SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – červen 2021

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 7. – 11. 6. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení budou v nejbližších dnech vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: vzhledem k nedobré epidemiologické situaci se práce budou odevzdávat elektronicky a to do vypsaného termínu (kalendář na stránkách katedry), tedy do 8. 4. 2021.

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

  1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín
  2. nahrát práci elektronicky do IS STAG a vygenerovat „Údaj o kvalifikační práci studenta“. Údaj nepodepisujte (podepíšete ho u obhajob), ale zašlete tento údaj do stanoveného termínu, tedy do 8. 4. 2021na e-mail: marie.businova@upol.cz. To, že jsem údaj převzala a je vše v pořádku vám bude do dvou pracovních dnů potvrzeno e-mailem. Přijde vám tedy potvrzení, že jste práci v pořádku odevzdali.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu a vygeneruje a odešle údaj o kvalifikační práci, není již možné práci editovat.

Vlastní práci pak student odevzdá v jednom výtisku, podepsanou s vevázaným „Zadáním kvalifikační práce“ a zároveň 1 x na datovém nosiči a to v den obhajoby, před jejím započetím na sekretariát katedry, kde zároveň podepíše mnou připravený „Údaj o kvalifikační práci“.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf