Rozvojová spolupráce v praxi

  • Cílem GRV projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) v Olomouci: „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“ je: a) obohacení znalostí studentů a studentek o praktické zkušenosti z projektů Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR, rozvojové spolupráce EU, mezinárodních organizací a také místních iniciativ, realizovaných v prioritních zemích; b) následná osvěta skrze besedy, vzdělávací aktivity a také mediální výstupy.

    Propojování teorie a praxe přímo v místě projektů a následná diskuse o výsledcích i překážkách je předpokladem pro realizaci osvětových aktivit, směřujících ke zvyšování povědomí studentů SŠ, VŠ a veřejnosti o rozvojové problematice tak, aby nedocházelo ke zkreslování obrazu rozvojových regionů. Kvalita a citlivost je posílena pomocí přípravných seminářů, průběžných debriefingů a konzultací s expertkou v oblasti komunikace rozvojových témat v médiích. Exkurze jsou spolufinancovány Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

  • Exkurze Moldavsko 2015
  • Exkurze Bosna a Hercegovina 2017
  • Exkurze Gruzie 2018
  • Exkurze Moldavsko 2019

 

Donor GRV projektu: