Upřesnění k programu prvního dne exkurze PRAK 1 v pondělí 6. června

Z technických důvodů se první den exkurzí PRAK 1 nepojede do Jeseníků, jak jsem původně plánoval, ale do CHKO Beskydy, odjezd zůstává stejný v 8.30 hod od fakulty.

Program bude zhruba takto:

8,30 odjezd z Olomouce – cca 1,5 hod přejezd do Beskyd

10,00 Ústí u Vsetína – přistoupí ředitel CHKO Beskydy F. Jaskula, který nás bude celý den doprovázet

10,20 parkoviště Pulčín

Okruh přes NPR Pulčín Hradisko – pískovcový pseudokras, mangement návštěvnické infrastruktury, čištění skal od náletu, likvidace invazivních druhů, historické formy krajiny, problematika ledopádů a turismu. Trasa necelé 4 km, doba exkurze 2 hodiny

12,30 odjezd autobusu z Pulčína směr Nový Hrozenkov – Vranča

13,15 příjezd na parkoviště na Kohutce, případně jen na točku autobusů v údolí Vranča a následně pěší výstup na Kohutku. Po hřebeni směr Portáš a podle časových možností sestup jednou z cest na točku autobusů ve Vranči, kde bude čekat autobus.

Oblast Kohutka Portáš – turisticky a stavebně velmi exponované území, sjezdovky a druhová ochrana rostlin (šafrány, sněženky, orchideje). Výstavba a problematika ochrany  jasoně dymnivkového, oblast výskytu velkých šelem. Ukázky historického využívání krajiny – bezlesí x les. Managementová opatření, zadržování vody – obojživelníci x sjezdové lyžování.

Trasa se na místě bude upravovat podle podmínek tak, abychom byli v 16,00 zpět u autobusu., k dispozici jsou okruhy cca 4 až 7 km s převýšením cca 350 m

Cca 16,00 odjezd autobusu z Vranči do Olomouce.

Příjezd do Olomouce cca 17,30

Doporučuji trekové boty případně pohorky a dost jídla a pití na celý den plus oblečení do terénu pro případ že bude pršet.

Ivo Machar