Zdravotní kurz – záloha

Zálohu na zdravotní kurz ve výši 2.000 Kč budu vybírat v termínu od 25. 4. do 6. 5. 2022, vždy v čase 10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin.

Ve výjimečných případech pak dle individuální domluvy.

Více informací o „Zdravotním kurzu“ naleznete Z D E

Zároveň se zálohou doneste prosím vyplněnou přihlášku, kterou naleznete Z D E