Mgr. Eva ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.030

E-mail: eva.serakomlossyova@upol.cz

Tel.: +420 585 634 980

ResearchGate

Konzultační hodiny: po dohodě emailem

Pedagogická činnost

MRS/PRO Projektový management

MRS/ZERP Evaluace rozvojových projektů

Vzdělání

2013–2022

Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia)
Dizertační práce: Assessing the role of civil society organizations in the peacebuilding process in Bosnia and Herzegovina

2011–2013

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 
magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia (diplomová práca: Evaluation of Peacebuilding Projects: Case Study of Bosnia and Herzegovina)

2008–2011

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 
bakalársky obor Mezinárodní rozvojová studia (bakalárska práca: Evaluácia projektov neziskových organizácií zameraných na zmiernenie medzietnického napätia v Bosne a Hercegovine)

Zkušenosti ze zahraničí

2017

University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina (vedecko-výskumný pobyt, 5 mesiacov)

2015

Scanteam, Oslo, Nórsko (pracovní stáž, 5 mesiacov)

2012

Nansen Dialogue Centre Sarajevo, Bosna a Hercegovina (výskumná stáž – evaluácia peacebuildingového projektu, 2 mesiace)

2011

Malmö University, Švédsko: Peace and Conflict Studies (Erasmus študijný pobyt, 5 mesiacov)

2009

Permanent Mission of Slovak Republic to the United Nations, Geneva, Switzerland (stáž, 1 mesiac)

Odborné zájmy

Problematika budovania mieru (peacebuilding),  úloha neziskového sektoru v rozvojovej spolupráci a v peacebuildingu, evaluácie rozvojových a peacebuildingových projektov, záujem o región Západného Balkánu
 

Vedení kvalifikačních prací

Obecne: Peacebuilding, evaluácie rozvojových a peacebuildingových projektov, pôsobenie neziskového sektoru v oblasti peacebuildingu, témy súvisiace s regiónom Západného Balkánu, úloha neziskových organizácií v rozvojovej spolupráci.

Možné témy (otvorené k diskusii, upresnenie či pozmenenie témy závisí od preferencií konkrétneho študenta/študentky):

BP: Rozvojové / environmentálne výzvy Bosny a Hercegoviny / Kosova / Moldavska
BP: Filantropia miliardárov – zapojenie súkromných nadácií miliardárov do rozvojovej spolupráce
BP: Možnosti získavania finančných prostriedkov rozvojovými / environmentálnymi organizáciami
BP: Veľké (infraštruktúrne) rozvojové projekty: prínosy a kontroverzie (s možnou prípadovou štúdiou konkrétneho projektu)
BP/DP: Spôsoby zapojenia českých súkromných firiem do rozvojovej spolupráce
BP/DP: Analýza aktivít miestnych / medzinárodných / českých neziskových organizácií vo vybranej rozvojovej krajine
BP/DP: Zapojenie rozvojových aktérov do zmierňovania vybraného rozvojového problému
BP/DP: Implementácia ľudskoprávnej a/alebo transformačnej politiky ČR vo vybranej krajine
DP: Evaluácia konkrétneho rozvojového / peacebuildingového projektu
DP: Vnímanie rôznych donorov rozvojovými neziskovými organizáciami
DP: Motivácie súkromných individuálnych darcov prispievať na projekty rozvojovej spolupráce
DP: Zapojenie (českých) súkromných firiem do rozvojovej spolupráce: motivácie, prekážky, prínosy, limity
DP: Uplatniteľnosť študentov rozvojových štúdií na trhu práce
DP: Humanitarian – development – peace nexus v praxi
DP: Lokalizácia (posilňovanie úlohy lokálnych aktérov) v rozvojovej spolupráci: príležitosti a riziká

Študenti/študentky s vlastným nápadom na tému BP/DP sú vítaní.