Autor: Jiří Pánek

EduChange: Developing outdoor activities for learning about sustainability issues

Milé studentky, milí studenti, 

nabízíme Vám možnost účastnit se mezinárodního projektu/kurzu, který se soustředí na využívání moderních technologií a vzdělávacích aktivit v environmentálním vzdělávání. Celý kurz bude online v angličtině a je možné si jej nechat zapsat jako C předmět MRS/EDC (4 kredity)

Více informací najdete v tomto letáku, či pište na jiri.panek@upol.cz. Začínáme již 5. října!

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ SZZ A OBHAJOB

Z důvodu epidemiologické situace v ČR dochází ke změnám v termínech odevzdání a postupech odevzdání kvalifikačních prací.

Práce se budou odevzdávat pouze elektronicky. Elektronickým odevzdáním je myšleno nahrání práce do STAGu a to do termínu 7.5.2020 (termín pro odevzdání na srpnové obhajoby je 3. 7. 2020).

Práce se budou odevzdávat i fyzicky, a to v den obhajob (student k obhajobě donese jeden výtisk kvalifikační práce s datovým nosičem a „Údajem o kvalifikační práci“. Tento údaj si student vygeneruje ze STAGu při nahrávání kvalifikační práce. Údaj podepíše a vloží do kvalifikační práce.

Kvalifikační práce musí být svázaná v pevné vazbě a datový nosič označen (jméno studenta, zda se jedná o BP či DP a název práce).

Na SZZ a obhajoby je potřeba se přihlásit přes STAG a to stejně jako na zkoušku. Termín státnic a obhajob bude 29.6.-3.7.2020. Termín zápisu a odzápisu je 7.5.2020.

U SZZ si musí student zapsat zároveň všechny čtyři okruhy – tedy tři povinné a jeden volitelný.

Znovu upozorňujeme, že NESTAČÍ, ŽE SI STUDENT ZAPSAL PŘEDMĚTY SZZ ČI OBHAJOBU V PŘEDZÁPISU! JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT NA KONKRÉTNÍ VYPSANÝ TERMÍN SZZ VE STAGu!

Termín odevzdání zadání bakalářských prací.

Termín pro odevzdání podkladu pro zadání kvalifikační práce se nemění.

Z důvodu epidemiologické situace v ČR se bude zadání kvalifikačních prací odevzdávat pouze elektronicky.

Nadále platí povinnost konzultace zadání s Vaším vedoucím bakalářské práce.

Až po odsouhlasení je možné zadání vložit do STAGu a vygenerovat podklad pro zadání kvalifikační práce. Tento podklad zašlete nepodepsaný na adresu: marie.businova@upol.cz.

Po odsouhlasení podkladu s vaším vedoucím vám vygeneruji vlastní „Zadání kvalifikační práce“, které Vám bude zasláno na e-mail. Toto zadání si uschováte pro pozdější potřebu (vevazuje se do kvalifikační práce).

Nabídka stáže v Ženevě

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybraným zájemcům stáže na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví.
Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáží se předpokládá od 17/02/2020 do 10/07/2020.

Platnost nabídky je do 22/11/2019. Studenti nechť se k tomuto termínu hlásí na email adresu marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v EN. Vybraní studenti obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 CZK/měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK plus cestovní pojištění.

Výběrové řízení na zahraniční exkurzi EduChange (Nizozemsko a Norsko)

Realizační tým projektu EduChange, který je uskutečňován v rámci programu Erasmus+ vyhlašuje konkurz

… pro zájemce o:

 • tvorbu inovativních metod a ve vzdělávání o klimatické změně (playful learning)
 • terénní exkurze v zahraničí, obohacené o využití virtuálních technologií
 • práci ve smíšených kolektivech (akademici – vysokoškolští studenti – středoškolští studenti)
 • projektovou činnost cizojazyčném prostředí

Cílem projektu je hledat atraktivní, interaktivní způsoby vzdělávání o klimatické změně, které nejsou primárně založeny na standardní výuce. Chceme těžko představitelné, abstraktní a zkušenosti vzdálené poznatky o změně klimatu vztáhnout na lokální úroveň a na praktických příkladech v různých zemích ukázat, co znamená tento fenomén v realitě. Učitelé a studenti, sdružení v malých mezinárodních týmech, budou společně hledat nové přístupy k dopadům změny klimatu, které se následně pokusí přeměnit v reálné výukové postupy. Můžete se těšit na e-learningové platformy, multimediální online mapy, GeoGames, ukázky virtuální reality a mnoho dalších.

Kde, kdy a co?

 • terénní exkurze: Utrecht, Nizozemsko (23. 2. – 1. 3. 2020)
 • studentská konference (ScienceJam)Trondheimu, Norsko – 10. – 16. května 2020

Pro koho a za co?

 • studenti MRES, ESUR, MRS (hlavně pro zájemce o GRV či EVVO), učitelské obory geografie, či KGI
 • kurz za 4 kredity – MRS/EDC
 • studenti mají hrazenou cestu, ubytování a dostanou drobné kapesné na stravu

Přihláška

 • zájemci nechť pošlou krátké CV a krátký motivační dopis v anglickém jazyce (obojí maximálně jedna strana A4) na adresu jiri.panek@upol.cz
 • Informační schůzka pro zájemce: 11. 11. 2019 v 11.00 na LP 2.027, popř. info na EduChange.net či u účastníků předchozích ročníků. 
 • Deadline přihlášek: 18. 11. 2019 (23:59)     
 • Přijímací pohovor: 22. 11. 2019 (dopoledne na KGI)