Upřesnění k programu prvního dne exkurze PRAK 1 v pondělí 6. června

Z technických důvodů se první den exkurzí PRAK 1 nepojede do Jeseníků, jak jsem původně plánoval, ale do CHKO Beskydy, odjezd zůstává stejný v 8.30 hod od fakulty.

Program bude zhruba takto:

8,30 odjezd z Olomouce – cca 1,5 hod přejezd do Beskyd

10,00 Ústí u Vsetína – přistoupí ředitel CHKO Beskydy F. Jaskula, který nás bude celý den doprovázet

10,20 parkoviště Pulčín

Okruh přes NPR Pulčín Hradisko – pískovcový pseudokras, mangement návštěvnické infrastruktury, čištění skal od náletu, likvidace invazivních druhů, historické formy krajiny, problematika ledopádů a turismu. Trasa necelé 4 km, doba exkurze 2 hodiny

12,30 odjezd autobusu z Pulčína směr Nový Hrozenkov – Vranča

13,15 příjezd na parkoviště na Kohutce, případně jen na točku autobusů v údolí Vranča a následně pěší výstup na Kohutku. Po hřebeni směr Portáš a podle časových možností sestup jednou z cest na točku autobusů ve Vranči, kde bude čekat autobus.

Oblast Kohutka Portáš – turisticky a stavebně velmi exponované území, sjezdovky a druhová ochrana rostlin (šafrány, sněženky, orchideje). Výstavba a problematika ochrany  jasoně dymnivkového, oblast výskytu velkých šelem. Ukázky historického využívání krajiny – bezlesí x les. Managementová opatření, zadržování vody – obojživelníci x sjezdové lyžování.

Trasa se na místě bude upravovat podle podmínek tak, abychom byli v 16,00 zpět u autobusu., k dispozici jsou okruhy cca 4 až 7 km s převýšením cca 350 m

Cca 16,00 odjezd autobusu z Vranči do Olomouce.

Příjezd do Olomouce cca 17,30

Doporučuji trekové boty případně pohorky a dost jídla a pití na celý den plus oblečení do terénu pro případ že bude pršet.

Ivo Machar

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

ODEVZDÁVÁNÍ BALAKÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ

DEADLINE: 6. června 2022 – 15h  – kancelář M. Bušínové – 2010. V týdnu od 30/5 noste prosím práce do kanceláře 2030 – též vždy do 15h.

Student odevzdává:

  1. 1x výtisk BP/DP v pevné vazbě s vevázaným Zadáním práce
  2. Podepsaný dokument Údaj o kvalifikační práci (vygenerovaný ze STAGu)
  3. Podepsaný datový nosič, kde je práce nahraná – nejlépe přilepený v DP/BP
  4. Nutno se zapsat na obhajobu do STAGu – stejný postup jako na zkoušku – MRS/OBHBP případně MRS/OBHDP – termín vyspaný ve STAGu je pouze orientační – přesný rozpis bude opět uveden na stránkách katedry. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky budou probíhat v týdnu od 29/8-2/9.

Soutěž diplomových/bakalářských prací

Organizace LIPKA již tradičně vyhlašuje soutěž studentských prací věnující se tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2021/2022. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci. 

Více informací

PLAKÁT

SZZ – změna v časových rozpisech

Došlo ke změně v časových rozpisech v termínu 25. 5. 2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhgoUpnmAvvRZ8qUS4pV53oVgwQd94EoMHWJgEFASYY/edit?usp=sharing

Prodloužení termínu pro odevzdání podkladu pro zadání BP

Z důvodu sportovního dne UP a čerpání dovolené se termín pro odevzdání podkladu pro zadání BP prodlužuje o týden. Podklady tedy doneste v týdnu od 16. do 19. 5. v čase od 10.00 do 11.00 hodin nebo odpoledne od 13.00 do 14.00 hodin. Podklad musí být podepsaný vedoucím  práce.