Termín pro odevzdání kvalifikačních prací pro srpnový termín obhajob.

Termíny pro odevzdání prací pro obhajoby, které proběhnou ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2023 (jedná se o pouze opravný termín!)

29. 6. 2023 – pouze pro studenty, kteří byli přihlášeni k obhajobě v květnu 2023 a práci a) stáhli z důvodu nevyhovujících posudků, b) práci neobhájili 

pro termín 29. 6. 2023 mi práce odevzdávejte ve dnech 27., 28. a 29. 6. 2023 v čase 9:00 – 11:00 hodin a 13:00 – 14:00 hodin

5. 6. 2023 – opravný termín pro  studenty, kteří neobhájili svou práci ve dřívějších termínech, případně pro studenty, kterým byl tento termín povolen vedoucím katedry z jiných závažných důvodů.

pro termín 5. 6. 2023 mi práce odevzdávejte ve dnech 1. a 2. 6. v časech 9:00 – 11:00 hodin a 13:00 – 14:00 hodin a v pondělí 5. 6. 2023 v čase od 9:00 do 12:00 hodin.

V případě nejasností mne kontaktujte na marie.businova@upol.cz