development (MRS/YGISE) – ZS (in English)
 • Impact of European Union Policies on GeoSciences (PRF/EUGEO) – ZS/LS (in English)
 • Komunitní rozvoj a participace (MRS/KROPA) – ZS
 • Zásady odborné práce (MRS/ZOPR) – ZS
 • Participativní mapování a GIS (MRS/PGIS) – LS
 • Sport and Development (KSK/@SAD) – ZS/LS

Vzdělání

2021

Doc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

obor: Regionální a sociální rozvoj

2010–2015

Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia

2007–2010

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
magisterský obor Aplikovaná geoinformatika

2004–2007

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
bakalářský obor Geografie-geoinformatika

Profesní činnost

od 2016

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií (odborný asistent)

2015

Řešitel projektu Evropský rok rozvoje v Olomouci a okolí (grant ČRA)

Řešitel IGA projektu „Pocitové a mentální mapy v hodnocení vlivu životního prostředí na zdraví“

od 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií (asistent)

Realizátor projektu GoGoGozo v rámci programu ERASMUS+

Technický redaktor časopisu Development, Environment and Foresight (DEF Journal)

2014

Řešitel FRUP projektu – Inovace předmětu Participativní GIS

Stipendium Husovy Nadace – projekt GeoParticipace

od 2012 do 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií (projektový pracovník)

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí

od 2011

GISportal.cz (editor/redaktor)

od 2011 do 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií (projektový pracovník)

Kde a jak Česká republika pomáhá – atlas prioritních zemí ZRS ČR

Přehled publikací viz aktuální CV

 

2017

PÁNEK, Jiří and Karl BENEDIKTSSON (2017). Emotional mapping and its participatory potential: Opinions about cycling conditions in Reykjavík, Iceland. Cities, vol. 61, January, pp. 65-73, DOI: 10.1016/j.cities.2016.11.005.

PÁNEK, Jiří, Lenka MAŘINCOVÁ, Lenka PUTALOVÁ, Jiří HÁJEK and Lukáš MAREK (2017). Crowdsourcing of environmental health quality perceptions: A pilot study of Kroměříž, Czech Republic. In M. Leitner & J. Jokar Arsanjani (Eds.), Geotechnologies and the Environment: Citizen Empowered Mapping (in print). Springer International Publishing. http://doi.org/ 1007/978-3-319-51629-5

PÁNEK, Jiří (2017). Emotional and Subjective Volunteered Geographical Information. In C. Campelo, M. Bertolotto & Corcoran (Eds), Volunteered Geographic Information and the Future of Geospatial Data (in print). IGI Global.

PÁNEK, Jiří, Vít PÁSZTO and Lukáš MAREK (2017). Mapping emotions: spatial distribution of safety perception in the city of Olomouc. In I. Ivan, A. Singleton, J. Horák, & T. Inspektor (Eds.), Lecture Notes in Geoinformation and Cartography: The Rise of Big Spatial Data (p. 211-224). Ostrava, Czech Republic: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-45123-7_16

PÁNEK, Jiří and Vít PÁSZTO (2017). Emotional Mapping in Local Neighbourhood Planning: Case Study of Příbram, Czech Republic. International Journal of E-Planning Research, vol. 6, no. 1, pp. 1-22. ISSN 2160-9918. http://doi.org/10.4018/IJEPR.2017010101

2016

PÁNEK, Jiří (2016). From Mental Maps to GeoParticipation. The Cartographic Journal, vol. 53, No. 4, pp. 300-307. DOI: 10.1080/00087041.2016.1243862. 

PÁNEK, Jiří, Lukáš MAREK, Vít PÁSZTO and Jaroslav VALŮCH (2016). The Crisis Map of the Czech Republic– A Nationwide Deployment of an Ushahidi Application for Crisis Situations. Disasters, forthcoming.

PÁNEK, Jiří and Vít PÁSZTO (2016). Pocitové mapy v plánování měst a region (in Czech). Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, vol. 2016, no. 4, pp. 48-62. ISSN 1805-3246.

PÁNEK, Jiří (2016). Participativní a “playful” metody na geografických exkurzích (in Czech). In: A. Nováček (Ed.), 24th national congress of Czech Geographic Society. pp. 276-284. ISBN 978-80-7394-619-7.

