Exkurze Moldavsko 2019

Cílem GRV projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) v Olomouci: „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“ je: a) obohacení znalostí studentů a studentek o praktické zkušenosti z projektů Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR, rozvojové spolupráce EU, mezinárodních organizací a také místních iniciativ, realizovaných v prioritních zemích; b) následná osvěta skrze besedy, vzdělávací aktivity a také mediální výstupy.

Propojování teorie a praxe přímo v místě projektů a následná diskuse o výsledcích i překážkách je předpokladem pro realizaci osvětových aktivit, směřujících ke zvyšování povědomí studentů SŠ, VŠ a veřejnosti o rozvojové problematice tak, aby nedocházelo ke zkreslování obrazu rozvojových regionů. Kvalita a citlivost je posílena pomocí přípravných seminářů, průběžných debriefingů a konzultací s expertkou v oblasti komunikace rozvojových témat v médiích. Exkurze jsou spolufinancovány Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

 

V období 6.–14. června 2019 studenti a studentky KRES vyjeli na studijní cestu / terénní exkurzi do Moldavska v rozsahu 9 dní. Moldavsko patří mezi programové země české Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury (ČRA) v sektorech zemědělství, zdraví, vody a sanity, rozvoje kapacit místních samospráv, podpory zaměstnanosti, podpory mládeže, ale také občanské společnosti.

Studenti a studentky v průběhu cesty konfrontovali své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Měli také možnost poznat a diskutovat problémy, se kterými se realizátoři projektů rozvojové spolupráce v Moldavsku setkávají.

Během studijní cesty pravidelně probíhali reflexe a navázání znalostí získaných z praxe na teoretické vědomosti z výuky. Pod vedením profesionální žurnalistky studenti a studentky po návratu z cesty přetaví své zkušenosti v praktické aktivity, ať už osvětového, edukativního či mediálního charakteru. Aplikují přitom poznatky nabyté z přípravného workshopu rozvojové žurnalistiky.

Již v minulosti (v roce 2015) absolvovali studentky a studenti KRES terénní exkurzi do Moldavska, a to v rámci Evropského roku rozvoje. Takto vypadal program jejich návštěvy, takto mediální výstupy a takto sumární plakát z exkurze.

  

Program studijní cesty:

  • Velvyslanectví ČR v Moldavsku – vztahy ČR s Moldavskou republikou, úvod do problematiky Moldavska coby programové země ZRS ČR, přehled realizovaných projektů, vč. malých lokálních projektů;
  • The Delegation of the European Union to Moldova – Moldavsko z pohledu Evropské unie, programy realizované v rámci Východního Partnerství;
  • UNDP – návštěva místního zastoupení UNDP i projektů realizovaných v regionech;
  • Charita ČR – projekt ZRS ČR – projekt center sociální péče, transformační projekt v autonomní oblasti Gagauzsko;
  • Dekonta – projekt ZRS ČR – dekontaminace půdy a spodních vod v Marculesti;
  • Ecovisio – eko-vesnice v Riscova;
  • Veľvyslanectvo SR v Moldavsku – vztahy SR s MR, přehled realizovaných projektů;
  • Různé transformační projekty a další lokální iniciativy.

 

Mediální výstupy:

– Mladí ľudia z ČR, SR a Moldavska budú diskutovať o odhalení falošných správ na internete, ako aj o podpore projektov mládeže zo strany EÚ (Európske noviny, Autorka: B. Markovič Baluchová)

– Studenti z UP vyjedou do Moldavska obohatit své teoretické znalosti o praktické zkušenosti z oblasti rozvoje (Žurnál UP, Autorky: B. Markovič Baluchová, S. Šafaříková, L. Dušková)

– Velká česká stopa v rozvoji Moldavska mnohé překvapí i potěší (Holické noviny, Autor: Š. Kašpar)

– Dopřejte si cestu do blízké evropské krajiny – malebného Moldavska (Naše Jablonecko, Autorka: K. Kráslová)

Besedy realizované studenty a pro studenty:

 

Donor GRV projektu: