PRAK 1 – možnost splnění předmětu formou pětidenní exkurze KRNAP a Polsko

Max pět studentů, zapsaných na předmět PRAK 1, by si mohlo splnit tento předmět účastí na pětidenní exkurzi v Krkonoších (s výjezdem do Polska) v termínu 6. – 10. června 2022.

STUDENTŮM JE HRAZENA DOPRAVA AUTOBUSEM, UBYTOVÁNÍ A STRAVA, NEJSOU HRAZENY VSTUPY A LANOVKY

 

Ubytování a polopenze (obědy formou balíčků) – Bílý Hořec v Horním Lánově

 

Místa konání: bilaterální biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze, což jsou i národní parky na české i polské straně; též Ptačí oblast a EVL Krkonoše v rámci Natura 2000

(1 den lze i NP Gory Stolowe, lázně Kudowa Zdroj a japonská zahrada Jarkow)

 

(trasy a program bude přizpůsoben počasí, večery lze promítat z míst konání)

 

  1. den:

po ubytování flóra a vegetace okolo vápencového lomu KVK v Horním Lánově (genofondové plochy Správy KRNAP)

Pekelské údolí: olšiny okolo přirozeného toku, květnatá a vápnomilná bučina

Bíner: slatinná a mokřadní společenstva

(mimořádná druhové a biotopová diverzita, problémy ochrany přírody, management)

 

  1. den:

Subalpínské a alpínské polohy Z části KRNAP

Trasa: Horní Lánov – Horní Mísečky a zpět (místní dopravou na Vrbatovu boudu a zpět)

Okruh: Vrbatova bouda, nad Labským dolem, Pančava – vodopád, Labská bouda, Pramen Labe, U Čtyř pánů, ledovcový kar Kotel, Harrachovy kameny, Vrbatova bouda

(velká druhová i biotopová diverzita; naturové druhy, endemitní druhy i biotop, glaciální relikty, mrazové jevy, ledovcový kar, laviny,…… problémy ochrany přírody; možná řešení)

 

  1. den: Správa KRNAP a montánní polohy KRNAP

Trasa: Horní Lánov – Vrchlabí – Hoffmannovy Boudy – Janské Lázně – Černohorské rašeliniště – Horní Lánov

Přijetí ředitelem Správy KRNAP ve Vrchlabí (PhDr. Robinem Böhnischem) – Krtek (Krkonošské centrum ekologické výchovy: 499 456 119, e-mailová adresa: krtek@krnap.cz, turistické středisko – národopisná expozice Tři domky

u Hoffmannových Bud blízko Jánských Lázní Stezka v korunách stromů (dle času kolonáda v Janských Lázních),

Za hezkého počasí lze pořadí prohodit: ráno vyjet z Janských Lázní na Černou horu lanovkou – Černohorské rašeliniště (zóna přírodní, naučná stezka)

 

  1. den výběr trasy v Polsku:
  2. NP Gory Stolowe při hranici s ČR (návaznost na CHKO Broumovsko)

Trasa: Horní Lánov – Karlow – Kudowa Zdroj    delší trasa – započítána do kilometrů

Za hezkého počasí

Exkurze na nejvyšší bod Hejšovina (919 m n. m.) – tam po 623 schodech, zpět labyrintem skal; krásné výhledy i na CHKO Broumovsko.

Možnosti:

Návštěva infocentra NP (Kudowa Zdroj, ul. Sloneczna 31, tel. 48748661436) – seznámení s přírodními podmínkami, s druhovou a biotopovou diverzitou, problémy ochrany přírody, programovými aktivitami (aktivními i pasivními) různých věkových i profesních kategorií.

Problematika turistiky, management.

(Rozmanitá společenstva – nejznámější jsou příkré pískovcové skály různě rozpukané vlivem zvětrávání vodou a větrem, zarovnané vršky; jinde zachovalé lesní i luční porosty, rašeliniště, vodopády; na území cca 650 druhů rostlin, z nich 28 v Polsku chráněných.)

 

Prohlídka lázní (park, kolonáda, Altan milosczi – výhled na Náchod a Čechy)

 

Lewin Klodzki

Prohlídka soukromé japonské zahrady Jarkow a eventuelně ekoturisticky zajímavých sadů arónií s možností výkladu pěstování a zpracování (prodejna bioproduktů z arónií a rakytníku)

 

  1. Montánní, subalpínské a alpínské polohy NP Karkonosze

Trasa: Horní Lánov – Karpacz a zpět

Lanovkou na Kopu v 1342 m n. m. (vedlejší vrchol nejvyšší hory Krkonoš Sněžky)

pěšky: Dom Slazski – Obří sedlo, výhled Obří důl, Rownia pod Sniezka, Strzecha Akademicka, Malý Staw (ledovcové jezero), Schronicko Samotnia, kostel Wang

(velká druhové i biotopová diverzita v závislosti na nadmořské výšce, svažitosti, orientaci, vlhkostních poměrech; společenstva klimaxová i azonální ekologicky podmíněná, významné taxony; problematika nadměrné turistiky, zpevňování cest, monitoring, management)

 

  1. den:
  2. Biotopy okolo Horního Lánova: Bíner, opuštěný vápencový lom – sukcese, lom v Černém Dole
  3. PP Sluneční Stráň (Sejfy) – genofondová plocha Správy KRNAP – mokřadní společenstva

 

Náhradní program za nepřízně počasí:

Montánní polohy V části KRNAP

Trasa: Horní Lánov – Pec pod Sněžkou

Okruh: Lanovkou na Hnědý vrch – ekofarma Lesní bouda – Foreithova cesta – NS Vlčí jámy zpět do Pece pod Sněžkou přes Temný vodopád (zastávka na jediné lokalitě břízy trpasličí v Krkonoších u Čertova Mlýna ve Vlčí jámě i s cennými biotopy)

Okolí Sasanky – problematika sjezdovek a jejich zasněžování, invazivní druhy, ochrana prioritních biotopů, naturových druhů.

Zájemci, zašlete svoji závaznou přihlášku k účasti na exkurzi mailem dr. Heleně Kiliánové (helena.kilianova@upol.cz) co nejdříve, budeme volná místa obsazovat podle pořadí přihlášených. Ivo Machar