Prof. Ing. Ivo MACHAR, Ph.D.

Kontakt

E-mail: ivo.machar@upol.cz

Tel.: +420 585 634 961

Přírodovědecká fakulta UPOL

Katedra rozvojových studií

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Kancelář: 2.028

Odborná specializace

Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody se zaměřením na lesní ekosystémy

Pedagogická činnost

 • Základy obecné ekologie
 • Krajinná ekologie
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Základy ochranářské biologie
 • Základy ekologie lesa a lesní pedagogiky
 • Územní systémy ekologické stability
 • Garant studijního oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj
 • Garant studijního oboru Foresight for Environment and Development
 • Školitel v doktorských studijních oborech Mezinárodní rozvojová studia (UPOL) a Ekologie lesa (MENDELU Brno)

Vzdělání

Ing. – 1990 (obor Lesní inženýrství)

Ph.D. – 2001 (obor Ekologie)

Doc. – 2010 (obor Ekologie lesa)

Prof. – 2020 (obor Ekologie lesa)

Pracovní zkušenosti:

1990 – 1992: Jihomoravské státní lesy, LZ Prostějov

1992 – 2004: Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

2005: Národní památkový ústav, územní pracoviště Olomouc

2006 – 2015: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Katedra biologie)

2015 – dosud: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Katedra rozvojových a environmentálních studí) 

Členství:

 • International Association for Landscape Ecology (místopředseda CZ IALE)
 • Society for Conservation Biology
 • Česká společnost ornitologická

Publikační a grantové aktivity:

Počet záznamů publikací na Web of Science (WOS): 134

Počet záznamů publikací na SCOPUS: 98

Původní vědecké články v recenzovaných časopisech:

Machar, I. (2020): Sustainable Landscape Management and Planning. Editorial. Sustainability, doi: 10.3390/su12062354.

Gabor M., Beračko P., Falťan V., Matečný I., Karlík L., Petrovič F., Vallo D., Machar I. (2019): Drivers of the distribution of ecological species groups in temperate deciduous managed forests in the western Carpathian mountains. Forests, doi: 10.3390/f10090798.

Pechanec V., Kiliánová H., Tangwa E., Vondráková A., Machar I. (2019): What is the Development Capacity for Provision of Ecosystem Services in the Czech Republic? Sustainability, 11, 4273, doi: 10.3390/su1116427.

Poprach K., Machar I. (2019): Acoustic detectability of forest birds /Faktory ovlivňující akustickou detektabilitu lesních ptáků. Reports of Forestry Research, 64: 140-148.

Kubalikova L., Kirchner K., Kuda F., Machar I. (2019): The Role of Anthropogenic Landforms in Sustainable Landscape Management. Sustainability, 11, 4331, doi: 10.3390/su11164331.

Rudl A., Machar I., Uradnicek L., Praus L., Pechanec V. (2019): Young urban trees as important structures in the cultural heritage of cities – a case study from Prague. Environmental&Socio-economic Studies, 7, 3: 15-24, doi: 10.2478/environ-2019-0014.

Fialova, J.; Brezina, D.; Zizlavska, N.; Michal, J.; Machar, I. (2019): Assessment of Visitor Preferences and Attendance to Singletrails in the Moravian Karst for the Sustainable Development Proposals. Sustainability, 11, 3560, doi: 10.3390/su11133560.

Salek, L.; Harmacek J.; Jerabkova, L.; Topacoglu, O.; Machar, I. (2019): Thorny Shrubs Limit the Browsing Pressure of Large Herbivores on Tree Regeneration in Temperate Lowland Forested Landscapes. Sustainability, 11, 3578, doi: 10.3390/su11133578.

Čermák P.; Machar I., Filippovová J. (2019): Okus dřevin býložravci jako významný factor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa. Reports of Forestry Research, 64(1): 16-24.

Machar I.; Schlossarek, M.; Pechanec, V.; Uradnicek, L.; Praus, L.; Sivacioglu A. (2019): Retention Forestry Supports Bird Diversity in Managed, Temperate Hardwood Floodplain Forests. Forests, 10, 300, doi: 10.3390/f10040300.  

Machar, I.; Poprach, Harmacek, J.; Fialova, J. (2019): Bird Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes. Sustainability, 11, 6, doi: 10.3390/su11061527.

Pavlík P., Vlčková V., Machar I. (2019): Changes to Land Area Used for Grain Maize Production in Central Europe due to Predicted Climate Change. International Journal of Agronomy, article number 9168285, doi: 10.1155/2019/9168285.

Machar I, Cermak P, Pechanec V (2018) Ungulate Browsing Limits Bird Diversity of the Central European Hardwood Floodplain Forests. Forests 9: 373, doi: 10.3390/f9070373.

Machar, I., Simon, J., Brus, J., Pechanec, V., Kilianova, H., Filippovova, J., Vrublova, K., Mackovcin, P. (2018) A growth simulation model as a support tool for conservation management strategy in a mountain protected area. Eco Mont-Journal on Protected Mountain Areas, 10 (1), 61-69 (WOS; IF2016 0,33).

Krejci, L., Kolejka, J., Vozenilek, V., Machar, I. (2018) Application of GIS to Empirical Windthrow Risk Model in Mountain Forested Landscapes. Forests, 9 (12), article no. 96, doi: 10.3390/f9020096 (IF2016 1,95).

Pechanec, V., Machar, I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín, P., Málková, J. (2018) Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation, 24, 21-41.

Opršal, Z., Harmáček, J., Pavlík, P., Machar, I. (2018) What factors can influence the expansion of protected areas around the world in the context of international environmental and development goals? Problemy Ekorozwoju, 13 (1), 145-157. 

Pechanec, V., Machar, I., Kilianova, H., Vlckova, V., Bucek, A., Plasek, V. (2017) Prediction of climate change impacts on sustainable agricultural management in the Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12), pp. 7580-7586. 

Pechanec, V., Machar, I., Sterbova, L., Prokopova, M., Kilianova, H., Chobot, K., Cudlin, P. (2017) Monetary valuation of natural forest habitats in protected areas. Forests, 8 (11), art. no. 427, doi:

Machar, I., Vlckova, V., Bucek, A., Vrublova, K., Filippovova, J., Brus, J. (2017) Environmental Modelling of Climate Change Impact on Grapevines: Case Study from the Czech Republic. Polish Journal of Environmental Studies, 26(4), 1927-1933 (WOS; IF2016 0,79).

Machar, I., Vozenilek, V., Kirchner, K., Vlckova, V., Bucek, A. (2017) Biogeographic model of climate conditions for vegetation zones in Czechia. Geografie, 122 (1), 64-82 (WOS; IF2016 0,58). 

Machar, I., Vlckova, V., Bucek, A., Vozenilek, V., Salek, L., Jerabkova, L. (2017) Modelling of Climate Conditions in Forest Vegetation Zones as a Support Tool for Forest Management Strategy in European Beech Dominated Forests. Forests, doi: 10.3390/f8030082 (WOS; IF2016 1,95).  

