DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ SZZ A OBHAJOB

Z důvodu epidemiologické situace v ČR dochází ke změnám v termínech odevzdání a postupech odevzdání kvalifikačních prací.

Práce se budou odevzdávat pouze elektronicky. Elektronickým odevzdáním je myšleno nahrání práce do STAGu a to do termínu 7.5.2020 (termín pro odevzdání na srpnové obhajoby je 3. 7. 2020).

Práce se budou odevzdávat i fyzicky, a to v den obhajob (student k obhajobě donese jeden výtisk kvalifikační práce s datovým nosičem a „Údajem o kvalifikační práci“. Tento údaj si student vygeneruje ze STAGu při nahrávání kvalifikační práce. Údaj podepíše a vloží do kvalifikační práce.

Kvalifikační práce musí být svázaná v pevné vazbě a datový nosič označen (jméno studenta, zda se jedná o BP či DP a název práce).

Na SZZ a obhajoby je potřeba se přihlásit přes STAG a to stejně jako na zkoušku. Termín státnic a obhajob bude 29.6.-3.7.2020. Termín zápisu a odzápisu je 7.5.2020.

U SZZ si musí student zapsat zároveň všechny čtyři okruhy – tedy tři povinné a jeden volitelný.

Znovu upozorňujeme, že NESTAČÍ, ŽE SI STUDENT ZAPSAL PŘEDMĚTY SZZ ČI OBHAJOBU V PŘEDZÁPISU! JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT NA KONKRÉTNÍ VYPSANÝ TERMÍN SZZ VE STAGu!