Odevzdání podkladu pro zadání kvalifikační práce

Vzhledem k mé nepřítomnosti na katedře se posouvá termín pro odevzdání zadání DP a to takto. Z původního termínu 28. 1. 2022 se posouvá na 28. 2. 2022.

Podklad pro zadání kvalifikační práce je potřeba odevzdat osobně v jednom vyhotovení, podepsaný vedoucím práce.

Podklad student odevzdá na sekretariát katedry v termínu 21. – 28. 2. v čase 9.00 – 11.00 hodin.

Po odevzdání podkladu vám údaje překlopím do STAGu a vygeneruji vlastní „Zadání diplomové práce“. Až v tomto okamžiku je vaše práce „zadaná“.

DŮLEŽITÉ: nezapomeňte práci ve STAGu označit jako dopracovanou!

Více naleznete na webu katedry : https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/02/Pravidla-pro-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce-2020.pdf