Machar, I., Vozenilek, V., Simon, J., Pechanec, V., Brus, J., Fulnecek, P., Vitek, T. (2017) Joining of the historical research and future prediction as a support tool for the assessment of management strategy for European beech-dominated forests in protected areas. Nature Conservation – Bulgaria, 10.3897/natureconservation.22.12902 (WOS; IF2016 1,36). 

Machar, I., Harmacek, J., Vrublova, K., Filippovova, J., Brus, J. (2017) Biocontrol of common vole populations by avian predators versus rodenticide application. Polish Journal of Ecology, 65 (3), pp. 434-444. 

Poprach, K., Opluštil, L., Krause, F., Machar, I. (2017) Land-Use Changes at Nest Sites of the Little Owl (Athene noctua) in the South-Moravian Region of the Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, vol.2018/1 (SCOPUS).

Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017) Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 25 (1), pp. 46-59. 

Brus, J., Pechanec, V., Machar, I. (2017) Depiction of uncertainty in the visually interpreted land cover data. Ecological Informatics. Article in Press. 

Šálek, L., Machar, I., Sivacioğlu, A., Zahradník, D., Simon, J., Jeřábková, L. (2017) Crowns of “forgotten” standards in hardwood floodplain forests. Journal of Forest Science, 63 (12), pp. 538-548. 

Machar I., Simon J., Rejsek K., Pechanec V., Brus J., Kilianova H., 2016: Assessment of forest management in protected areas based on multidisciplinary research. Forests, 7, 285; doi:10.3390/f7110285.

Oprsal Z., Kladivo P., Machar I., 2016: The Role of Selected Biophysical Factors in Long-Term Land-Use Change of Cultural Landscape. Applied Ecology and Environmental Research, 14 (2): 23-40. Accession Number WOS:000375222100002.

Pavluvcik P., Poprach K., Machar I., Losik J., Gouveia A., Tkadlec. E., 2015: Barn Owl Productivity Response to Variability of Vole Populations. PLOS ONE, 10, 12: e014585. DOI: 10.1371/journal.pone.0145851.

Poprach K., Řehák Z., Zwach I., Machar I., 2016: Applying of Indicator Vertebrate Species to Environmental Assessment in the Landscape: Danube – Oder – Elbe water Canal in the Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 9 (2): 61-82.

Vlčková V., Buček A., Machar I., Daněk T., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., 2015: The application of geobiocoenological landscape typology in the modelling of climate change impacts. Journal of Landscape Ecology, 8 (2): 69-81.

Machar I., Vránová O., Kiliánová H., 2015: Jak učit ochranu přírody a environmentální výchovu? Questiones Rerum Naturalium, 2 (1): 44 – 55. ISSN 1339-7907

Simon J., Machar I., Brus J., Pechanec V., 2015: Combining a growth simulation model with acoustic wood tomography as a decision support tool for adaptive management and conservation of forest ecosystems. Ecological Informatics. ECOINF-D-15-00004. Accession Number WOS:000366876400040

Machar I., Kirchner K., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Šálek L., Buček A., 2015: Potential Geo-ecological Impact of the Proposed Danube-Elbe-Oder Canal on Alluvial Landscapes in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(2): 38-45. Accession Number WOS: :000357087700004.

Bezděčková K., Bezděčka P. & Machar I., 2015: A Checklist of the Ants (Hymenoptera: Formicidae) of Peru. Zootaxa, 4020(1): 101-133. Accession Number WOS:000361496500004

Pechanec V., Brus J., Kilianová H., Machar I., 2015: Decision support tool for the evaluation of landscapes. Ecological Informatics. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2015.06.006. Accession Number WOS:000366876400039

Poprach K., Vrbková J., Machar I., 2015: Detectability as an important factor influencing knowledge of bird diversity in floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science, in press (SCOPUS)

Poprach K., Machar I., 2015: Distribution of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) in the Ramena řeky Moravy National Nature Reserve (Czech Republic) in relation to the coppice-with-standards. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63 (2): 447-455. (SCOPUS).

Poprach K., Machar I., 2015: Distribution of nests and breeding denzity of birds of prey, Black Stork and Common Raven in forests of Litovelské Pomoraví (Czech Republic). Tichodroma 27: x-x online(2015). ISSN 1337-026X.

Simon J., Machar I., Buček A., 2014: Linking the historical research with the growth simulation model of hardwood floodplain forests. Polish Journal of Ecology, 62: 375-359.  Accession Number WOS:000338092500007

Kovařík P., Kutal M., Machar I., 2014: Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians? Journal for Nature Conservation. 22, 5: 479–486. Accession Number WOS:000340930300011

Simon J., Machar I., 2014: Assessment of management strategy for hardwood floodplain forest ecosystem in protected area. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62 (1): 213-224. (SCOPUS)

Poprach K., Maton K., Machar I., 2014: Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero. Zprávy MOS, 72: 4-28. (Indexed in Zoological Records)

Poprach K., Machar I., 2014: Artificial nest boxes for Kestrel – part of integrated protection of sugar beet. Listy cukrovarnické a řepařské, 130 (9-10): 309-311. Accession Number WOS: 000344014900005.

Pechanec V., Machar I., 2014: Implementation of Decision Support Tools in ArcGIS and IDRISI and Their Environmental Applications. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. Vol. 8: 388-398. ISSN: 1998-4464. (SCOPUS)

Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Kilianová H., 2014: Comparison of INVEST and ARIES tools focusing on recreational ecosystem services. Journal of Landscape Management. Vol.: 5 / No. 1 Brno: Mendel University in Brno., 12-16. ISSN 1804-2821 (RIV)

Pechanec V., Vávra A., Machar I., 2014: Using of the UAV Technology for Data Monitoring in Precision Agriculture with Example of Sugar Beet. Listy cukrovarnické a řepařské, 130 (5-6): 162-165. ISSN 1210-3306, Accession Number WOS:000336441800002

Machar I., 2014: Local place names as a part of landscape memory (Case study from Haná region, Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae Geographica, 49: 61-70. ISSN 0300-5402 (SCOPUS)

Machar I., 2014: Strategie trvale udržitelného managementu lužních lesů v ČR. Příroda, Praha, 32: 71-47. ISSN 1211-3603 (RIV)

Machar I., Činčera J., Vránová O., Pechanec V., Kiliánová H., Málková J., 2014: Innovation in Biology and Environmental Education Didactics in Pre-Graduate Training of Secondary Biology Teachers in the Context of Current Changes in the Education System. New Educational Review, 2014, 37 (3): 31-42 (SCOPUS)  

Hrabí L., Vránová O., Machar I., 2014: Text Difficulty in Czech Natural Science Textbooks for the Fourth Grade. New Educational Review, 2014, 35 (1): 29-40 (SCOPUS)

Machar I., 2013: Applying landscape ecological principles in sustainable forest management of the floodplain forest in the temperate zone of Europe. Ekológia (Bratislava), 32, 4: 369- 375. ISSN 1335-342X (SCOPUS)