PÁNEK, Jiří (2016). What do young and brilliant minds think about Development, Environment and Foresight? (editorial), Development, Environment and Foresight, vol. 2, no. 2, pp. 59-60. ISSN 2336-6621

NÉTEK, Rostislav and Jiří PÁNEK (2016). „Framework See-Think as a Tool for Crowdsourcing Support-Case Study on Crisis Management.“ ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp. 13-16.

ĆMIELOVÁ, Beata a Jiří PÁNEK, 2016. Visual comparison of web map changes of OpenStreetMap and commercial online-map providers. A research note., International Journal of E-Planning Research [online]. IGI Global, vol. 5, no. 2, pp. 40-54. ISSN 2160-9918.

PÁNEK, Jiří. Lidstvo sní jen polovinu potravin. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2016, č. 1, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/373_rozvojovka-1-2016-neni-jidlo-jako-jidlo.pdf

2015

PÁNEK, Jiří. Data: Migranti hledají cílové země na Googlu. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2015, č. 4, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/346_rozvojovka-4-2015-migrace.pdf

PÁNEK, Jiří. Výběr metod participativního mapování. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2015, 108 stran. Terra notitia. ISBN 978-80-244-4435-2.

PÁNEK, Jiří. ARAMANI – Decision-Support Tool for Selecting Optimal Participatory Mapping Method. The Cartographic Journal. 2015, 52(2): 107-113. DOI: 10.1080/00087041.2015.1119473. ISSN 0008-7041. 

PÁNEK, Jiří. ARAMANI – nástroj pro výběr participativní metody sběru a vizualizace (abstrakt). In: 21. kartografická konference – sborník abstraktů. Lednice: Kartografická společnost ČR a Kartografická spoločnosť SR, 2015, s. 56. ISBN 978-80-260-8586-7.

PÁNEK, Jiří, Jiří HÁJEK, Lenka MAŘINCOVÁ a Lenka PUTALOVÁ. Emoční mapy v místním rozhodovacím procesu veřejné správy (abstrakt). In: 21. kartografická konference – sborník abstraktů. Lednice: Kartografická společnost ČR a Kartografická spoločnosť SR, 2015, s. 33. ISBN 978-80-260-8586-7.

PÁNEK, Jiří. Chudinské čtvrti mapují balóny. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2015, č. 3, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/330_rozvojovka-3-2015-mestska-chudoba.pdf

PÁNEK, Jiří. Internet dokáže mapovat epidemie. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2015, č. 2, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/316_2-2015-zdravejsi-svet.pdf

PÁNEK, Jiří. Rozvojová spolupráce na mapách. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2015, č. 1, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/315_1-2015-financovani-rozvoje.pdf

PÁNEK, Jiří a Lenka SOBOTOVÁ. Community mapping in urban informal settlements: Examples from Nairobi, Kenya. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries [online]. 2015, roč. 68, č. 1, s. 1-13. Dostupné z: http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/1411/566

PÁNEK, Jiří. Informace ČGS. Konference Mapování | GIS | Rozvojové země vol. 2. 2015, roč. 34, č. 1, s. 48.

PÁNEK, Jiří. Informace ČGS. Mapování i geoinformatika zábavnou formou pro olomoucké školáky. 2015, roč. 34, č. 1, s. 53-54.

PÁNEK, Jiří. How participatory mapping can drive community empowerment – a case study of Koffiekraal, South Africa. South African Geographical Journal. 2015, roč. 97, č. 1, s. 18-30. DOI: 10.1080/03736245.2014.924866. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03736245.2014.924866

2014

PÁNEK, Jiří et al. GeoParticipace: Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 76 s. ISBN 978-80-244-4359-1.

PÁNEK, Jiří. Dá se měřit hlad? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 4, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/292_1000-dni-rozhoduje-4-2014.pdf

PÁNEK, Jiří. Kde nejsou cesty, nasaďme bezpilotní letouny. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 3, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/288_rozvojovka-bulletin-2014-11-v4-web.pdf

PÁNEK, Jiří. Mapování terorismu i míru ve světě. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 2, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/269_opomijene-krize-2-2014.pdf

PÁNEK, Jiří. Plní Česko závazky vůči MDGs? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 1, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/264_14-let-pote-1-2014.pdf

PÁNEK, Jiří. GeoParticipace – jaké máme digitální nástroje pro zapojení do prostorového rozhodování, které se nás přímo týká? (Abstrakt). In: Geografie v srdci Evropy: Sborník abstraktů. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 199.

