Upřesnění k výuce a zakončení předmětu BOCH – Biologické principy ochrany přírody

Přednášky – Budou probíhat přibližně po 14 dnech, předběžné termíny jsou uvedeny v textu pozvánky na Zoom (viz aktualita ze 17.2.). Případné změny budou oznámeny na stránkách katedry.

Zápočet – Bude udělen při účasti na min. 2/3 přednášek (celých). Při účasti na méně přednáškách bude zadána jednoduchá seminární práce na téma z oboru; je však nutné zúčastnit se minimálně 1/2 přednášek.

Zkouška – Pravděpodobně proběhne také online, formou jednoduchého testu s časovým limitem – bude vypsán jeden společný termín (pravděpodobně v pátek dopoledne, ve stejný čas, jako přednášky).