Pechanec V., Jelínková E., Kiliánová H., Machar I., 2013: Analysis of fragmentation of selected steppe sites in the pannonian region of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (3): 765-775. (SCOPUS)

Poprach K., Machar I., Vrbková J., 2013: Population trend, distribution and habitat requirements of the Montagus Harrier (Circus pygargus) in central Moravia (Czech Republic). Sylvia, 49: 111-134. ISSN 0231-7796 (SCOPUS)  

Machar I., Pechanec V., 2013: Applying of summer and autumn raptor aggregation in integrated protection of sugar beet. Listy cukrovarnické a řepařské, 129 (7-8): 231-233. ISSN 1210-3306, Accession Number WOS: 000323414000008  

Machar I., Pechanec V., 2013: Applying GIS to Conservation Education: Case Study Litovelske Pomoravi PLA (Czech Republic). Advances in Educational Research, vol.28: 67-72. ISSN 2160-1070. Accession Number WOS:000333747100013

Kopecká V., Machar I., Buček A., Kopecký A., 2013: The Impact of Climate Changes on Sugar Beet Growing Conditions in the Czech Republic. Listy cukrovarnické a řepařské, 129 (11): 326-329. ISSN 1210-3306, Accession Number WOS: 000327427900001.

Machar I., 2012: The effect of floodplain forest fragmentation on the bird community. Journal of Forest Science, 58, 5: 213-224 (SCOPUS)

Machar I., 2012: History of the Sugar Factory in Drahanovice in the Context of History of the Sugar Industry in Central Moravia Region (Czech Republic). Listy cukrovarnické a řepařské, 128 (9-10): 300-303. ISSN 1210-3306, Accession Number WOS:000310103200008

Machar I., 2012: Revitalizace vodního režimu lužních lesů v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Životné prostredie, 46, 3: 142-143. ISSN 0044-4863 (RIV)

Poprach K., Machar I., 2012: The history of avifauna, biotopes and ornithological research at the Litovelske Pomoravi area. Zprávy MOS, 70: 63-75. ISBN 978-80-903713-2-3, ISSN 1804-2244 Indexed in Zoological Records (ZOOR14906024630).

Machar I., Pechanec V., 2012: Sugar Factory Settling as Important Refuge of Biodiversity of Birds in Agriculturae Landscape of Central Moravia Region (Czech Republic). Listy cukrovarnické a řepařské, 128 (5-6): 199-201. ISSN 1210-3306, Accession Number WOS: 000304505800009.

Machar I., Poprach K., 2012: Tanks and Cisterns for Fodder Molasses on Farms as Ecological Traps. Listy cukrovarnické a řepařské, 128 (11): 347-349. ISSN 1210-3306, Accession Number WOS:000311881700005

Machar I., Pechanec V., 2011: Application of geoecological concept of the alluvial landscape in the creation of nature reserve (Case study from Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelinae Brunensis, vol. 16/issue 3: 123-134 (SCOPUS)

Machar I., 2011: The impact of floodplain forest habitat conservation on the structure of bird breeding communities. Ekológia (Bratislava), 30, 1: 36-50. ISSN 1335-342X (SCOPUS)

Machar I., 2011: Co je lesní pedagogika? Biologie-chemie-zeměpis, časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. 20, 1: 14-17. ISSN 1210-3349 (RIV)

Machar I., 2011: Struktura ptačích společenstev lužního lesa v Litovelském Pomoraví. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 12-13: 113-130. ISBN 978-80-86276-34-2, ISSN 1803-1404 (RIV)

Machar I., 2011: The 8th World Congress of the International Association for Landscape ecology (IALE): „Landscape Ecology for Sustainable Environment and Culture“. Journal of Landscape Ecology, 4, 2: 73-74. ISSN 1803-2427 (RIV)

Machar I., Hrabí L., Müllerová M., Vránová O., 2011: Didaktika biologie a ekologie v přípravě budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů EVVO. Envigogika. 2011/VI/1; http://envigogika.cuni.cz/envigogika-2011-vi-1/strana-6_cs; ISSN: 1802-3061 (RIV)

Machar I., 2010: Water management, natural disasters and bird community of a lowland stream. Journal of Landscape Studies, 1:1-12. (RIV)

Machar I., 2010: The influence of the Danube-Odra-Elbe water canal project on the geobiocenoses of floodplain forests (Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelinae Brunensis, LVIII(4): 1-10 (SCOPUS)

Machar I., 2010: Use of the Concept of Umbrella Species in Landscape Ecology for the Environmental Impact Assessment of Investment Projects Implemented in the Landscape. Journal of Landscape Studies, 3: 13-27. (RIV)

Machar I., 2010: Aplikace konceptu oceňování biotopů v krajině při hodnocení projektu vodního kanálu DOL. Urbanismus a územní rozvoj (Brno), 13, 4: 19-22. ISSN 1212-0855. (RIV)

Machar I., 2010: Výzkum struktury ptačích společenstev v lesích a jeho využití v ochraně přírody. Příroda, 29: 21-27. (RIV)

Macháček P., Machar I., 2010: Assessment of implications for the special protected areas in view of the conservation objectives case study: Zamecky pond in the Lednicke fishponds SPA (Czech Republic). Naturové hodnocení vlivů na ptačí oblasti. Případová studie: Zámecký rybník v Ptačí oblasti Lednické rybníky. Zprávy MOS, 68: 21-37. ISBN 978-80-903713-2-3, ISSN 1804-2244. Indexed in Zoological Records (ZOOR14710077647).

Šindlar M., Lohniský J., Zapletal J., Machar I., 2010: Wood debris in rivers – one of the key factors for management of the floodplain forest habitats of European importace. Journal of Landscape Ecology, 2 (2): 56-72. (RIV)

Machar I., Servus M., 2010: Linking of history research with restoration ecology in the floodplain landscape. Case study Tovačov Lakes, Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 3 (1): 16-41. (RIV)

Machar I., 2009: Changes to the fragmentation and ecological stability of the Morava River floodplain forest in the course of the 20th century. Journal of Forest Science, 55, 3: 127-136 (SCOPUS)

Machar I., 2009: Coppice-with-standards in floodplain forests – a new subject for nature protection. Journal of Forest Science, 55, 7: 306-311 (SCOPUS)

Machar I., 2009: The history of the floodplain forests and the benefits of understanding this one for conservation nature in the floodplain. Příroda, Praha, 28:123-140. ISBN 978-80-87457-8, ISSN 1211-3603 (RIV)

Machar I., 2009: Změny hnízdní ornitocenózy v zámeckém parku Čechy pod Kosířem – důsledky pro ochranu přírody. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 10-11: 67-78. ISBN 978-80-86276-30-4, ISSN 1803-1404 (RIV)

Machar I., 2009: Breeding bird communities in habitats of alluvial meadows and softwood floodplains in the Litovelske Pomoravi area. Zpravy MOS, 67: 50-60. ISBN 978-80-903713-2-3, ISSN 1804-2244. Indexed in Zoological Records (ZOOR14710077637)

