Info k ukončení předmětů PBES, OBEK, KREK, KRAJ

Zápočet – podmínkou pro získání zápočtu je odsouhlasení názvu a abstraktu eseje na téma spadající do daných předmětů.

Zkouška: Vypracovat krátkou esej na vybrané téma vázané k obsahu přednášek. Esej bude zaslána vyučujícímu mailem jako soubor ve formátu .pdf. Esej nesmí obsahovat gramatické a jiné jazykové chyby.

V nejasnostech mi pište dotazy mailem.

Ivo Machar