Pozvánka na Prague Summer Schools

Sdílíme pozvánku na 16. ročník Prague Summer Schools, konkrétně na Summer School on Conscious Business: from Greed to Sustainability. Událost se koná mezi 4. a 11. červencem 2020 v Praze, do konce ledna je vstup na akci za zvýhodněnou cenu. Více informací zde

Zrušení výuky MRS/PRZP dne 12. 12. 2019

Vážení studenti,

z důvodu nemoci Mgr. Dominiky Kovaříkové bude zrušena zítřejší výuka MRS/PRZP (8:00 – 9:30). V případě dotazů ohledně zkoušky, výuky, apod. kontaktujte přímo vyučující.

 

Odevzdávání kvalifikačních prací na obhajoby v únoru 2020

Práce je možné odevzdat na sekretariátu Katedry rozvojových a environmentálních studií a to v těchto termínech:

Středa 11. 12. 2019:         9.00 – 12.00

Čtvrtek 12. 12. 2019:       9.00 – 11.00

Pátek 13. 12. 2019:         10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00

Pondělí 16. 12. 2019:     10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00

Práce odevzdávejte ve dvou vyhotoveních. Práci je potřeba podepsat. Spolu s prací odevzdejte datový nosič, na kterém je práce nahrána.

Před odevzdáním práce je třeba práci nahrát do STAGu a vytisknout údaj o kvalifikační práci studenta. Ten podepsat a v jednom vyhotovení odevzdat spolu s prací. Bez tohoto formuláře není možné práci převzít.

Důležité:  na obhajobu kvalifikační práce je nutné se přihlásit přes STAG, stejně jako na zkoušku. (Nestačí si ji zapsat v předzápise, je nutné se přihlásit na konkrétní vypsaný termín). Bez přihlášení není možné k obhajobě nastoupit.

Stejně tak na SZZ je nutné se přihlásit přes STAG jako na zkoušku a student si musí zapsat všechny čtyři okruhy.

 

 

 

Pozvánka na konferenci VIVA AFRICA 2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

přijměte prosím pozvání na 11. ročník mezinárodní konference afrických studií VIVA AFRICA 2019, který pořádá Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Metropolitní Univerzitou Praha pod záštitou České asociace pro africká studia ve dnech 28.-29. listopadu 2019 v kapli Božího těla (Umělecké centrum UP Olomouc). Více informací: www.vivaafrica.cz.