Autor: Ivo Machar

MRS/ZEME a MRS/ZELUL

S omluvou ruším výuku ve středu 13.10., musím být celý tento den přítomen na Vědecké radě PřF. Další výuka dle rozvrhu bude ve ST 20.10. IM

Páteční ekologická exkurze z Ekologie lesa 15.10. pro zájemce

Dobrovolná exkurze (tak trochu v rámci předmětů MRS/ZEME a MRS/ZELUL) se uskuteční v pátek 15.10. do lužního lesa Litovelského Pomoraví. Busem MHD č, 20 ze zastávky Envelopa (u PřF) odjezd 7:38, příjezd v 7:58 na zastávku Horka Obecní úřad (před potravinami Hruška). Návrat dle domluvy kolem poledne. Exkurze se nekoná v případě trvalého deště. IM

PRAK 1 – pozor, nový link na přednášky ve čtvrtek

Konference proběhne elektronickou formou (online) prostřednictvím videokonferenčního nástroje Zoom.
Připojit se ke konferenci bude možné přes následující odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97561086798
POZOR: 27. 4. DOŠLO K VYNUCENÉ KMĚNĚ PŮVODNÍHO ODKAZU (TATO VERZE JE AKTUÁLNÍ A SPRÁVNÁ)

 

Program
Čtvrtek 29. dubna
8:00-9:00 Otevření a testovací provoz konferenční místnosti, zejména pro přednášející
9:00-9:15 Zahájení konference
9:15-11:55 Dopolední blok – vyzvaní přednášející (25 min prezentace, 10 min diskuze)
9:15-9:50 Tomáš Vrška (Nová role lesů v krajině. A kdo ji bude platit?)
9:50-10:25 Vít Jančák (Jak se proměnilo zemědělství Česka za posledních 30 let?)
10:25-10:45 Pauza I
10:45-11:20 Peter Mederly (Ekosystémové služby v zemědělské krajině)
11:20-11:55 Václav Zámečník (Zemědělská politika a ptáci)
11:55-12:45 Pauza II
12:45- 15:15 Odpolední blok – hostující přednášející (20 min prezentace, 5 min diskuze)
12:45-13:10 Hana Skokanová (Zlepšení konektivity zelené infrastruktury pomocí obnovy zaniklých krajinných prvků)
13:10-13:35 Jiří Danihlík, Jan Brus (Včelaření na venkově, aneb souvislost mezi krajinou a zdravím včelstev)
13:35-14:00 Jarmila Filippovová (Vývoj některých ekosystémových služeb venkovské krajiny vybraného území Hrubého Jeseníku od 18. st. po současnost)
14:00-14:15 Pauza III
14:15-14:40 Ondřej Cudlín (Hodnocení zranitelnosti a degradace (nejen) venkovské krajiny)
14:40-15:05 Pavla Pokorná (Hodnoty krajiny pohledem dětských uživatelů)
15:05-15:15 Ukončení konferenční části
15:30-16:30 Výroční schůze IALE-CZ
Pořadatelé konference:
Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ) Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta Albertov 6, 128 01 Praha | http://www.iale.cz/
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc | https://www.development.upol.cz/
Organizační výbor konference:
Ivo Machar, Tomáš Slach, Markéta Šantrůčková, Petr Maděra, Dušan Romportl, Miloslav Lapka, Alena Salašová, Zbyněk Ulčák
Organizační informace
Podoba konference
Konference proběhne elektronickou formou (online) prostřednictvím videokonferenčního nástroje Zoom.
Připojit se ke konferenci bude možné přes následující odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97561086798
POZOR: 27. 4. DOŠLO K VYNUCENÉ KMĚNĚ PŮVODNÍHO ODKAZU (TATO VERZE JE AKTUÁLNÍ A SPRÁVNÁ)