PUTALOVÁ Lenka a Jiří PÁNEK. Mentální mapa Afriky – pohled českých a slovenských studentů (Abstrakt). In: Geografie v srdci Evropy: Sborník abstraktů. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 72.

PÁNEK, Jiří. Informační a komunikační technologie v rozvoji. In: NOVÁČEK, Pavel. Rozvojová studia: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 183-201. ISBN 978-80-244-3958-7.

PÁNEK, Jiří. Na nákup bez peněz: platby přes telefon ovládly globální Jih. MF Dnes: 26.5.2014: Mimořádná příloha mobily mění svět. 2014, E1-E2.

PÁNEK, Jiří a Rostislav NÉTEK. Kde a jak Česká republika pomáhá – atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. In: ROSECKÝ, Jan. Počítač ve škole 2014 – sborník příspěvků [online]. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2014 [cit. 2014-04-17]. ISBN 978-80-905765-1-3. Dostupné z:http://www.pocitacveskole.cz/system/files/soubory/sbornik/2014/panek-netek.pdf

PÁNEK, Jiří. Informace ČGS. 20. kartografická konference v Plzni. 2014, roč. 33, č. 1, s. 16-17.

PÁNEK, Jiří. Informace ČGS. 26. mezinárodní kartografická konference ICA v Drážďanech. 2014, roč. 33, č. 1, s. 14-16.

PÁNEK, Jiří, Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO. Crisis Mapping via Internet in Disaster Management of the Czech Republic (abstract). In: CARTOCON 2014: Conference proceedings. Olomouc, 2014, s. 72. ISBN 978-80-224-3978-5.

PÁNEK, Jiří a kolektiv. Soubor deseti příruček: Kde a jak Česká republika pomáhá: Afghánistán Bosna a Hercegovina Etiopie Gruzie Kambodža Kosovo Moldavsko Mongolsko Palestina Srbsko. Olomouc, 2014.

2013

PÁNEK, Jiří. Open Data. ArcRevue: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. Praha: Arcdata Praha, 2013, č. 4, s. 32-35. Dostupné z: http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2013/AR4-2013_web.pdf

PÁNEK, Jiří. Jak sledovat 50 největších uprchlických táborů světa? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2013, č. 4, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/220_lide-na-okraji-spolecnosti-4-2013.pdf

PÁNEK, Jiří a Jan GELETIČ. GIS pro rozvojová studia: Úvod do ArcGIS 10.1. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. ISBN 9788024438177.

PÁNEK, Jiří, Jan GELETIČ a Vít VOŽENÍLEK. Concept of advanced decision-tree tool for selecting optimal participatory mapping method. In: Proceedings of Global Geospatial Conference 2013. Addis Ababa, Ethiopia, 4-8 November, 2013, s. 1-14. Dostupné z: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi14/papers/76rpa.pdf

PÁNEK, Jiří a Beata ĆMIELOVÁ. Participativní mapování a participativní GIS jako nástroje občanské angažovanosti. In: OSMAN, Robert. GEOGRAFICKÝ VÝZKUM: PARTICIPACE A ANGAŽOVANOST. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 140-152. ISBN 978-80-210-6415-7. Dostupné z: http://geoinovace.data.quonia.cz/workshop13/Sbornik_z_workshopu_doktorandu_a_doktorandek_2013.pdf

PÁNEK, Jiří. The assessment of participatory mapping methods based on expert system. In: POPELKA, Stanislav a Vít VOŽENÍLEK. Second InDOG Doctoral Conference Proceedings. Olomouc, 2013, s. 48-51. ISBN 978-80-244-3735-4.

PÁNEK, Jiří. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES – WHAT ARE THE ETHICAL ISSUES WE NEED TO BE AWARE OF?. GeoScience Engineering [online]. 2013, roč. 59, č. 2, s. 40-48 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://gse.vsb.cz/2013/LIX-2013-2-40-48.pdf

PÁNEK, Jiří. Jak sledovat třeba dopady klimatických změn? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2013, č. 3, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/189_rozvojovka-3-2013-plodiny-ktere-zivi-svet.pdf

PÁNEK, Jiří a A.C. VLOK. Participativní mapování jako nástroj komunitního rozvoje – případová studie Koffiekraal Jihoafrická republika. Geografické rozhledy: časopis pro výuku a popularizaci geografie. Praha: IRIS, 2013, roč. 23, příloha 1, s. 2-5.