Machar I., 2008: Floodplain forests of Litovelské Pomoraví and their management. Journal of Forest Science, 54 (8): 355-369 (SCOPUS)

Machar I., 2008: Historical development of floodplain forests in the Upper Moravian Vale (Vrapač National Nature Reserve, Czech Republic). Journal of Forest Science, 54 (9): 426-437 (SCOPUS)

Machar I., 2008: Changes in the fragmentation and ecological stability of the floodplain forest geobiocenosis of the Morava River floodplain in the course of the 20th century (Vrapač National Nature Reserve, Litovelské Pomoraví, Czech Republic). Journal of Landscape Ecology, 1: 38-48. (RIV)

Machar I., 2008: A proposed target state for a floodplain forest ecosystem within an ecological network, with reference to the ecological requirements of an umbrella bird species. Journal of Landscape Ecology, 2: 80-98. (RIV)

Machar I., 2007: The Strategic Environment Assessment in Special Protection Areas. Zprávy MOS 65/66: 4-8. ISBN 978-80-903713-2-3, ISSN 1804-2244. Indexed in Zoological Records (ZOOR14710077635).

Machar I., 2007: Breeding bird communities of the Nature Reserve Plane loucky in the         Protected Landscape Area Litovelske Pomoravi. Zprávy MOS 65/66: 75-82. ISBN 978-80-903713-2-3, ISSN 1804-2244. Indexed in Zoological Records (ZOOR14710077598)  

 

Monografie

Machar I., Hager H., Pechanec V., Kulhavy J., Mindas J. (2019): Floodplain Forests – Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of water resources in Alluvial Landscape. In Zelenakova M., Fialová J., Negm A.M. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic; Springer, pp. 225-248; ISBN 978-3-030-18362-2.

Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Brus J., Kilianová H. (2019): Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape. In Zelenakova M., Fialová J., Negm A.M. (eds) Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic; Springer, pp. 225-248; ISBN 978-3-030-18362-2.

Bezděčka P., Kovařík P., Machar I., Poprach K. (2019): Utajení obyvatelé sakrálních památek v historickém území Arcidiecéze olomoucké. Kritický katalog výstavy] Palacky University in Olomouc, ISBN 978-80-244-5509-9; doi: 10.5507/prf.19.24455099.

Machar I. (2018): Krajina Litovelského Pomoraví jako kulisa historického vývoje města Litovle]. In: Konečný K. (ed.), Litovel – velké dějiny města. Díl I – od nejstarších dob do roku 1918. Palacky University in Olomouc, ISBN 978-80-244-5200-5, str. 12-19.

Machar I., 2013: Změny biotopů lužních lesů na řece Bečvě. In: Tomáš P. (ed.) Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, 86-93, ISBN 978-80-260-4547-2.

Machar I., Hradílek Z., Maděra P., Řepka R., Čermák P., 2012: History, biodiversity and management of the floodplain forest in the nature reserve. Case study from locality Bahna near Litovel (Czech Republic). Monografie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 65 pp., ISBN 978-80-244- 2998-4. Accession Number: WOS:000331015700006

Buček A. & Machar I., 2012: Applications of landscape ecology in the assessment of anthropogenic impacts on the landscape. Landscape-ecological aspects of the project Danube-Oder-Elbe Canal“ in the territory of the Czech Republic. Monografie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 153 pp., ISBN 978-80-244-3093-5. Accession Number: WOS:000331016000003

Machar I., 2012: Applying landscape ecology in conservation and management of the floodplain forest (Czech Republic). Monografie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 187 pp., ISBN 978-80-244-2997-7. Accession Number: WOS:000325436900001, 000325436900002, 000325436900003, 000325436900004, 000325436900005, 000325436900006.

Machar I., Drobilová L. a kol. (150 spoluautorů), 2012: Ochrana přírody a krajiny v ČR. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Monografie. Univerzita Palackého v Olomouci, 1. a 2. díl, 853 pp. + 2 vložené DVD se souborem případových studií. ISBN 978-80-244-3041-6. Accession Number: WOS:000334387900007

Machar I., Bartoš I., Buček A., Drobilová l., Ulčák Z., Eliáš P., Vránová O, Hrabí L., Lapka M., Vávra J., Sokolíčková Z., Láznička V., Sobotková B., Mačát Z., Málková J., Merunková I., Paločková A., Krausová R., Rychnovský B., Vítek O., Ždímal V., 2011: Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Monografie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 145 pp., ISBN 978-80-244-2902-1. WOS:000329679300018

Machar I., Bezděčka P., Buček A., Čelechovský A., Horal D., Houšková K., Hybler V., John F., Kiliánová H., Klimánek M., Kostkan V., Kupec P., Laštůvka Z., Maděra P., Mauer O., Palátová E., Pechanec V., Prax A., Rulík M., Řepka R., Schneider J., Vybíral J., Vyskot I., 2010: Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 226 pp., ISBN 978-80-244-2530-6. Accession Number WOS: 000328003200016

Machar I., 2010: Lesní pedagogika jako nový obor ekologické výchovy. In: Sandanusová A. & Dytrtová J. (eds.): Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. Monografie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre a Univerzita Mateja Bela v Banském Bystrici: 189-193. ISBN 978-80-7399-149-4.Machar I., 2009: Conservation and Management of Floodplain Forests in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví (Czech Republic). Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2355-5. Accession Number: WOS:000331015800003

Müllerová M., Hrabí L., Vránová O., Machar I., 2010: Inovace výuky didaktiky biologických a ekologických disciplín na PDF UPOL ke zlepšení pedagogické přípravy budoucích učitelů přírodopisu a biologie. In: In: Dytrtová J. & Sandanusová A. (eds.): Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Monografie. Tribun, Brno: 116-120. ISBN 978-80-7399-947-6.

Machar I., Antonín V., Čermák P., Horčičko I., Hradílek Z., Jankovský L., John F., Kostkan V., Kulhavý J., Kurfürst P., Lacina J., Máčka Z., Merta L., Mrkva R., Sáňka M., Simon J., Vágner A., 2009: History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest (Case Study of National Nature Reserve of Vrapac, Czech Republic). Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2356-2. Accession Number: WOS:000331015500015

Bezděčka P., Fryšták K., Gottwald A., Machar I., Pavelčík P., Rašticová B., Tlusták V., Váškových M., 2009: Mařatice – Rochus, významná přírodní lokalita Evropy. Vydalo Město Uherské Hradiště. ISBN 978-80-904380-2-6

Machar I., 2008: Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. In: Klimo E., Hager H., Matić S., Kulhavý J. (eds.), Floodplain forests of the temperate zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy: 396-404. ISBN 978-80-87154-16-8

Klimo E., Hager H., Machar I., Buček A., Schmalfus R., 2008: Revitalization and protection of floodplain forests. In: Klimo E., Hager H., Matić S., Kulhavý J. (eds.), Floodplain forests of the temperate zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy: 301 – 323. ISBN 978-80-87154-16-8

Machar I., 2001: Floodplain Forests in Hornomoravský úval, Czech Republic. In: Klimo E., Hager H. (eds.), The floodplain forests in Europe: Current situation and perspectives. European Forest Institute research report No.10, Leiden, Boston, Köln, Koninklijke, Brill, NV: 37-50. ISBN 90-04-11958-2  

 

Příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí:

 

Machar I., Pechanec V., Kirchner K., Brus J., Kuda F., 2016: Cultural Landscape Haritage of the Olomouc Archidiocese: Lessons from History of Floodplain Forests. Conference Proceedings, SGEM 2016, Volume II, p. 511-516, ISBN 978-619-7105-62-9.

