Okruhy k SZZ navazující na předmět OBEK

Co je ekologie a čím se zabývá, přístupy v ekologii a spolehlivost dat

Evoluční přístup v ekologii, evoluce na úrovni druhu i mezidruhových vztahů

Základní versus realizovaná nika, trade-off ekologický princip

Eukaryota v konceptech: mezidruhové kompetice, disturbance a predace (environmentální aplikace)

Proč je studium populací významné v environmentální praxi a jak funguje regulace populací v přírodě

Ekosystémy – dynamika toků energie a látek, stavební kameny ekosystémů

Environmentální význam hydrologického cyklu a globálních cyklů prvků

Ekologie globálního ekosystému