Last minute offer! Přidejte se na exkurzi!

Nabízíme všem studentům katedry volná místa na Praktiku z environmentálního managementu. Terénní exkurze se koná od 5. do 9.6. a bude letos zaměřena na obnovní management. Ukážeme si jeho různé formy na příkladech území narušených lidskou činností, seznámíme se s příklady více či méně úspěšné obnovy území po těžbě surovin jako jsou lomy, povrchové doly, rašeliniště apod. Exkurze zároveň nabídne ukázku některých maloplošných i velkoplošných chráněných území. Konkrétně navštívíme např. Brdská vřesoviště, šumavská rašeliniště, hnědouhelné velkolomy na Sokolovsku, kaolinový důl, Borkovická blata či oblast ekologické obnovy pískoven na Třeboňsku.
Celý program je k nahlédnutí tady, bližší info k podmínkám účasti, ubytování, ceně atd. pak zde.
Případní zájemci nechť se zapíší do této tabulky, nejpozději do pátku 3.6. 18h. Zapsání kurzu do STAGu vyřešíme dodatečně.
Neváhejte, program je nadupaný! B-)
Tomáš Daněk