Exkurze Bosna a Hercegovina 2017

Rozvojová spolupráce na vlastní oči je tříletým projektem Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt cílí na obohacení teoretických znalostí studentů KRES o praktické zkušenosti z projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, rozvojové spolupráce EU, dalších mezinárodních organizací a místních vládních i nevládních iniciativ, které jsou realizovány v prioritních zemích ZRS ČR; a zejména pak na následnou osvětu širší veřejnosti skrze besedy, další vzdělávací aktivity a mediální výstupy. Exkurze jsou spolufinancovány Českou rozvojovou agenturou.

Bosna a Hercegovina (BiH) jako jedna z nejméně rozvinutých zemích v Evropě patří mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury (ČRA) v sektorech zemědělství, zdravotnictví, energetiky, ale také občanské společnosti.

V termínu 3. – 13. června 2017 se studenti KRES vypravili na terénní exkurzi do Bosny a Hercegoviny. V průběhu cesty konfrontovali své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Účastníci tak mají možnost poznat a diskutovat problémy, se kterými se realizátoři projektů v Bosně a Hercegovině setkávají. Během studijní cesty pravidelně probíhala reflexe a navázání znalostí získaných z praxe na teoretické vědomosti z výuky. Pod vedením profesionální žurnalistky budou studenti po návratu z cesty přetavovat poznatky v praktické aktivity, ať už vzdělávacího či mediálního charakteru. Budou přitom aplikovat znalosti a dovednosti nabyté z přípravného workshopu (realizovaného 17. 05.).

Program cesty do BaH:

  • Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (Sarajevo) – vztahy ČR s Federací BiH, úvod do problematiky Bosny a Hercegoviny coby programové země ZRS ČR, přehled realizovaných projektů, vč. malých lokálních projektů;
  • The Delegation of the European Union to Bosna and Herzegovina (Sarajevo) – Bosna a Hercegovina z pohledu Evropské unie, programy realizované v rámci Východního Partnerství;
  • UNDP (Mostar) – návštěva místního zastoupení UNDP i projektů realizovaných v regionech;
  • Nansen Dialogue Centre (Sarajevo, Mostar, Stolac) – projekty na školách;
  • OHR (Sarajevo) – návštěva Úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině;
  • OSCE (Sarajevo) – návštěva Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě;
  • Člověk v tísni (Sarajevo)projekt: Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v BiH;
  • GEOtest (Doboj, Tešanj, Maglaj) návštěva Tešanjské rozvojové agentury a lokalit projektů: Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí; Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj atd.;
  • USAID (Sarajevo) – program transformační spolupráce a program FARMA (zemědelství, spolupráce USAid, SIDA a ČRA);

Mediální výstupy:

Po stopách snižování chudoby a řešení konfliktů v Bosně a Hercegovině (Media about Development, autorky: B. Markovič Baluchová, S. Šafaříková, L. Dušková)

Studenti z Olomouce se vypraví na exkurzi do Bosny a Hercegoviny (Olomouc dnes, autorky: B. Markovič Baluchová, S. Šafaříková, L. Dušková)

Studenti z Olomouce pojedou na exkurzi do Bosny a Hercegoviny (Žurnál UP, autorky: B. Markovič Baluchová, S. Šafaříková, L. Dušková)

Reportáž z projektů GEOTESTu (pořad Federacija danas, autor: Federální televize BiH)

Projekt „Mali turistički vodiči“ Srednje škole Stolac (Fanpage školy, autor: JU Srednja škola Stolac)

Palacky University in Olomouc Students Visit OSCE BiH Head Office (Fanpage školy, autor: OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina)