EHV – GLOBÁLNÍ ZDRAVÍ 2

Předmět Globální zdraví 2 bude v letní semestru opět vyučovat Gabriel Guliš (University of Southern Denmark) blokově:

  • 15. – 17. března – Olomouc – 9:00 – 17:00 – výuka na CMTF – Kateřinská
  • 31. března – online prezentace – 9:00 – 12:00
  • 3. – 4. května – Olomouc – výuka na Přf – 9:00 – 17:00 – 6014 (velká zasedačka děkanát)

Podrobnější informace zde