Machar I., 2016: Biologické invaze rostlin v krajině. In: Zapletalová J., Kirchner K. (eds) Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině. Sborník z mez. Workshopu, 25.-26.10.2016 v Brně, Ústav geoniky AV ČR: 43-44. ISBN 978-80-86407-65-4.

Machar I., 2016: Kulturní dědictví v krajině Arcidiecéze olomoucké (na příkladu historického vývoje lužních lesů). In: černušáková L. (ed) Venkovská krajina 2016. Sbor. Mez. Konf., 19.-22.5.2016, Česká spol. pro ekologii krajiny: 88-91. ISBN 978-80-7458-083-3.

Machar I., Buček A., Vlčková V., Pechanec V., Brus J., 2006: The Application of Landscape Ecology to the Prediction of Changes in Climate Conditions for growing Agricultural Crops. In: Halada L., Bača A., Bolžitiar M. (eds.) Landscape and Landscape Ecology. Proc. 17th Int. Symp. On Land. Ecol., 27-29.5.2015, Nitra. ILE Slovak Academy of Science: 124-131. ISBN 978-80-89325-28-3.  

Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., Brus, J. 2015: Ecosystem recreational services of a cultural forest Case study from the Velký Kosíř Nature Park, Czech Republic. In: Fialová J., Pernicová D. (eds): Public Recreation and Landscape Protection – with Man Hand in Hand. Conference Proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 35-39. ISBN: 978-80-7509-251-9

Machar I., Pechanec V., 2015: Myslivost na Lichtenštejnském panství Úsov v 16. až 19. století. In: Venkovská krajina 2015. CZ IALE: Hostětín, 22.-24.5.2015, 123-127. ISBN 978-80-87154-65-6

Pechanec, V., Machar, I., Kirchner, K., Brus, J. 2015: Ecosystem Evaluation in the frame of environmental impact assessment. Case study from the Czech Republic. SGEM 2015. STEF92 Technology, ltd. Sofia, ISBN: 978-619-7105-34-6

Machar I., 2014: The coppice forest management in the ecological networks in Central Europe. 14th int. muldisciplinary scientific geoconference SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. Conference Proceedings vol.II, p. 455-460. ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B32 (SCOPUS)  

Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K., 2014: Forest management at the upper treeline in Jeseniky mountains (Czech Republic). 14th int. muldisciplinary scientific geoconference SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. Conference Proceedings vol.II, p. 361-366. ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B32. (SCOPUS)  

Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., Kirchner K., 2014: Applying of the umbrella species conservation concept to the environmental impact assessment. 14th int. muldisciplinary scientific geoconference SGEM 2014. 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria. Conference Proceedings vol. I, p. 31-36. ISBN 978-619-7105-17-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B51. (SCOPUS)  

Pechanec V., Machar I., Vávra A., Kilianová H. 2014: Using of geographical information systems (GIS) in the ecosystems assessment on the landscape level: Case study from the Czech Republic. WSEAS Transactions on Environment and Development. Volume 10, 2014, World Scientific and Engineering Academy and Society, 169-176s.eISSN 2224-3496 (SCOPUS)

Machar I., Pechanec V., Brus J., Kiliánová H., 2014: Forest ecosystems in protected landscape areas of the Czech Republic – an important destination of tourism. Fialová J., Pernicová D. (eds.), Public recreation and landscape protection – with manhand in hand? MENDELU, Křtiny 5.-6.5.2014: 112-177. ISBN 978-80-7375-952-0.

Machar, I., Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J.(2014): Regionální  nářečí jako součást identity venkova. In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 53-60s. ISBN 978-80-7458-056-7

Pechanec V., Cudlín P., Machar I., 2014: Current possibilities for quantification and modelling of recereational services. Fialová J., Pernicová D. (eds.), Public recreation and landscape protection – with manhand in hand? MENDELU, Křtiny 5.-6.5.2014: 80-84. ISBN 978-80-7375-952-0.

Kiliánová H., Machar I., Pechanec V., Brus J., Vránová O., 2014: The importance of school education in maintaining of local dialect – case study from the Czech Republic. Conference of EUROPMENT in Communications, Circuits and Educational Technologies, 2. – 4. 4. 2014, Prague, 181-184, ISBN 978-1-61804-231-6.

Machar I., 2013: The effect of landscape character change on the recreational function of a water management construction in the landscape. In: Fialová J., Kubíčková H. (eds.), Public recreation and landscape protection – with man hand in hand, Conference proceeding, Mendel University Brno: 190-195. ISBN 978-80-7375-746-5. Accession Number WOS: 000321223700033.

Machar I., 2013: Applying of the Biogeography Register to Predicting the Consequences of Global Climate Changes on the Landscape in the Czech Republic. In: Advances in Environment, Ecosystems and Sustainable Tourism. Proceedings of the 11th Int. Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED 2013), Brasov, Romania: 15-18. ISBN 978-1-61804-195-1.

Machar I., 2013: Evaluation of functionality of a low-energy house. Case study: Low-energy house of the Centre of ecological activities Slunakov (Czech Republic). 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Nano, Bio and Green – Technologies for a Sustainable Future. Conference Proceedings: 641-646, Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013,   ISBN 978-619-7105-06-3 (SCOPUS)

Machar I., 2013: Applying of classification systems of floodplain forest ecosystems to sustainable forest management strategy in the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Conference Proceedings: 765-770, Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013, ISBN 978-619-7105-02-5 (SCOPUS)

Machar I., 2013: Restoration of the River System in the Floodplain Forests Case study from the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Conference Proceedings: 791-796, Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013, ISBN 978-619-7105-02-5 (SCOPUS)

Machar I., Pechanec V., 2013: Příspěvek geobiocenologie k udržitelné ochraně a managementu geobiocenóz lužního lesa – případové studie z Litovelského Pomoraví. In: Friedl M. (ed.), Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství, MENDELU Brno: 95-99. ISBN 978-80-7458-050-5

Pechanec V., Kiliánová H., Machar I., 2013: Prostorové vlastnosti ekotonů pohledem GIS. In: Friedl M. (ed.), Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství, MENDELU Brno: 126-131. ISBN 978-80-7458-050-5

Machar I., Pechanec V., Kiliánová H., Opršal Z., 2013: Adaptation measures for the Central European floodplains landscape in the context of global changes. case study from the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings, vol.I: 11-16. Albena, Bulgaria, 16.-22.6.2013, ISBN 978-619-7105-04-9.

