Mgr. Martin SCHLOSSAREK, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.007 (2. patro)

Tel.: +420 585 634 988

E-mail: martin.schlossarek@upol.cz

Konzultační hodiny

  • po dohodě e-mailem

Pedagogická činnost

  • Ekonomie zdraví a vzdělání (česky)
  • Rozvojové indikátory (česky a anglicky, sdílená výuka s M. Syrovátkou)
  • Rozvojové příležitosti: Afrika (česky a anglicky)
  • Základy aplikované statistiky (česky)
  • Formování možných budoucností (anglicky, pouze vybrané přednášky)
  • Rozvojová geografie (anglicky, pouze vybrané přednášky)
  • Rozvojová ekonomie (anglicky, pouze vybrané přednášky)
  • Úvod fo foresightu (anglicky, pouze vybrané přednášky)

Vzdělání

2012 – 2019 (Ph.D.)

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia

2010 – 2012 (Mgr.)

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
navazující magisterský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia a souběžné doplňující studium učitelství geografie

2007 – 2010 (Bc.)

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
bakalářský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia

Profesní činnost

Od 2017

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií
– akademický pracovník (asistent)

Od 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií
– administrace projektu Erasmus Mundus 
– koordinátor pro anglický magisterský studijní program International Development Studies

Od 2011

Maendeleo, z.s.
– předseda, vedoucí projektu Zemědělské mikropůjčky / Podpora farmaření

Publikace

Šerá Komlossyová, E., Schlossarek, M., Macková, L., Medová, N. 2020. One step ahead? The use of foresight by Czech and Slovak non-governmental organizations. European Journal of Futures Research volume 8 (4), 1–9.

Schlossarek, M., Medová, N. 2019. Microcredits and Poverty: Selected Issues. Proceedings of scientific works from the 20th International Scientific Conference Smolenice Castle. Slovakia: Ekonóm.

Schlossarek, M., Syrovátka, M., Vencálek, O. 2019. The importance of variables in composite indices: A contribution to the methodology and application to development indices. Social Indicators Research 145 (3), 1125–1160.

Machar, I., Schlossarek, M., Pechanec, V.,Uradnice, L., Praus, L., Sivacioglu, A. 2019. Retention Forestry Supports Bird Diversity in Managed, Temperate Hardwood Floodplain Forests. Forests 10 (4), 300.

Poprach, K., Harmáček, J., Schlossarek, M. 2019.  Are results of environmental monitoring of the middle spotted woodpecker (leiopicus medius) influenced by the method used? Fresenius Environmental Bulletin 28 (12/2019), 9044–9048.

Syrovátka, M., Schlossarek M. 2019. Measuring development with inequality: How (should) aggregate indicators of development account for inequality? Ecological Economics 164, 106320.

Schlossarek, M. 2018. The Relevance and Meaning of Charity in the Context of Microfinance. Development, Environment and Foresight, 3 (2), 107–120.

Schlossarek, M. 2018. Mikrofinance: historický vývoj a aktuální situace. In: Žwaková, E. (ed.) Rozcestník III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Schlossarek, M. 2017. Velký svět, malá planeta. Životné prostredie: Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 51 (1), 59–61.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005. 

Schlossarek, M., Harmáček, J., Pavlík, P. 2016. Ekonomický růst a lidský rozvoj v rozvojových zemích: zázračný, nebo začarovaný kruh? Politická ekonomie, 64 (6), 651–673.

Schlossarek, M. (2014). Mikrofinancování jako nástroj rozvojové spolupráce. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Zkušenosti z neziskového sektoru

Maendeleo, z.s. (spoluzakladatel a předseda organizace, práce v terénu v Tanzanii)

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (lídr projektu)

Schola Empirica (garant evaluace projektu Učíme se podnikavosti, spoludesignování evaluací dalších projektů, mimo jiné Eduzměna)

Nadace OSF (konzultant neziskových organizací Rodina v centru a Hnutí Brontosaurus v projektu Stronger Roots)

Zkušenosti ze zahraničí*

*Pouze aktivní účast na konfereních a pracovní pobyty delší než jeden měsíc

28.-29. 11. 2019
Slovensko, Ekonomická univerzita Bratislava – aktivní účast na konferenci: International Relations 2019, Current Issues of World Economy and Politics

7/2019 – 8/2019
Tanzanie – projekt Maendelea: Podpora farmaření

7/2017 – 10/2017
Zambia Catholic University: studijní pobyt, výuka, výzkum zaměřený na mikrofinance

9/2016 – 10/2016
Ruhr-Universität Bochum: účast na seminářích o financování vědy a výuky, příprava projektové žádosti (Erasmus Mundus)

6/2015 – 8/2015 a 1/2017
Tanzanie – projekt Maendelea: Podpora farmaření

7. – 8. 7. 2014
Velká Británie, University of Birmingham – aktivní účast na konferenci: Why Charity?

6/2013 – 8/2013 a 7/2014 – 9/2014
Tanzanie – stáž v TCCIA – SACCOs, projekt Maendelea: Zemědělské mikropůjčky / Podpora farmaření

7/2012 – 8/2012
Tanzanie – projekt Maendelea: Zemědělské mikropůjčky

6/2011 – 9/2011
Tanzanie – výzkum pro diplomovou práci, dobrovolník o.s. Bez Mámy a International Humanity

Vedení kvalifikačních prací

Odborné zájmy: mikrofinance, svépomocné a spořící skupiny, multidimensionální indikátory rozvoje a chudoby, intervence ve vzdělávání, metody ekonomické evaluace

Možnosti zaměření BP, DP: viz výše odborné zájmy + nad jejich rámec: komunitní rozvoj, družstevnictví, fair trade, Západní Sahara, rozvojová problematika Afriky