Autor: Jiří Pánek

Výběrové řízení na zahraniční exkurzi EduChange (Nizozemsko a Norsko)

Realizační tým projektu EduChange, který je uskutečňován v rámci programu Erasmus+ vyhlašuje konkurz

… pro zájemce o:

 • tvorbu inovativních metod a ve vzdělávání o klimatické změně (playful learning)
 • terénní exkurze v zahraničí, obohacené o využití virtuálních technologií
 • práci ve smíšených kolektivech (akademici – vysokoškolští studenti – středoškolští studenti)
 • projektovou činnost cizojazyčném prostředí

Cílem projektu je hledat atraktivní, interaktivní způsoby vzdělávání o klimatické změně, které nejsou primárně založeny na standardní výuce. Chceme těžko představitelné, abstraktní a zkušenosti vzdálené poznatky o změně klimatu vztáhnout na lokální úroveň a na praktických příkladech v různých zemích ukázat, co znamená tento fenomén v realitě. Učitelé a studenti, sdružení v malých mezinárodních týmech, budou společně hledat nové přístupy k dopadům změny klimatu, které se následně pokusí přeměnit v reálné výukové postupy. Můžete se těšit na e-learningové platformy, multimediální online mapy, GeoGames, ukázky virtuální reality a mnoho dalších.

Kde, kdy a co?

 • terénní exkurze: Utrecht, Nizozemsko (23. 2. – 1. 3. 2020)
 • studentská konference (ScienceJam)Trondheimu, Norsko – 10. – 16. května 2020

Pro koho a za co?

 • studenti MRES, ESUR, MRS (hlavně pro zájemce o GRV či EVVO), učitelské obory geografie, či KGI
 • kurz za 4 kredity – MRS/EDC
 • studenti mají hrazenou cestu, ubytování a dostanou drobné kapesné na stravu

Přihláška

 • zájemci nechť pošlou krátké CV a krátký motivační dopis v anglickém jazyce (obojí maximálně jedna strana A4) na adresu jiri.panek@upol.cz
 • Informační schůzka pro zájemce: 11. 11. 2019 v 11.00 na LP 2.027, popř. info na EduChange.net či u účastníků předchozích ročníků. 
 • Deadline přihlášek: 18. 11. 2019 (23:59)     
 • Přijímací pohovor: 22. 11. 2019 (dopoledne na KGI)

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense 2019

Rádi bychom Vás  informovali o 22. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019, která je zveřejněna v rámci Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019.

Nejlepší diplomové a disertační práce

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Kromě ocenění získávájí vítěžové také finační odměnu. Chcete se také stát držiteli prestižního ocenění?

Uzávěrka pro podání návrhů: do 15. 11. 2019

Pro bližší informace viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni

Příjem přihlášek: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens/soutezni-kategorie/studenti.html

Více: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X.

Aktuálně byl spuštěn příjem přihlášek na jubilejní Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X.

Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzávěrka přihlášek: do 9. 12. 2019

Termín: 16. – 18. 12. 2019

Vložné: Kč 1900 (EUR 79)

Instrukce pro formátování textu k publikování: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Vybrané texty budou nad rámec konferenčního sborníku publikovány journalu AD ALTA, ISSN 1804-7890 vedeném ve Web of Science (ESCI).

 

Pozvánka na festival GRV – „Klima se mění. A co my?“

Sdílíme pozvánku na zajímavý seminář „Klima se mění. A co my?

Jaká je role ČR v řešení globálních výzev a ve zmírňování dopadů klimatických změn ve světě? Co pomáhá mladým lidem i široké veřejnosti porozumět otázkám klimatu a jeho celosvětové ochrany? Jak může k ochraně klimatu ve světě přispět občanská společnost a každý z nás?

Odpovědi na tyto otázky budou v rámci panelové diskuze a následných praktických workshopů hledat zástupci institucí a organizací, odborníci, ale také žáci a jejich pedagogové dne 20. 11. 2019 od 13:00 – 16:30 v Praze.
Program zde.