Archiv autora: Barbora Frlickova

Výuka nových předmětů v letním semestru

Dáváme do pozornosti nové předměty, které si můžete zapsat do rozvrhu na letní semestr.

  • Globalization, Prosperity, Sustainability (MRS/WGPS)

Předmět spočívá v diskusi o knihách na aktuální témata. Knihy se týkají vždy alespoň jednoho ze tří okruhů: globalizace a kapitalismus, prosperita a nerovnost, udržitelnost a budoucnost. Předmět je realizován formou několika seminářů, na kterých je diskutována zadaná literatura. Předmět bude vyučován v anglickém jazyce.

  • Globální zdraví (MRS/EHV) poster zde

Cílem tohoto předmětu je nabídnout studentům vhled do problematiky globálního zdraví. Získat nové vědomosti, pochopit souvislosti a principy v oblasti veřejného zdravotnictví ve světle událostí posledních let – ať už se jedná o epidemie, klimatické změny, nerovnosti, sociální media nebo migraci. Místo zaměření se na jednu geografickou oblast (např. Afrika), determinanty zdraví (např. chudoba) nebo zdravotní problém (např. obezita) bude předmět zaměřen na komplexní zhodnocení propojeného systému globálního zdraví a vstupujících determinant zdraví.

Předmět bude vyučován blokově 15. – 17.4.2021.

Nabídka stáže

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě nabízi stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáže se předpokládá od 15/02/2021 do 15/07/2021.
Platnost nabídky je do 18/12/2020. Hlaste se na: marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v EN. Vybraný student obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 CZK/měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK plus cestovní pojištění.

 

Summit Světových škol: Voda nad zlato?

Srdečně vás zveme na Summit Světových škol: Voda nad zlato? – jak souvisí voda a změna klimatu, který se koná online v úterý 10. listopadu.
✅Odpolední program určený studentům VŠ a pedagogům:
1. blok webinářů: 14:00 – 15:30
o 1) Environmentální žal a jak s ním naložit (Zdeňka Voštová)
o 2) Učíme se venku (ADRA o.p.s., Tereza – vzdělávací centrum, Alena Kohoutová)
o 3) Jak pracovat s daty ve výuce změny klimatu? (Fakta o Klimatu, Ondráš Přibyla)
✅2. blok webinářů 16:00 – 17:30
o 4) Klima se mění – pojďte o tom učit! (Varianty, Veronika Ambrozyová)
o 5) Rozdělení vody na Zemi, virtuální voda, sucho (ARPOK, Johana Krajčírová)
o 6) Badatelské projekty o současných proměnách v krajině (Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, Michal Medek)
➡️Více informací a přihlášku naleznete zde.

 

ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, odevzdávejte na studijním oddělení do konce listopadu. Po dobu uzavření budovy pro studenty zasílejte poštou, popř. vhoďte u vchodu do hlavní budovy fakulty do biblioboxu (předání vhozených dokumentů studijnímu oddělení je zajištěno).

 

  • 1
  • 2
  • 5