Pechanec V., Machar I., 2013: A Comparision of the decision-making Strategies in IDRISI and ArcGIS Products. Proceedings of the 2013 International Conference on applied mathematics and Computational Methods in Enginnerig (AMCME 2013), July 16-19, 2013, Rhodes Island, Greece: 92-99.

Pechanec V., Jongepier J.W., Machar I., 2013: Processing Species occurence Records Supported by GIS on the example of the white Carpathian Mts. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Energy and Environmental Technologies and Equipment (EEETE 2013), Brasov, Romania. 15-20, ISBN 978-1-61804-188-3.

Brus J., Pechanec V., Kilianova H., Machar I., 2013: The evolution of the floodplain forests as indicators of landscape changes in the alluvium of the Morava River. 21st International Conference on Geoinformatics, IEEE USA, ISSN: 2161-024X, Accession Number: WOS:000339361500099.

Machar I., 2012: Obnova říční krajiny na Olomoucku. In: Drobilová L. (ed.): Venkovská krajina 2012, sborník z 10. ročníku mezin. mezioborové konfer., CZ IALE: 117 – 126. ISBN 978-80-244-3098-0

Machar I., 2012: Obnova říčního systému geobiocenóz lužních lesů v nadregionální biocentru ÚSES u Chomoutova (okres Olomouc). In: Petrová A., Machar I. (eds.), ÚSES – Zelená páteř krajiny a Ekologické sítě v krajině. Sborník ze semináře 6.-7.9.2012 v Brně, CZ IALE: 69-77. ISBN 978-80-244-3214-4

Machar I., 2012: Naturové hodnocení (součást EIA/SEA) v ČR jako nástroj ochrany biodiverzity v krajinném měřítku. In: Sborník z II. roč. mez. Konf. SEA/EIA 2012, 29.-30.5.2012, Nízke Tatry-Tále, Slovenská agentura ŽP: 30-35. ISBN 978-80-89503-22-3.

Machar I., 2012: Natura 2000 a rekreace – případová studie: Analýza vlivů strategie rozvoje turistiky na lužní lesy v oblasti Soutoku (BR Dolní Morava). In: Fialová J. (ed.): Sborník přísp. z mez. Konf. Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce? Křtiny u Brna, 2.-4.5.2011, Mendelova univerzita: 111-115. ISBN 978-80-7375-611-6

Machar I., 2012: Sustainable management of floodplain forests of the temperate zone of Europe (Case study from the Czech Republic). In: Conference Proceedings 12-th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2012 (vol.1): 25-32. ISSN 1314-2704.

Pechanec V., Machar I., 2012: Rekreační aktivity versus ochrana přírody v CHKO Litovelské Pomoraví: Prostorová analýza dat. In: Fialová J. (ed.): Sborník přísp. z mez. Konf. Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce? Křtiny u Brna, 2.-4.5.2011, Mendelova univerzita: 130-135. ISBN 978-80-7375-611-6

Machar I., Kiliánová H., Pechanec V., 2012: Changes of the landscape in the Morava Rivar floodplain during the past 175 years. In: Svobodová H. (ed.): Proceedings of 19th International Confer. Geography and geoinformatics: challenge for practise and education. 8.-9.9.2011, Brno, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-5799-9. Accession Number: WOS:000324279700021

Pechanec V., Machar I., Kilianova H., Mirijovsky J., 2012: Environmental Education: Expanding Practical Aplications – Research landscape Litovelske Pomoravi. In: Svobodová H. (ed.): Proceedings of 19th International Confer. Geography and geoinformatics: challenge for practise and education. 8.-9.9.2011, Brno, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-5799-9. Pages: 172-178  Accession Number: WOS:000324279700021.

Machar I., Kutal M., Bojda M., Kovařík P., 2012: Big cats in the wild as a limiting factor in sheep breeding Case study: Beskydy Mountains (Czech Republic). In: Advances in Environment, Biotechnology and Biomedecine 2012. Proceedings. Univerzita T.Bati, Zlín, 20.-22.9.2012: 215-218. ISBN 978-1-61804-122-7.

Machar I., Pechanec V., Opršal V., 2012: Applying of land-use analyse in environmental impact assessment of the gravel mininig activities in floodplain landscape. Case study: Sustainable Management Plan of the Tovačov Lakes (Czech Republic). In: Conference Proceedings 12-th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2012 (vol.I): 457-464. ISSN 1314-2704.

Kiliánová H., Pechanec V., Svobodová J., Machar I., 2012: Analysis of the evolution of the floodplain forests in the alluvium of the Morava River. In: Conference Proceedings 12-th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2012 (vol.IV): 1-8. ISSN 1314-2704.

Machar I., 2011: Hospodářský tvar nízkého a středního lesa – změna v tradičním definování cílového stavu biocentra ÚSES v nížinných lesích. In: Petrová A., Poláková S. (eds.), ÚSES – Zelená páteř krajiny 2011. Sborník z 10. ročníku semináře, 13.-14.9.2011 v Brně, CZ IALE: 63-66. ISBN 978-80-86636-33-7

Machar I., 2011: Ptáci významní z hlediska evropské soustavy Natura 2000 jako bioindikátory ekologické kvality lužního lesa. In: Drobilová L. (ed.): Venkovská krajina 2011, sborník z 9. ročníku mezinár. mezioborové konfer., CZ IALE: 65 – 74. ISBN 978-80-7458-001-7

Machar I., 2011: Conservation of the Common Kingfisher in the Bird Area Litovelske Pomoravi in the frame of recreational activities. In: Fialová J. (ed.): Sborník přísp. z mez. Konf. Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce? Brno, 4.-6.5.2011, Mendelova univerzita: 19-25. ISBN 978-80-7375-507-2. Accession Number WOS: 000320756900003

Machar I., 2010: Krajina údolní nivy v kontextu globálních změn. In: Nováček P.& Huba M. (eds.), Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sborník z konference v Olomouci, Univerzita Palackého v Olomouci: 191-198. ISBN 978-80-244-2683-9.

Machar I., 2010: Etika v environmentální výchově. In: Dopita M. & Čech T.(eds.), Sborník Etika ve vědách o výchově. Sborník příspěvků z mezin. konf., Olomouc. 80-84. ISBN 978-80-244-2654-9.

