Odevzdávání podkladů pro zadání DP

Vzhledem k výjezdnímu zasedání katedry, kdy ve dnech 23. – 25. 1. 2023 bude sekretariát katedry uzavřen se prodlužuje termín pro odevzdání podkladů pro zadání  DP do 3. 2. 2023.