MRS/ZVHK

Studenti, kteří v rámci předmětu ZVHK řádně odevzdali požadovanou práci (doc. Rulíkovi nebo dr. Koutnému) se musí přihlásit na vypsaný termín zkoušky do STAGu! Ivo Machar