Seznam přihlášených na obhajoby kvalifikačních prací v termínu 29. 6. – 3. 7. 2020

seznam odevzdaných bakalářských prací zde

seznam odevzdaných diplomových prací zde

seznam odevzdaných diplomových prací – FED  zde

Na státnice jsou přihlášeni všichni ti, kteří se přihlásili na vypsaný zkouškový termín (všechny čtyři okruhy v případě kompletních SZZ a nebo jednotlivý okruh v případě opravného termínu)

Časové rozpisy budou v nejbližší době uveřejněny na webu katedry. Vzhledem k počtu přihlášených budou státnice a obhajoby probíhat celý týden (29. 6. – 3. 7. 2020).