MRS/PRAK1 Odkaz na přednášky expertů 29.4. k zakončení předmětu

Jak jsem již avizoval dříve, součástí požadavků na zápočet z předmětu PRAK1 je kromě absolvování individuální vycházky (vč zápisu) na dvou naučných stezkách i účast na několika přednáškách pozvaných přednášejících na konferenci Venkovská krajina dne 29.4. Povinné je absolvovat celý dopolední blok přednášek.

Připojit se ke konferenci bude možné přes následující odkaz:https://cesnet.zoom.us/j/92380070808.

Ivo Machar