PÁNEK, Jiří a Jan MACHÁČEK. 8TH IAG INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY. Using UAV as a source of DSM data in geomorphological 3D modelling [Poster]. Paris, 2013.

PÁNEK, Jiří, Rostislav NÉTEK, Aleš VÁVRA a Vít VOŽENÍLEK. Web atlas technology as a tool of Czech Official Development Assistance. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden, 2013, s. 79. ISBN 978-1-907075-06-3. Dostupné z: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/96_proceeding.pdf

PÁNEK, Jiří a A.C. VLOK. Participatory mapping as a tool for community empowerment – a case study of community engagement in Koffiekraal, South Africa. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden, 2013, s. 26. ISBN 978-1-907075-06-3. Dostupné z: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/969_abstract.pdf

BRYCHTOVÁ, Alžběta, Vít PÁSZTO, Lukáš MAREK a Jiří PÁNEK. Web-design evaluation of the crisis map of the Czech Republic using eye-tracking. In: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Vol. 1, 2013, s. 1065-1072. ISBN 978-954-91818-9-0.

PÁNEK, Jiří a Schalk VAN HEERDEN. Participatory GIS for water provision and community planning – case study Koffiekraal, South Africa. In: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Vol. 1, 2013, s. 845-851. ISBN 978-954-91818-9-0.

PÁNEK, Jiří. Mapování konfliktů i dodávek zbraní. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2013, č. 2, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/157_rozvojovka-2-2013-umeni-a-rozvoj.pdf

PÁNEK, Jiří. Geografické informační systémy a jejich využití v rozvojových zemích – jakým etickým otázkám musíme čelit? (abstrakt). In: Fórum mladých geoinformtikov. Zvolen: Technická univerzita, 2013, s. 60. ISBN 978-80-22825-18-4.

PÁNEK, Jiří. Geografické informační systémy a jejich využití v rozvojových zemích – jakým etickým otázkám musíme čelit? (abstrakt). In: Enviro-i-Forum: Odborné fórum o environmentálnej informatike. Zvolen: Technická univerzita, 2013, s. 60. ISBN 978-80-89503-25-4.

PÁNEK, Jiří. The Commercialisation of Public Data – How Does Participatory Data-mining Look on a Global Scale? South African Journal of Geomatics. 2013, roč. 2, č. 3, s. 231-245. Dostupné z: http://www.sajg.org.za/index.php/sajg/article/view/102/58

PÁNEK, Jiří. Participativní mapování vodních zdrojů – Koffiekraal, Jihoafrická republika. In: GALAMBOŠ, Michal, Vladimíra DŽUGASOVÁ a Andrea ŠEVČOVIČOVÁ. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013. Bratislava, 2013, s. 1445-1450. ISBN 978-80-223-3392-4.

2012

PÁNEK, Jiří. Dangers of commercialising public data. PositionIT: the geoinformatics, surveying, GIS, GPS and location based services journal for southern Africa. 2012, Nov/Dec, s. 40-46. ISSN 1818-2097. Dostupné z: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/positionit_2012/processing_nov-dec12_dangers-data.pdf

PÁNEK, Jiří. The commercialisation of public data – how does participatory data-mining look on a global scale?. In: GISSA Ukubuzana 2012: Day 1. Johannesburg, 2012, s. 78-87. ISBN 978-0-620-52913-6. Dostupné z: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/GISSA%20Ukubuzana%202012/Jiri_Panek.pdf

VLOK, Chris a Jiří PÁNEK. CAMP for change in the Bojanala Region of North West Province. In: GISSA Ukubuzana 2012: Day 2. Johannesburg, 2012, s. 38-45. ISBN 978-0-620-52913-6. Dostupné z: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/GISSA%20Ukubuzana%202012/Chris_Vlok.pdf

2011

PÁNEK, Jiří a Zdeněk OPRŠAL. Participativní geografické informační systémy. In: DUŠKOVÁ, Lenka et al. Encyklopedie rozvojových studií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 203-205. ISBN 978-80-244-2948-9.

