Kursy pro studenty, kteří připravují kvalifikační práci (bakalářku či diplomku)

Vážení studenti, doporučuji Vám absolvovat kursy o využívání Web of Science (viz níže) pro účely zpracování literatury k vaší kvalifikační práci. Zdraví Ivo Machar

Vážení uživatelé,

  Vkvětnu se můžete zúčastnit hned několika online školení zaměřených na Web of Science:

Web of Science Core Collection – základní kurz (11. 5. – 13.30)
Web of Science Core Collection  II – pokročilé techniky (18. 5. – 10.00)
Journal and Highly Cited Data (21. 5. – 10.00)
Jak uspořit tisíce hodin pro váš výzkum (25. 5. – 13.30)
Chtěli byste, aby vaše publikace ve WOS byly dobře vyhledatelné? (26. 5. – 13.30)
Najdete ty pravé články? (27. 5. – 13.30)

Podrobné informace a možnost přihlášení se na webináře naleznete na stránce https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk.

Za Knihovnu UP
Michaela Pastorová