MRES/PRAK 1 – možnost individuálního splnění předmětu

Bohužel, pandemická situace se spíše zhoršuje. Nabízím proto studentům, zapsaným na můj předmět PRAK 1 (exkurze) možnost splnit si předmět individuálně. Je možné, že se do léta situace ještě nějak změní, v tom případě exkurze pro zájemce budou, ale tuto šanci nevidím realisticky (spíše si myslím, že celý letní semestr bohužel budeme muset absolvovat online – ale třeba jsem špatný věštec…). Takže, ti, kteří chtějí mít kredity za PRAK 1 „v kapse“, budou muset individuálně splnit následující požadavky: V okolí bydliště nebo kdekoliv jinde, kde to máte rádi, si vytipujete dvě naučné stezky, vedené nějakými chráněnými územími (může být i Slovensko, samozřejmě). Obě naučné stezky si individuálně projdete v jarním období a z každé vycházky pořídíte samostatný zápis v rozsahu 1 strana textu/1 vycházku a doplníte to několika (dvě až tři) vlastoručně pořízenými fotografiemi s popisem. V zápisu bude patrné, kterou lokalitu jste prošli, jaké biotopy jste na trase zaznamenali – nutno uvést nejméně tři biotopy (při názvech je nutno se držet Katalogu biotopů ČR, autoři Chytrý a kol. 2010, je snadno k nalezení na internetu) a zapíšete, co zajímavého z přírody/krajiny jste viděli – zde prosím si zkuste především všímat jevů, o nichž jsme mluvili v předmětech Základy ekologie, Přehled biologie pro envi studia, eventuálně Krajinná ekologie. Oba zápisy ve formátu .pdf jako dva samostatné soubory mi můžete začít zasílat už nyní, deadline je 30. dubna. Zasílejte mi oba zápisy výhradně současně jako dvě přílohy jednoho mailu. Pozor, to není vše. Ke splnění předmětu budu dále ještě vyžadovat, abyste se zúčastnili online konference Venkovská krajina 2021, která se uskuteční 29. dubna pod patronací naší katedry a kde budou zvaní experti mluvit o řadě záležitostí, které bych Vám jinak ukazoval na exkurzích. Odkaz na připojení se k online konferenci zveřejním zde v týdnu od 26. dubna. Ve STAGu vypisuji termín na tento předmět – ale pozor: Nezapisujte se „předem“, dokud nemáte splněno vše – to znamená: A) ode mne mailem odsouhlasené akceptování obou zápisů z terénu plus B) splněnou účast na online konferenci. Až poté se můžete zapsat do STAGu na termín zápočtu! 

Co se týká předmětu MRES/PRAK 2, zde ještě nějakou dobu vyčkáme na vývoj pandemie, sledujte informace zde.

V případě nejasností mne kontaktujte mailem, Ivo Machar