Exkurze MRS/PRAK1 a MRS/PRAK2 – možnost navýšení kapacity pro velký zájem studentů

S ohledem na velký zájem studentů, přesahujícím kapacitu obsazenosti obou předmětů, uvádím tuto info: Kapacita obou předmětů je bohužel omezena počtem sedadel v zájezdovém autobuse. Můžeme však kapacitu předmětů rozšířit tím, že místo týdenního pobytového výjezdu v červnu rozložíme jednotlivé dny exkurzí na celé jarní období a exkurze se budou realizovat na zajímavých místech Olomoucka formou jednodenních výjezdů s využitím místní hromadné dopravy. Vyzývám proto studenty, aby mi mailem sdělovali své názory na tento záměr. Definitivní rozhodnutí o navýšení či nenavýšení kapacity a o termínech exkurzí budou zveřejněny zde koncem února. Ivo Machar

Výuka nových předmětů v letním semestru

Dáváme do pozornosti nové předměty, které si můžete zapsat do rozvrhu na letní semestr.

  • Globalization, Prosperity, Sustainability (MRS/WGPS)

Předmět spočívá v diskusi o knihách na aktuální témata. Knihy se týkají vždy alespoň jednoho ze tří okruhů: globalizace a kapitalismus, prosperita a nerovnost, udržitelnost a budoucnost. Předmět je realizován formou několika seminářů, na kterých je diskutována zadaná literatura. Předmět bude vyučován v anglickém jazyce.

  • Globální zdraví (MRS/EHV) poster zde

Cílem tohoto předmětu je nabídnout studentům vhled do problematiky globálního zdraví. Získat nové vědomosti, pochopit souvislosti a principy v oblasti veřejného zdravotnictví ve světle událostí posledních let – ať už se jedná o epidemie, klimatické změny, nerovnosti, sociální media nebo migraci. Místo zaměření se na jednu geografickou oblast (např. Afrika), determinanty zdraví (např. chudoba) nebo zdravotní problém (např. obezita) bude předmět zaměřen na komplexní zhodnocení propojeného systému globálního zdraví a vstupujících determinant zdraví.

Předmět bude vyučován blokově 15. – 17.4.2021.

Odevzdání podkladů pro zadání DP

Termín pro odevzdání podkladu pro zadání diplomové práce se nemění (T: 29. 1. 2021).

Z důvodu epidemiologické situace v ČR se bude zadání kvalifikačních prací odevzdávat pouze elektronicky.

Nadále platí povinnost konzultace zadání s Vaším vedoucím bakalářské práce.

Až po odsouhlasení je možné zadání vložit do STAGu a vygenerovat podklad pro zadání kvalifikační práce. Tento podklad zašlete nepodepsaný na adresu: marie.businova@upol.cz.

Po odsouhlasení podkladu s vaším vedoucím vám vygeneruji vlastní „Zadání kvalifikační práce“, které Vám bude zasláno na e-mail. Toto zadání si uschováte pro pozdější potřebu (vevazuje se do kvalifikační práce).

Důležité upozornění!

Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy student při zadávání podkladů pro kvalifikační práci toto zadávání nedokončí – neudělá poslední krok a jeho podklad pak nelze překlopit a vygenerovat „Zadání kvalifikační práce“, dávám sem návod, jak při zadávání podkladů postupovat: https://portal.upol.cz/StagImages/SjednoceniPristupuZadavaniPodkladuVSKP.pdf 

Posledním krokem je „označení práce jako dopracované“. Jen potom lze vygenerovat zadání.