Exkurze Gruzie 2018

Cílem projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) v Olomouci: „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“ je: a) obohacení znalostí studentů a studentek o praktické zkušenosti z projektů Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR, rozvojové spolupráce EU, mezinárodních organizací a také místních iniciativ, realizovaných v prioritních zemích; b) následná osvěta skrze besedy, vzdělávací aktivity a také mediální výstupy. Propojování teorie a praxe přímo v místě projektů a následná diskuse o výsledcích i překážkách je předpokladem pro realizaci osvětových aktivit, směřujících ke zvyšování povědomí studentů SŠ, VŠ a veřejnosti o rozvojové problematice tak, aby nedocházelo ke zkreslování obrazu rozvojových regionů.  Kvalita a citlivost je posílena pomocí přípravných seminářů, průběžných debriefingů a konzultací s expertkou v oblasti komunikace rozvojových témat v médiích. Exkurze jsou spolufinancovány Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Koncem června 2018 se uskuteční studijní cesta do Gruzie v rozsahu 10 dní. Gruzie patří mezi programové země české Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury (ČRA) v sektorech zemědělství, rozvoje kapacit místních samospráv, podpory zaměstnanosti, drobného podnikání, ale také občanské společnosti.

Studenti a studentky budou v průběhu cesty konfrontovat své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Budou mít tak možnost poznat a diskutovat problémy, se kterými se realizátoři projektů rozvojové spolupráce v Gruzii setkávají.

Během studijní cesty bude pravidelně probíhat reflexe a navázání znalostí získaných z praxe na teoretické vědomosti z výuky. Pod vedením profesionální žurnalistky pak budou studenti a studentky po návratu z cesty přetavovat své zkušenosti v praktické aktivity, ať už osvětového, edukativního či mediálního charakteru. Budou přitom aplikovat poznatky nabyté z přípravného workshopu rozvojové žurnalistiky.

 

 

Předběžný program studijní cesty (výčet není konečný):

  • Velvyslanectví ČR v Gruzii – vztahy ČR s Gruzií, úvod do problematiky Gruzie coby projektové země ZRS ČR, přehled realizovaných projektů, vč. malých lokálních projektů;
  • The Delegation of the European Union to Georgia – Gruzie z pohledu Evropské unie, programy realizované v rámci Východního Partnerství;
  • UNDP – návštěva místního zastoupení UNDP i projektů realizovaných v regionech;
  • GLEN – dobrovolnický projekt realizovaný za podpory ČRA;
  • Charita ČR – návštěva realizovaných projektů podpořených z ČRA (např. zemědělské projekty či podpora rozvoje kapacit místních samospráv);
  • Člověk v tísni – projekty v oblasti podpory drobného podnikání a spolupráce mezi zemědělci, rozvoj občanské společnosti;
  • DRONI – programy pro mládež, podpora občanské participace, projekty zaměřené na mladou společnost v oblasti budování kapacit, zaměstnanosti, vytváření pracovních příležitostí, ad.;
  • UNHCR;
  • OSCE;
  • Různé transformační projekty a další aktuálně realizované projekty, iniciativy.