Machar I., 2009: Ochrana geodiverzity a biodiverzity v krajině při environmentálním hodnocení národních a regionálních koncepcí v ČR –integrující přístup nebo přístup „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“? In: Romportl D., Chuman T.(eds.), Geo/bio diverzita – integrující perspektivy. Sborník příspěvků z výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii. CZ-IALE a PřF UK Praha: 72-79. ISBN 978-80-86561-53-0

Machar I., 2009: Využití ptáků jako bioindikátorů ekologické kvality biocentra v geobiocenóze lužního lesa. In: Petrová A. (ed.),ÚSES – Zelená páteř krajiny. Sborník příspěvků z konference 8.-9. září 2009 na MZLU v Brně, MŽP ČR a CZ IALE: 69-73. ISBN 978-80-87154-69-4

Machar I., 2009: Lužní lesy v konceptu starobylých lesů – důsledky pro ochranu přírody. In: Dreslerová J, Svátek M. (eds.), Nízké a střední lesy v krajině. Sborník příspěvků z konference. Lesnická a dřev. fakulta MZLU Brno a MŽP Praha, 3.-4.4.2009 v Brně: 8-10. ISBN 978-80-7375-291-0

Machar I., 2009: Střední les jako ekologicky vhodný typ managementu lužního lesa. In: Čech P. (ed.), Ledňáček říční a jeho ochrana. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, ČSOP Vlašim. In press.

Machar I., 2009: Souvislost změn krajinného rázu a biodiverzity ptáků v oblasti Hané (Česká republika). In: Dreslerová J. (ed.). Venkovská krajina 2009. Sborník z mezinárodní mezioborové konference. Ekologický institut Veronika a CZ IALE: 154-159. ISBN 978-80-87154-65-6

Machar I., 2009: Východiska pro trvale udržitelný management lužních lesů. In: Prknová H. (ed.), Možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření v českých zemích. Sborník příspěvků, Česká zemědělská univerzita, Praha. 27-36. ISBN 978-80-213-1969-1

Machar I., 2008: Ekologická stabilita a management zemědělské krajiny Hané v údolní nivě řeky Moravy ve 20. století. In: Špulerová J., Hrnčiarová T. (eds.), Ochrana a manažment poĺnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008: 64-71. ISBN 978-80-89325-05-4.

Machar I., 2008: Management lužních lesů – ekonomika a ochrana přírody. In: Pithart D., Benedová Z., Křováková K. (eds.), Ekosystémové služby říční nivy. Sborník příspěvků z konference, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Třeboň, 28.-30.4.2008: 1-2. ISBN 978-80-254-1834-5

Machar I., 2008: Krajina údolní nivy v kontextu globálních změn. In: Krajina v kontextu globálních změn. Sborník ekologie krajiny. Příspěvky z konference CZ IALE 25.-26.1.2008 v Brně. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU a CZ-IALE: 14-15. ISBN 978-80-7375-143-2

Machar I., 2008: Management biocenter ÚSES v lužním lese z hlediska ekologických požadavků evropsky významných ptačích druhů. In: Petrová A. (ed.), ÚSES- zelená páteř krajiny. Sborník ze 7. ročníku konference, 2.-3.9.2008 v Brně, MŽP a Česká společnost pro krajinnou ekologii: 38-42.

Machar I., 2007: Ekologie a rozšíření ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. In : Kopecký M., Skarupská H. (eds.), I. Olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference v Olomouci: 362-368. ISBN 978-80-244-2066-0.

Machar I. 2007: Geobiocenózy lužních lesů v územním systému ekologické stability krajiny. In: Petrová A., Grohmanová L. (eds.), ÚSES – zelená páteř krajiny 2007, sborník z 6. ročníku semináře konaného 4.-5. září 2007 v Brně, AOPK ČR a MZLU Brno: 79 – 83. ISBN 978-80-86386-98-0

Machar I. 2007: Biodiverzita ptáků lužního lesa. In: Měkotová J., Štěrba O. (eds.), Říční krajina 5. Sborník příspěvků z vědecké konference, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká společnost pro ekologii krajiny: 185 – 189.

Machar I., 2007: Krajinně ekologické hodnocení záměru výstavby vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe. In: Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Česká společnost pro ekologii krajiny a Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU Brno, 2-3.února 2007: 23 – 24. ISBN 978-80-7375-025-1

Machar I., 2007: Těžba štěrkopísku v krajině údolní nivy versus Natura 2000. Případová studie: Tovačovská jezera na střední Moravě. In: Grohmanová L.(ed.), Ekologie krajiny ČR – Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sborník z konference, konané 14.-15.září 2007 v Horce nad Moravou. ISBN 978-80-87154-08-3 : 246 – 250.

Machar I. 2007: Venkovská (zemědělská) krajina ve 20. století. In: Bureš P. (ed.), Sborník z mezinárodní konference Vesnická krajina a architektura první poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace a ochrana. Národní památkový ústav Praha: 94-97.

Machar I., 2006: Územní systémy ekologické stability a hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na soustavu Natura 2000. In: Petrová A. (ed.), ÚSES – zelená páteř krajiny. Sborník z konference, AOPK ČR, MZLU Brno, Česká společnost pro ekologii krajiny, Nadační fond prof.A.Bayera, 5.-6.9.2006: 63-67. ISBN 80-86064-94-8

Machar I., 2006: Vliv záměru výstavby kanálu DOL na geobiocenózy lužních lesů. In: Štykar J. (ed.), Geobiocenologické spisy 6. Sborník referátů z mezinárodní konference Geobiocenologie a její aplikace 10.-11.11. 2006 v Křtinách, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU Brno a ŠLP Masarykův les Křtiny.

Machar I., 2005: Vazba SEA/EIA k posuzování vlivů na území v soustavě Natura 2000. In : Rimmel V.(ed.), Sborník příspěvků z mezinárodní konference SEA/EIA 2005. REC pro střední a východní Evropu, MŽP ČR, Praha, Ostrava: CD ROM.Machar I., 2003: Geobiocenologie – vědecký základ péče o lužní lesy. In: Štykar J. (ed.), Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území. Geobiocenologické spisy, svazek 7, MZLU Brno: 173-175.  

Projekty, metodiky a granty

2016 – dosud (hlavní řešitel): NAKI II – Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management, č. DG16P02B014 (UPOL a Ústav geoniky ČAV).

2015 – dosud (vědecký pracovník): TAČR – TA04020888 – Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (MENDELU Brno a UPOL)

2012 – dosud (spoluřešitel): ILTER – International Long Term Ecological Research. Český národní komitét pro ILTER, Jihočeská univerzita České Budějovice.

2012-2014 (koordinátor projektu za UPOL): Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (ABIONET). OP VpK. MENDELU Brno a UPOL a dal. projektoví partneři.

2012-2014 (koordinátor projektu za UPOL): Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (POPRAR) OP VpK. MENDELU Brno a UPOL.

2012 – 2014 (hlavní řešitel): Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody (KONEV). OP VpK. UPOL, MENDELU a pět dalších projektových partnerů.

2013 Kupec P., Kadavý J., Knott R., Kneifl M., Machar I., Servus M.: Metodika hodnocení vhodnosti biotopů nízkého a středního lesa pro druhy organismů vázané na tato prostředí. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, UPOL a AOPK ČR Praha.

2013 – 2015 (spoluřešitel): NAZVA Mze ČR: QJ1220033 Ekologická odezva změn vodního režimu na v ekosystému lužního lesa (MENDELU Brno)

2012–2014 (koordinátor projektu za UPOL): Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (S-TROM). OP VpK. MENDELU Brno a UPOL a dal. projektoví partneři.

