Last minute offer! Přidejte se na exkurzi!

Nabízíme všem studentům katedry volná místa na Praktiku z environmentálního managementu. Terénní exkurze se koná od 5. do 9.6. a bude letos zaměřena na obnovní management. Ukážeme si jeho různé formy na příkladech území narušených lidskou činností, seznámíme se s příklady více či méně úspěšné obnovy území po těžbě surovin jako jsou lomy, povrchové doly, rašeliniště apod. Exkurze zároveň nabídne ukázku některých maloplošných i velkoplošných chráněných území. Konkrétně navštívíme např. Brdská vřesoviště, šumavská rašeliniště, hnědouhelné velkolomy na Sokolovsku, kaolinový důl, Borkovická blata či oblast ekologické obnovy pískoven na Třeboňsku.
Celý program je k nahlédnutí tady, bližší info k podmínkám účasti, ubytování, ceně atd. pak zde.
Případní zájemci nechť se zapíší do této tabulky, nejpozději do pátku 3.6. 18h. Zapsání kurzu do STAGu vyřešíme dodatečně.
Neváhejte, program je nadupaný! B-)
Tomáš Daněk

Termín pro odevzdání kvalifikačních prací pro srpnový termín obhajob.

Termíny pro odevzdání prací pro obhajoby, které proběhnou ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2023 (jedná se o pouze opravný termín!)

29. 6. 2023 – pouze pro studenty, kteří byli přihlášeni k obhajobě v květnu 2023 a práci a) stáhli z důvodu nevyhovujících posudků, b) práci neobhájili 

pro termín 29. 6. 2023 mi práce odevzdávejte ve dnech 27., 28. a 29. 6. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hodin a 13:00 – 14:00 hodin

5. 6. 2023 – opravný termín pro  studenty, kteří neobhájili svou práci ve dřívějších termínech, případně pro studenty, kterým byl tento termín povolen vedoucím katedry z jiných závažných důvodů.

pro termín 5. 6. 2023 mi práce odevzdávejte ve dnech 1. a 2. 6. v časech 9:00 – 11:00 hodin a 13:00 – 14:00 hodin a v pondělí 5. 6. 2023 v čase od 9:00 do 12:00 hodin.

V případě nejasností mne kontaktujte na marie.businova@upol.cz

 

Sekretariát katedry

Upozorňuji studenty, že sekretariát katedry bude z důvodu školení dne 11. 5. 2023 uzavřen.