Neseďte doma, vyrazte na vycházku k mokřadům

Česká společnost ornitologická (ČSO) srdečně zve na oslavu Světového dne mokřadů, kterým si 2. února  připomeneme podepsání Úmluvy o mokřadech (1971), majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti si pro vás dobrovolníci (profesionální i amatérští ornitologové) připravili rekordních 30 vycházek do nejrůznějších mokřadních lokalit, od těch městských až po mokřady mezinárodního významu, spadající pod ochranu výše zmíněné Ramsarské úmluvy.
 
Většina akcí se uskuteční o daném víkendu, najdete ale i pár výjimek – první vycházka je již 28. ledna, poslední 4. března. Jejich seznam najdete na stránkách ČSO.