2010- 2012 (hlavní řešitel): Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi (ENVIRUP). OP VpK, UP v Olomouci a pět spolupracujících subjektů.

2010-2012 (koordinátor projektu za UPOL ): Informační platforma pro kulturní krajinu (Krajinná síť). OP VpK. MENDELU Brno a UPOL a dal. projektoví partneři.

2007-2011 (spoluřešitel grantu za UPOL): VaV MŽP ČR: SP/2d4/59/07 TARMAG – Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000. MENDELU a UPOL.

2008: (spoluřešitel) Územní studie: Vliv rozvojových záměrů na biodiverzitu lužního lesa Království u Grygova. Studie pro Krajský úřad Olomouckého kraje.

2003-2005: (hlavní řešitel) MŽP VaV/610/02/03 Krajinně-ekologické, vodohospodářské, ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu DOL.

2002-2006: (vedoucí řešitelského týmu dílčí etapy) Interreg IIIB – Integrated Land Use Planning and River Management. Dílčí etapa 07: Ochrana a řízení přírodních zdrojů. Projekt Pomoraví: Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti Horního Pomoraví (Ekotoxa Opava, ÚHÚL, MENDELU, UPOL, JčU, ČZÚ).

2000 – 2001: (spoluřešitel) MŽP VaV 870/1/00 Analýza stavu lužních lesů s využitím dálkového průzkumu Země a pozemních ekofyziologických šetření (Ústav ekologie lesa LDF MENDELU Brno a HelForest s.r.o. Olomouc).  

2000-2002: (spoluřešitel) MŽP VaV 610/1/99 Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR – dílčí úkol Výzkum a monitoring reakce ekosystému lužního lesa na stres působený nedostatkem podzemní vody a návrh ekologicky optimálního managementu lužního lesa

2003: (člen řešitelského týmu) MŽP VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích. Dílčí výzkumný úkol Problematika plavené dřevní hmoty (spláví) v CHKO Litovelské Pomoraví.

2003: Machar I., Just T., Pešout P.: Program revitalizace říčních systémů v ČR. Metodika. MŽP ČR, Praha.

2000-2001: (spoluřešitel) MŽP VaV/610/99 Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR- Dílčí úkol 2. Studium strategie invazního chování geograficky nepůvodních druhů topolů v přirozených podmínkách lužního lesa střední Moravy a návrh zásad optimálního managementu jejich porostů.

Zahraniční projektové stáže od 2009

2009 Keňa (národní parky, stáž v rámci vnitřního rozvojového grantu UPOL)

2010 Keňa (národní parky, stáž, projekt ENVIRUP)

2011 Čína (účast na světovém kongresu IALE a stáž v projektu ENVIRUP)

2012 Peru (Andy, 14.2.-28.2.2012, projekt POPRAR)

2012 Slovensko (individ. stáž v rámci projektu ABIONET)

2012 Rakousko a Slovinsko – vysokohorské prostředí (skupinová stáž projektu ABIONET)

2012 Peru (Amazonie, 27.10. – 11.11. 2012, projekt POPRAR)

2013 Rumunsko (Univerzita Brašov a BR Dunajská delta, projekt S-TROM)

2013 Slovinsko (skupinová stáž projektu ABIONET)

2013 Peru (oblast Titicaca, projekt POPRAR)

2013 Rakousko (národní parky – individuální stáž EUROPARC, projekt KONEV)

2013 Velká Británie (evropský kongres IALE a stáž RSPB, Manchester, projekt KONEV)

2014 Island (univerzitní stáž a národní parky, projekt KONEV)

2014 Estonsko (kongres MMV a stáž v NP Soomaa, projekt KONEV)

Autor/spoluautor skript a učebnic

Machar I. a kol., 2009: Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2357-9

Machar I., 2009: Ochrana životního prostředí pro učitele přírodopisu. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2292-3

Machar I., Čehovský P., Hlůza B., Holzer M., Lazebníček J., Poprach K., Servus M., Vrbický J., Zifčák P., Zedníčková O., 2012: Terénní průvodce pro studenty v CHKO Litovelské Pomoraví. 6 samostatných sešitů plus komentovaná mapa. Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-3116-1.

Machar I., Fabíková L., Kiliánová H., Kovařík P., Poprach K., Vránová O., Wolf P., Zifčák P., 2014: Chráněné krajinné oblasti a jejich výchovně-vzdělávací potenciál. Skriptum vydané v projektu KONEV – Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody. Univerzita Palackého v Olomouci.

Machar I., Kovaříková D., Poprach A., Filippovová J., 2014: Mokřadní ekosystémy. Skriptum vydané v projektu POPRAR – Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji. Univerzita Palackého v Olomouci.

Machar I., Remeš J., Vacek S., 2014: Kapitoly z aplikované ekologie lesa a péče o lesní ekosystémy. Skriptum vydané v projektu POPRAR – Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji. Univerzita Palackého v Olomouci.

Témata bakalářských prací pro obor ESUR

Bakalářské práce budou zpracovány formou detailní rešerše literatury a relevantních nepublikovaných datových zdrojů – s možností téma v budoucnu dále rozpracovat v navazující diplomové práci.

Základním předpoklady u studentů pro zadání těchto bakalářských prací:

 • základní přehled o formálních náležitostech a struktuře bakalářské práce,
 • schopnost orientace v odborných anglicky psaných textech,
 • samostatnost,
 • základní znalost práce s databází Web of Science,
 • aktivní zájem o dané konkrétní téma.

Témata bakalářských prací:

 1. Jaké jsou skutečné priority ochrany přírody?
  • V rozvojovém světě
  • V Evropě
  • V globálním měřítku
    
 2. Jsou chráněná území skutečně účinným nástrojem pro ochrany biodiverzity?
 3. Natura 2000 – projev evropské byrokracie nebo efektivní nástroj územní ochrany evropské přírody?
 4. Ekonomický význam chráněných území – protimluv nebo cesta k udržitelnému managementu?
 5. Ekosystémové služby a biodiverzita/chráněná území
 6. Zajistí chráněná území udržení biodiverzity v podmínkách měnícího se klimatu?
 7. Klimatické změny a ekosystémy rašelinišť
 8. Klimatické změny a ekosystémy stepí
 9. Lesní ekosystémy a klimatická změna
 10. Sova pálená (analýza vývoje populace v ČR z databáze občanského sdružení TYTO – dlouhodobé časové změny geografického rozšíření ptačího predátora v ČR)
 11. Jeseníky – analýza území navrhovaného jako národní park metodami GIS
 12. (pro toto téma je nutná základní znalost uživatelské práce s ArcGIS)
 13. Monitoring návštěvnosti v Litovelském Pomoraví
  • monitoring (sčítání) návštěvníků a srovnání aktuálních dat s předchozím monitoringem
  • dotazníkový průzkum názorů návštěvníků na téma „ochota platit za ekosystémové služby“
  • odhad finančního přínosu návštěvníků pro místní ekonomiku v chko.