PÁNEK, Jiří. Participatory and Public Participation GIS: A Phenomenon of Neocartography with a High Potential in Developing Countries?. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21 st Centur. 1. Ostrava: University of Ostrava, 2011, s. 235-243. ISBN 978-80-7368-963-6. Dostupné z: http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/the_scale_of_globalization.pdf

2008

PÁNEK, Jiří. Virtuální projekt Mikoregionu Hranicko. ArcRevue: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. Praha: Arcdata Praha, 2008, č. 1, s. 14. ISSN 1211-2135. Dostupné z: http://www.arcdata.cz/digitalAssets/102462_ArcRevue1-08.pdf

PÁNEK, Jiří. A virtual project of the Hranicko microregion. In: Sborník abstraktů ze sympozia GIS Ostrava 2008 = Collection of abstracts from symposium GIS Ostrava 2008: 27.-30.1.2008. 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-254-1340-1ISSN 1213-239X.

2007

PÁNEK, Jiří. Virtuální model Mikroregionu Hranicko. In: GISáček 2007. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. Dostupné z: http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2007/sbornik/panek_gisacek07.pdf

PÁNEK, Jiří. Virtuální projekt Mikroregionu Hranicko. In: Student GIS Projekt IV. Praha: ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007, s. 18. Dostupné z: http://www.arcdata.cz/digitalAssets/36671_Abstrakty_SGP_IV.pdf

Odborné zájmy/Vedení kvalifikačních prací

Geoinformatika ve vzdělávání, rozvojové vzdělávání, humanitární GIS, Participativní GIS, komunitní mapování, pocitové mapy, mentální mapy v rozvoji, aj.

Volná témata bakalářských a diplomových prací:

 1. Mentální a pocitové mapy v regionálním rozvoji,
 2. Biblio-metrická analýza rozvojových studií v odborných časopisech,
 3. Biblio-metrická analýza environmentálních studií v odborných časopisech,
 4. Olomouc – percepce centra a periferie,
 5. Historie Afriky na evropských/afrických mapách,
 6. Jaké jsou prostorové představy o významných afrických městěch?
 7. Hodnocení geografických znalostí pomocí automatizovaného postupu.
 8. Geoparticipativní nástroje v českých městech – Smart cities.
 9. Mobilní aplikace pro komunikaci občan-město
 10. Strategické hry ve vzdělávání
 11. Vlastní téma, které bude v oblastech mého odborného zájmu – nutno konzultovat předem.

Členství v organizacích

Zkušenosti ze zahraničí

2016

NTNU Trondheim (1 týden) – Seminář o inovativních metodách ve výuce geografie

University of Manchester (1 týden) – Výukový pobyt Erasmus.

NTNU Trondheim (1 týden) – Playful Geography – Teachers mobility benefits from a 2.000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norway Grants.

2015

27th International Cartographic Conference (Rio de Janeiro, 23. – 28. srpna)

University of Iceland (3 týdny) – Participatory GIS on Iceland – Teachers mobility  benefits from a 2.000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norway Grants.

NTNU Trondheim (3 týdny) – GIS in development cooperation – Teachers mobility benefits from a 2.000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norway Grants.

Université des Antilles et de la Guyane (1 týden) –  – Výukový pobyt Erasmus.

2014

6th Annual INTERNATIONAL CONFERENCE of CRISIS MAPPERS (New York, 6.-9. listopadu)

2013

National Institute of Rural Development, Indie (5 týdnů)

AfricaGIS 2013 and GSDI 14 (Etiopie, 4.-8. listopad)

University of Belgrade (1 týden) – výuka Základy GIS v rámci projektu.

26th International Cartographic Conference (Německo, 26.-30. srpna)

2012

UNISA – University of South Africa (11 týdnů)

3rd Forum of Geographic Information for Relief & Development (Francie, 5.-6. listopadu)

2011

UNISA – University of South Africa (3 týdny)

2010, 2011

Projekt GLEN (Global Education Network of Young Europeans) – tutor – příprava dobrovolníků (mezinárodní tandemy) na projekty v rozvojových zemích a na účast v programech GRV (www.glen-europe.org)

2009

Keňa – projekt GLEN (3 měsíce) – dobrovolník v organizaci MUYG (Makadara United Youth Groups), práce s mládeží a vzdělávací aktivity, (www.inexsda.cz, www.glen-europe.org)

2008–2009

Dánsko – Evropská dobrovolná služba EDS/EVS (10 měsíců) – International Sport and Culture Association (projektový servis aktivitám využívajícím sport jako nástroj změny ve společnosti) www.isca-web.org)