Hledá se stážista do „Green Office“

Univerzita Palackého v Olomouci

Pracoviště:

Jsme nově založené oddělení udržitelnosti, které funguje od května 2021. Začínáme zavádět principy udržitelnosti do chodu univerzity. Nedávno byla na UP schválena Strategie udržitelného rozvoje a Akční plán na roky 2022-2023, ve kterém si klademe cíle na příští dva roky. Pořádáme také vzdělávací akce, workshopy, swapy, benefiční akce, spolupracujeme s fakultami, studenty a dalšími katedrami a externími partnery.

Pracovní pozice: Stážista v “zelené” kanceláři

Povinnosti a odpovědnosti:

– Podpora oddělení ve všech činnostech souvisejících s udržitelným rozvojem.

– Naplňování strategie udržitelnosti UP a akčního plánu.

– Provádění analýz na úrovni UP, ČR a celosvětové.

– Pořádání vzdělávacích, osvětových a popularizačních akcí.

– Psaní reportů, zpráv a aktualizací strategie.

– Účast a prezentování na konferencích, seminářích a workshopech, networking a národní i mezinárodní spolupráce.

Studijní obor/obory:

– environmentální vědy, udržitelnost, mezinárodní vztahy, geografie

Odborné kompetence:

– Znalosti v oblasti udržitelnosti/SDGs

– Základní znalosti národních a evropských strategií (Green deal, Fit for 55, zprávy IPCC)

– Znalosti v oblasti oběhového hospodářství výhodou

Klíčové kompetence/jazykové dovednosti:

– Angličtina – B2-C2 – Středně pokročilý (vyžadováno)

Klíčové kompetence/Počítačové dovednosti:

– znalost MS Office

– zkušenosti se zpracováním a vyhodnocováním dat výhodou

Klíčové kompetence/jiné:

  • Nadšení pro environmentální a sociální udržitelnost
  • Dobré komunikační a mezilidské dovednosti
  • Dobré písemné i verbální komunikační schopnosti
  • Dobré organizační schopnosti
  • Schopnost porozumět a implementovat interní procesy
  • Pozitivní a proaktivní přístup
  • Flexibilní přístup
  • Společenský přístup a dobré týmové schopnosti
  • Schopnost efektivně multi-tasking
  • Schopnost rychle se učit a rozvíjet nové i stávající dovednosti

V případě zájmu kontaktujte přímo Zuzku Huňkovou – zuzana.hunkova@upol.cz